Kam emigrovat: Ostrov Man

Pokud někdo uvažuje o emigraci, nechce se mu moc daleko od domova a Švýcarsko vyloučil kvůli jazykové bariéře, velmi zajímavou destinací může být ostrov Man.

Žije tu pouze 85 tisíc lidí, těší se výborné životní úrovni a ekonomické svobody.

Představení

Isle of Man je ostrov ležící v Irském moři na západ od Velké Británie. Ačkoli se jedná o britské závislé území, ostrov má vlastní správu a formálně není součástí Spojeného království ani Evropské Unie.

Mezi největší výhody Isle of Man patří nulové zdanění příjmů právnických osob a bezcelní styk se zeměmi Evropské unie.  Imigrační proces je založen na bodovém systému a nejvíce byrokracie čeká zájemce při žádosti o pracovní povolení.

Počet obyvatel   85 000      399px-the_isle_of_man-svg-2850127
Úřední jazyky   Angličtina, Manština
Měna   Libra šterlinků (GBP)
HDP per capita   35 000 USD (PPP)
Sousední země   Spojené království, Irsko
Kultura   Západoevropská, keltská tradice
Isle of Man – základní informace.

Ekonomická svoboda

Pro zájemce z České republiky je největším lákadlem poměrně nízká úroveň zdanění, sestávající z následujících položek:

  • daň z příjmu 10 % a 20 % dle výše příjmu (20 % sazbou zdaněn příjem od 10 500 liber ročně)    
  • maximální výše daně je 120 000 liber ročně   
  • DPH je ve výši 20 % (sazbu má zákonem sladěnou se Spojeným královstvím)
  • národní pojištění činí 11 % (obdoba české zdravotní a sociální daně)
  • nulová daň z příjmu právnických osob (s výjimkou zisků bank, které jsou zdaněny 10 %)    
  • nulová daň z kapitálových zisků
  • nulová dědická daň

Jak je vidět, Isle of Man se vyplatí zejména podnikatelům a investorům. Vzhledem k zastropování maximální výše daně z příjmu fyzických osob se ovšem může vyplatit i vysoce vydělávajícím zaměstnancům (dosáhnou-li příjmu nad 600 000 liber ročně).

Kromě stávajících sazeb je ovšem zapotřebí sledovat i dlouhodobý trend, který je spíše negativní – do roku 2009 byla vyšší sazba daně z příjmu ve výši 18 %, od roku 2010 se zvýšila na stávajících 20 %.

Zvyšovala se však zároveň i sleva na dani, která v roce 2012 činí 9 300 liber. Ostrovní ekonomickou svobodu rovněž zhoršuje zákonem daný soulad místní DPH se Spojeným královstvím – na počátku roku 2011 byla anglická DPH zvýšena ze 17,5 % na 20 %, což musela respektovat i ostrovní ekonomika.

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje mezi 1–2 %. Tento fakt mimo jiné souvisí s přísnou imigrační politikou, kdy jsou přijímáni pouze zájemci schopní dlouhodobě zajistit sebe a své blízké. Isle of Man bohužel nefiguruje v žádných žebříčcích ekonomické svobody.

Je také možné vydělávat online. Jak si vydělat na internetu nebo jak vydělat na Youtube přináší pár tipů.

Politická svoboda

Politickým zřízením je Isle of Man parlamentní demokracií. Místní parlament, zvaný Tynwald, má více než tisíciletou historii a je označován za nejdéle působící parlament na světě. Ačkoli je Isle of Man v mnoha ohledech nezávislý na Spojeném království, ve věcech obrany a diplomacie je odkázán na anglickou vládu.

Spojené království má právo na ostrově politicky intervenovat, ačkoli je toto právo 4 uplatňováno jen výjimečně – naposledy k intervenci došlo v roce 1967, kdy byly z Londýna zákonem zakázány místní pirátské radiostanice.

Místní politika je charakteristická malým důrazem na strany – většina ostrovních politiků není členem žádné strany a vystupuje sama za sebe. Vzhledem k tomuto faktu a nízkému počtu obyvatel může být místní demokracie o něco funkčnější než v lidnatějších zemích se stranickou politikou.

Ostrov není členem Evropské Unie ani Evropského hospodářského prostoru. Z toho plynou i omezení na volný pohyb osob, kapitálu a služeb (zboží je od omezení osvobozeno).

Proces imigrace

Pro občany České republiky (potažmo všech zemí Evropského hospodářského prostoru) platí bezvízový styk. Na Isle of Man lze tudíž kdykoli volně přicestovat.

Pro trvalý pobyt je třeba splnit několik bodů:

  • prokázat znalost anglického jazyka na úrovni ESOL    
  • úspěšně projít testem „Life in the UK Test“
  • získat pracovní povolení

Nutnost získat pracovní povolení je založena na údajné ochraně místních pracovníků. Pracovní povolení budou muset mít vyřízeni nejen zaměstnanci, ale i živnostníci. Za zaměstnance podává žádost o pracovní povolení zaměstnavatel, živnostník si povolení vyřizuje sám.

Pracovní povolení se vztahuje na konkrétní pozici a omezenou dobu, při změně zaměstnání či prodlužování zaměstnaneckého vztahu je třeba vyřizovat nové povolení. Nutnost vyřizovat pracovní povolení odpadá u rezidenta až po 10 letech života na ostrově.

Veškeré detaily vztahující se k vyřízení pracovního povolení jsou k nalezení v dokumentu A Guide to Work Permits.

Podnebí

Ostrov se nachází v mírném podnebném pásu a podobně jako v nedaleké Anglii je třeba počítat s mírnější zimou, chladnějším létem a celoročním deštěm.

Na Isle of Man však budete Angličanům počasí ještě závidět – úhrn ročních srážek je zde vyšší, přičemž rekord drží hora Snaefell, kde průměrně spadne okolo 1900 mm srážek ročně.

Nížiny jsou se svými 800 mm přívětivější, ovšem ve srovnání s pražskými 500 mm to stále není žádná výhra. Počasí patrně nebude pro většinu lidí motivátorem pro emigraci na Isle of Man.

Zajímavosti

Na ostrově sídlí několik společností zabývajících se výzkumem a cestami do vesmíru, což je z velké míry zásluha nulových korporátních daní, kvalitního právního systému a vyspělé infrastruktury.

Dle průzkumu konzultační firmy ASCEND z roku 2010 je Isle of Man jednou z pěti zemí, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že učiní v následujících letech přistání na Měsíci.

Společnost Excalibur Almaz, sídlící na Isle of Man, navíc plánuje turistické okružní lety okolo Měsíce, přičemž předpokládanou cenu jednoho výletu udává ve výši 31 milionů dolarů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang