Makroekonomické údaje – často kladené dotazy

makroekonomicke-udaje

Makroekonomické ukazatele se vytvářejí v souladu se specifiky dané země, a proto existují ukazatele, které se vztahují pouze k této zemi. Příkladem takového ukazatele může být americká Michiganská zpráva nebo německý IFO index.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou pouze jednou z částí zprávy o nezaměstnanosti. Zatímco údaje o míře nezaměstnanosti pokrývají celou situaci zaměstnanosti v USA.

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti představují týdenní zprávu, která zachycuje pouze ty údaje, které se vztahují k pojištěným nezaměstnaným jednotlivcům, kteří po ztrátě zaměstnání uplatní své nároky (známé jako „nové žádosti“ “). Podrobné informace o obou zprávách naleznete v našem přehledu trhů – v části věnované makroekonomickým údajům.

Pro investory do komodit jsou měny pouze nástrojem k provádění transakcí. Proto růst nebo propad zájmu o komodity způsobí růst nebo propad ceny měn, v nichž se s komoditami obchoduje. S ropou se například obchoduje v amerických dolarech, růst poptávky po ropě tudíž povede k posílení amerického dolaru.

Investor by neměl nahlížet na oba druhy analýzy tak, že je lze vzájemně nahradit, ale spíše tak, že se vzájemně doplňují. Pro dlouhodobé investice se obvykle používají fundamentální teorie a pro krátkodobé investice se používá technická analýza.

Fundamentální analýza přináší jednotlivé náhledy na vývoj situace na trhu z dlouhodobého hlediska. Investoři, kteří obchodují krátkodobě, obvykle používají technickou analýzu, neměli bychom však nikdy zapomínat na fundamentální základy, které se používají i v krátkodobém horizontu při zveřejňování aktuálního dění.

Tato otázka může mít význam pro obchodníky, kteří provádějí velmi podrobné analýzy. Mezi týmiž ukazateli skutečně většinou existují rozdíly, buď ve vztahu k přesnému použitému vzorci pro výpočet nebo např. u CPI v obsahu použitého spotřebního koše.

Na druhé straně existuje v každé zemi nebo regionu vždy jeden oficiální zdroj, který odpovídá za zveřejňování daných údajů, a jeden oficiální soubor dat. Vzhledem k tomu, že metodologie, která se používá ve většině zemí, musí splňovat určité mezinárodní standardy kvality, standardní zprávy jako HDP nebo CPI lze v rámci různých zemí či regionů porovnat.

Ne, existují i další velice důležité ukazatele, které mají vliv na tržní ceny. Mohou to být názory vztahující se k důvěře či náladě, které se ekonomové někdy snaží vyjadřovat měřitelným způsobem.

Na ceny mohou mít značný vliv i vyjádření odborníků. Faktory, které ovlivňují ceny, si můžete prohlédnout v části našich webových stránek, která se věnuje obecným tržním mechanismům nebo makroekonomickým údajům, které se vztahují k USA nebo eurozóně.

Ceny aktiv ovlivňuje mnoho faktorů, nejen ty, které jsou založeny na fundamentálních teoriích, ale i jiné, které mají dopad na vnímání trhu ze strany investorů, a patří k nim i takové události, jakými jsou projevy vysoce postavených politických činitelů. Podrobnější informace naleznete v části, které se věnuje obecným tržním mechanismům.

Obchodní vztahy se nesoustředí z převážné části pouze v zemích, které jsou součástí eurozóny, ale i v zemích mimo eurozónu – i v těch, které neplánují vstoupit do eurozóny, jako například Rusko, Spojené království nebo dokonce USA. To platí nejen pro eurozónu, ale i pro ostatní země, např. Spojené státy.

Úzké obchodní vazby mezi USA a Latinskou Amerikou způsobují, že americký dolar reaguje na nejdůležitější informace, které se týkají zemí z tohoto regionu. Více informací je k dispozici v části, která se věnuje obecným tržním mechanismům [zde] nebo makroekonomickým údajům.

Toto dilema má mnoho investorů a zároveň je velice obtížné na tuto otázku přesně odpovědět. V zásadě bychom měli sledovat informace, které mají největší vliv na konkrétní aktivum, ale vzít v potaz i aktivitu trhu.

A to z toho důvodu, že pokud trhy podléhají silným výkyvům, pouze ty „nejdůležitější“ makroekonomické informace vedou k významným změnám cen, když jsou naopak trhy poměrně stabilní, značné pohyby cen způsobí obvykle méně důležité zprávy. Námi vybrané informace jsou k dispozici v části, která se věnuje obecným tržním mechanismům.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang