Vyplatí se fixace ceny elektřiny – zkušenosti

V dobách vzrůstajících cen elektřiny mnoho odběratelů přistoupilo k fixaci ceny elektřiny. Co to znamená? A vyplatí se fixace ceny elektřiny?

Fixace ceny elektřiny zaručuje, že cena elektřiny bude po určitou dobu stejná. V některých zemích je fixace ceny elektřiny používána jako nástroj regulace cen. Cena elektřiny může být dokonce zafixována vládou, aby došlo k podpoře domácností nebo podniků, které jsou odkázány na drahou elektřinu.

Fixace ceny elektřiny je pro spotřebitele užitečným nástrojem. Má však i své nevýhody. Někteří ekonomové se domnívají, že je to neefektivní způsob regulace cen, který brání trhu v přizpůsobování se změnám, které nastanou.

Rovněž tak je třeba myslet na další specifika, která fixace cen elektřiny přináší. Která to jsou se lze dočíst dále.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Když se člověk podívá na fakturu za elektřinu, zjistí, že výsledná cena je složena z řady položek. Účtuje se nejen spotřeba, nýbrž i další poplatky. Z čeho se cena elektřiny skládá?

Cenu elektřiny tvoří dvě velké části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a regulovaná složka, jejíž cenu určuje Energetický regulační úřad.

Regulovaná složka obsahuje různé poplatky spojené s procesem výroby a distribuce elektřiny od elektrárny až do vaší zásuvky. V případě domácností a maloodběratelů tyto poplatky přesahují 50 %. Odběratel tudíž více zaplatí za poplatky než za samotnou komoditu.

Poměr regulované a neregulované ceny elektřiny se každý rok mění. Ceny regulovaných položek vycházejí z cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Neregulovaná složka ceny elektřiny má dvě části – platbu za odebranou energii v megawatthodinách a měsíční paušál. Cena megawatthodiny se u dodavatelů liší, stejně jako pevná cena za měsíc.

Změnou dodavatele lze na neregulované složce ceny elektřiny ušetřit.

Co ovlivňuje cenu elektřiny?

Existuje několik důležitých faktorů, na kterých cena elektřiny závisí. Výši ceny elektřiny ovlivňuje:

  • poptávka a nabídka na trhu
  • hospodářský růst nebo naopak útlum. Čím více se vyrábí, tím větší je poptávka po elektřině, což se promítá i do její ceny
  • poměry na trhu
  • ceny vstupních komodit, například energetického uhlí
  • objem výroby z obnovitelných zdrojů
  • měnový kurz koruny vůči euru (elektřina se na evropském trhu obchoduje v eurech)

U fosilních paliv, jako je uhlí a ropa, se cena liší podle tržní situace. Když je cena těchto paliv vysoká, cena elektřiny se též zvedne. Dlouhodobě tedy nelze příliš odhadnout, jaká bude cena elektřiny.

Jak funguje fixace ceny elektřiny?

Cena elektřiny je určována aktuální cenou na burze, kde se silová elektřina obchoduje v eurech. Cena elektřiny na burze se často mění. To samozřejmě ovlivňuje i ceny, za které dodavatelé elektřinu prodávají koncovým zákazníkům. 

Pokud se odběratel dohodne s dodavatelem na fixaci ceny elektřiny, znamená to, že po určitou dobu bude odebírat elektřinu za předem dohodnutou částku. Cena elektřiny se tedy nezmění, ať bude na burze stoupat či klesat.

Při fixaci ceny elektřiny se zpravidla uzavírá smlouva na dobu určitou. Po celou tuto dobu bude cena elektřiny stejná. To znamená, že cena elektřiny nezdraží, ani nezlevní.

Odběratel také musí vědět, že smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebude moci vypovědět.

Vyplatí se fixace ceny elektřiny?

Fixace ceny elektřiny může být výhodná, pokud bude energie zdražovat. V opačném případě se příliš nevyplatí. Výhodnost fixace ceny elektřiny tedy záleží na vývoji cen na energetickém trhu, který nelze přesně předvídat.

Vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo ke skokovému nárůstu ceny elektřiny, přistoupila česká vláda k zastropování ceny energií. Zastropovaná cena platí aktuálně pouze na rok 2023. Co bude dál, nikdo přesně neví.

Odborníci očekávají, že se situace na energetickém trhu může v dohledné době stabilizovat. V takovém případě by fixace ceny elektřiny neměla smysl.

Obchod s elektřinou na burze

Elektřina na burze se obchoduje ve dvou časových horizontech. Jednak krátkodobě na tzv. spotovém trhu, kde se obchoduje hlavně elektřina na příští den. Nebo je tu možné obchodovat i elektřinu na právě probíhající den.

Dále se obchoduje dlouhodobě na tzv. futures trhu. Tím si většina dodavatelů elektřiny zajistí část odhadované spotřeby svých zákazníků. Tento trh funguje stejným způsobem jako trh v reálném čase, avšak pracuje s odhadovanými budoucími náklady na výrobu elektřiny jednotlivých elektráren.

Elektřina nakoupená na futures trhu je většinou mírně dražší, protože je v ní započítáno riziko. Chrání však dodavatele před náhlým kolísáním ceny elektřiny.

Díky nákupům dopředu mohou dodavatelé nabízet svým zákazníkům fixovanou cenu elektřiny na několik let dopředu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang