Když banky nepomohou

Nemá-li člověk na vybranou a musí si někde půjčit peníze, asi první volí „svou“ banku. Dost často se ale stává, že i banka, která o příjmech a výdajích ví díky zřízenému běžnému účtu dost informací, v prekérní situaci nemusí pomoci. V takových chvílích přichází na řadu nebankovních instituce.

Co jsou banky?

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby, jako je přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investování finančních prostředků. Banky přijímají vklady od klientů, čímž získávají peníze, které mohou použít na úvěry. Banky poskytují také další finanční služby, jako je investiční poradenství, svěřenecké služby a směnárenské služby.

Banky jsou obvykle regulovány a dohlíženy vládou. Banky také podléhají zákonům a nařízením týkajícím se bankovních postupů a řízení rizik. Banky často udržují vztahy s dalšími finančními institucemi a podniky.

Hrají důležitou roli v ekonomice tím, že poskytují bezpečné místo pro uložení peněz a usnadňují pohyb finančních prostředků ve formě úvěrů. Banky také poskytují platební služby, jako je vydávání šeků a elektronické převody, které lidem usnadňují nákup a prodej zboží a služeb.

Banky také podporují hospodářský růst prostřednictvím investic. Poskytují kapitál podnikatelům a pomáhají tak financovat vznik nových podniků. Banky také poskytují investorům možnost nakupovat a prodávat akcie a dluhopisy, čímž pomáhají financovat a rozvíjet ekonomiku.

Poskytují důležité služby svým zákazníkům. Pomáhají zákazníkům spravovat jejich finanční prostředky tím, že působí jako zprostředkovatelé mezi zákazníky a finančními institucemi. Poskytují půjčky a úvěry, což zákazníkům umožňuje nakupovat zboží a služby, které by si jinak nemohli dovolit.

Česká národní banka (ČNB)

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky, která je pověřena určováním měnové politiky, poskytováním finančních služeb, udržováním cenové stability a vydáváním peněz.

ČNB byla založena v roce 1993 při vzniku České republiky po odtržení od Československa a zaměřuje se především na cenovou stabilitu a hospodářský růst. Odpovídá za realizaci cílů měnové politiky a také za dohled nad více než 12 000 finančními institucemi, které poskytují služby více než 4,3 milionu klientů.

Je mocným orgánem, pokud jde o regulaci; stanovuje právní rámec pro měnovou politiku a dbá na to, aby byla v souladu se zákonem a s ekonomickou situací České republiky. Kromě toho je ČNB odpovědná za emisi měny a snaží se chránit hodnotu české koruny prostřednictvím aktivních intervencí na devizových trzích.

ČNB je rovněž odpovědná za dohled nad systémem soukromého bankovnictví, přičemž dbá na to, aby veškeré transakce byly prováděny s náležitou péčí. To obnáší sledování činnosti finančních institucí a schopnost odhalit případné nesrovnalosti nebo potenciální rizika. ČNB je oprávněna v případě potřeby přijmout sankční opatření, jako je uložení omezení nebo příkaz k likvidaci majetku finanční instituce.

Cílem měnové politiky ČNB je dosáhnout dlouhodobé cenové stability, udržitelného hospodářského růstu a rozvoje a větší odolnosti finančního systému. Průběžně sleduje a postupuje tak, aby zajistila zdravý finanční systém a zároveň realizovala opatření k udržení likvidity a konkurenceschopných úrokových sazeb.

ČNB slouží jako platforma pro mezinárodní a regionální spolupráci v oblasti měnové politiky, sdílení informací, výzkumu a osvědčených postupů. Má také mezinárodní angažmá, například v Mezinárodním měnovém fondu, a pomáhá tak posilovat ekonomickou a finanční stabilitu a podporovat mezinárodní finanční systém.

Je úspěšná, neboť dosáhla zdravého a udržitelného makroekonomického prostředí pro Českou republiku, čímž přispěla k finanční stabilitě země a dlouhodobému hospodářskému růstu.

Nebankovní poskytovatelé půjček

Nebankovní věřitelé jsou finanční instituce, které poskytují finanční služby, jako jsou půjčky, konsolidace dluhů, investice a další spořicí a výnosové činnosti. Obvykle nemají statut vlády nebo centrální banky a obvykle nejsou dostatečně velké, aby se mohly kvalifikovat jako banka.

Nebankovní věřitelé jsou obvykle menší než banky a poskytují finanční služby na lokálnější bázi. Často se specializují na oblasti, jako je spotřebitelské financování, zemědělské úvěry, mikrofinancování a úvěry pro malé podniky. Nebankovní věřitelé mají větší flexibilitu, pokud jde o typ produktů a služeb, které nabízejí, protože nepodléhají stejně přísným bankovním předpisům jako banky.

Nebankovní věřitelé jsou finanční instituce, které poskytují finanční služby

Nebankovní věřitelé nabízejí některé klíčové výhody. Pro začátek jsou obvykle ochotni zvážit dlužníky s méně než hvězdným úvěrovým skóre. To znamená, že mohou být ochotni podstoupit riziko a nabídnout půjčky nebo jiné finanční služby dlužníkům, kteří by mohli mít potíže se schválením u tradičních bank. Nabízejí také rychlejší získání finančních prostředků. Je to dáno tím, že nepodléhají stejným regulačním požadavkům, jaké musí splňovat banky.

Mají navíc často mírnější požadavky na půjčky než banky, což může být výhodné pro různé dlužníky. Například mohou být ochotni zvážit dlužníky s nižšími rezervami nebo požadavky na akontaci. Mohou být také pružnější, pokud jde o strukturu splácení, a mohou nabízet inovativnější finanční produkty, které mohou být přizpůsobeny konkrétním potřebám dlužníka.

Nebankovní věřitelé jsou důležitou součástí finančního systému každé země. I když nemají takovou velikost a dosah jako velké banky, často poskytují cenné služby pro nedostatečně obsluhované skupiny obyvatel, které nemusí mít přístup k tradičním bankovním službám. Pro jednotlivce nebo podniky, kteří potřebují rychle finanční prostředky, mohou být nebankovní věřitelé skvělým zdrojem.

Nebankovních poskytovatelů půjček je v českém prostředí spousta. Máte tedy z čeho vybírat. Navíc od 1. prosince 2016 došlo k novelizaci zákona o spotřebitelských úvěrech, která se přímo dotýká právě nebankovních půjček a institucí.

Novelizace mimo jiné slibuje dohled České národní banky (dále jen ČNB) nad nebankovními institucemi, přičemž subjekt, který chce poskytovat půjčky, musí mít nově udělenou licenci od ČNB. Už nestačí mít pouze živnostenské oprávnění. Za zmínku také stojí skutečnost, že i nebankovní instituce musí podrobně prozkoumat klientovu žádost o úvěr i do pěti tisíc korun. Pokud jde o půjčky pro problémové lidi, nemusí být schváleny ani nebankovní půjčky.

Ačkoliv s novelizací přichází problémoví klienti o možnost půjčky u nebankovních institucí, jsou tyto úvěry stále mnohem dostupnější než u běžných bank.

img_a297790_w1728_t1508180314-3877561

Výhody nebankovních půjček

Nespornou výhodou nebankovních půjček je rychlost vyřízení. Buď osobně nebo telefonicky nebo i prostřednictvím SMS půjček. V některých případech je navíc možné vyřídit půjčku bez doložení příjmu.

Nebankovní instituce se zaměřují především na menší úvěry. Mnohdy je například možnost první menší úvěr splatit jednorázově a tak neplatit úroky a podobně.

Nevýhody nebankovních půjček

Benevolentnější přístup ke klientům je vykoupen vyšší úrokovou sazbou a RPSN (roční procentní sazby nákladů). Některé nebankovní instituce také zatěžují svého klienta vysokými poplatky, například za prodloužení doby splatnosti. Samozřejmostí jsou vysoké pokuty za nedodržení podmínek.

Nejznámější nebankovní instituce

Nebankovním institucím v České republice kvete pšenka, proto můžete směle vybírat. Mezi nejznámější subjekty poskytující nebankovní úvěry patří bezesporu Celetem půjčka, Cofidis půjčka, Essox a Home Credit.

U Home Credit je možno si půjčit až 250 000 Kč, avšak na nenadálé výdaje postačí i flexibilní půjčka na 50 000 Kč. Výše splátek se dá v průběhu splácení regulovat.

V poslední době je též hodně slyšet o Zaplo.cz a půjčce Zonky. Klienty druhé zmíněné společnosti teď však čeká velká změna: Zonky končí s manuálním investováním. Veškerá média pravidelně informují o možnosti půjčit se peníze i od dalších finančních společností. Stačí jen zapnout televizi nebo internet.

Uno půjčka do výše 20 000 Kč je příkladem rychlé nebankovní půjčky, kdy zároveň není třeba dokládat účel půjčky.

Home Credit

Home Credit je mezinárodní finanční společnost poskytující spotřebitelské finanční služby lidem na rozvíjejících se trzích, jejímž posláním je zlepšovat životy lidí prostřednictvím finančního začlenění. Společnost Home Credit byla založena v roce 1997 a stala se jedním z předních světových poskytovatelů spotřebitelského financování, který působí v 10 zemích střední a východní Evropy, Asie a Ameriky.

Home Credit se zaměřuje na poskytování spotřebitelských úvěrů, což jsou půjčky s dobou splatnosti až 24 měsíců, které se často využívají k financování velkých nákupů, jako jsou kuchyňské spotřebiče, kryté spotřebiče a motocykly.

Úvěry jsou poskytovány především prostřednictvím vlastní sítě prodejen společnosti nebo prostřednictvím partnerských prodejen. V některých zemích je k dispozici také splátkový prodej – umožňující zákazníkům nakupovat výrobky po určitou dobu a s pevnou úrokovou sazbou.

Závazek Home Creditu k odpovědnému poskytování úvěrů je podpořen řízením úvěrového rizika, které má zajistit, aby si zákazníci mohli dovolit splácet. Pokročilé integrované analytické systémy společnosti umožňují jejím pracovníkům odpovědným za řízení rizik efektivně nastavovat a řídit expozice v portfoliu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang