Nejlepší investice: Jak nejlépe investovat a zhodnotit peníze

Ačkoli se ekonomika od doby, kdy ji vykolejila pandemie, z velké části vrátila na správnou cestu, může se v roce 2023 objevit ještě spousta překážek. Akciový trh se rozjíždí a inflace je svižná. Investoři tak musí zůstat disciplinovaní při nakládání se svými portfolii s ohledem na to, zda se trh uklidní nebo bude-li inflace nadále zuřit.

Vytvoření portfolia, které obsahuje několik méně rizikových aktiv, může pomoci překonat budoucí volatilitu na trhu.

Kompromisem samozřejmě je, že při snížení rizikovosti investoři v dlouhodobém horizontu dosáhnou pravděpodobně nižších výnosů. To může být v pořádku, je-li cílem uchovat kapitál a stálý tok úrokových příjmů. Zhodnocení peněz je vítané za každých okolností.

Pokud je však cílem růst, měl by investor zvážit investiční strategie, které odpovídají dlouhodobým cílům. I investice s vyšším rizikem, jako jsou akcie, mají segmenty (např. dividendové akcie), které snižují relativní riziko a zároveň poskytují atraktivní dlouhodobé výnosy.

Co je třeba zvážit

V závislosti na tom, jak velké riziko je investor ochoten podstoupit, se může odehrát několik scénářů:

  • žádné riziko – nikdy nedojde ke ztrátě ani jednoho haléře z jistiny
  • určité riziko – buď dojde k vyrovnání, nebo časem přijde jen malá ztráta

Má to však dva háčky: Investice s nízkým rizikem přinášejí nižší výnosy a inflace může snížit kupní sílu peněz v nich uložených.

U investic s nízkým rizikem je pravděpodobné, že časem ztratí kupní sílu. To je také důvod, proč jsou nízkorizikové investice vhodnější pro krátkodobé investice nebo jako zásoba pro pohotovostní fond. Naopak investice s vyšším rizikem jsou vhodnější pro vyšší dlouhodobé výnosy.

Nejlepší nízkorizikové investice 2023

  • spořicí účty s vysokým výnosem
  • státní dluhopisy
  • zlato a drahé kovy
  • korporátní dluhopisy
  • akcie vyplácející dividendy
  • nemovitosti

Od ledna 2024 je možné mít všechny svoje investice na jednom místě, investovat efektivně a zvýšit tak kvalitu životní úrovně ve stáří pomocí dlouhodobého investičního produktu.

Spořicí účty s vysokým výnosem

Přestože technicky vzato nejde o investici, spořicí účty nabízejí mírný výnos uložených peněz. Možnosti s nejvyšším výnosem lze nalézt při vyhledávání na internetu. Pokud je investor ochoten projít si tabulky sazeb a porozhlédnout se, může získat výnos o něco vyšší.

Spořicí účet je zcela bez rizika a výnos je sice nízký, avšak pravidelný.

Proč investovat: Spořicí účet je zcela bezpečný v tom smyslu, že o peníze investor nikdy nepřijde. Většina účtů je pojištěna státem až do výše 2,6 milionu korun u všech vkladů u jedné banky, takže investor bude odškodněn i v případě krachu finanční instituce. Investování je skvělou možností, jak získat pasivní příjem.

Riziko: Hotovost neztrácí hodnotu koruny, i když inflace může snížit její kupní sílu.

Státní dluhopisy

Státní dluhopis je dluhopis republiky s velmi nízkým rizikem. Řadí se mezi nejbezpečnější způsoby spoření, neboť představuje nástroj s garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky. Dluhopisy státu je snadné nakoupit. Složí k tomu majetkový účet vlastníka nebo uživatele.

Proč investovat: Občané ČR mají možnost konzervativně a stabilní formou zhodnotit své úspory za srovnatelných podmínek, jaké mají velké finanční skupiny.

Riziko: Investované finanční prostředky lze bez jakékoli finanční sankce získat zpět formou předčasného splacení.

TIP: Kde koupit státní dluhopisy v roce 2023? Návod na nákup státních dluhopisů zde.

Zlato a drahé kovy

Cena zlata je dlouhodobě velmi stabilní, a přestože se čas od času potýká s výkyvy trhu, jedná se o jednu z nejbezpečnějších komodit vhodných k investicím. Hodnotu zlata ovlivňuje americký dolar a cena drahého kovu roste, pokud se ekonomice daří nevalně. A naopak.

Proč investovat: Velkou výhodou zlata je jeho velká likvidita, je tedy rychle směnitelné za hotovost. Obchodování se zlatem je velmi oblíbené a investory i bankami je považováno za zlatou rezervu. Nejčastěji se lze setkat s investičním zlatem.

Zlato nikdy nevyjde z módy. Je akceptováno vždy a kýmkoli. Investice do zlata je bezpečná, i z toho důvodu, že odolává inflaci. Zakoupit ho může kdokoli, kdo má zájem o stabilní investici.

Korporátní dluhopisy

Společnosti vydávají dluhopisy, které mohou být v relativně málo rizikových variantách (vydávaných velkými ziskovými firmami) až po velmi rizikové. Tyto dluhopisy jsou vydávané společnostmi, které se potýkají s finančními problémy a je u nich vysoké riziko, že nesplatí jistinu investorům.

Riziko úrokové sazby: Tržní hodnota firemního dluhopisu může kolísat podle toho, jak se mění úrokové sazby. Hodnota dluhopisů se zvyšuje, když sazby klesají, a hodnota dluhopisů se snižuje, když sazby rostou.

Riziko selhání: Společnost by mohla nesplnit svůj slib, že vyplatí úroky a jistinu, a investor by tak z investice mohl zůstat bez prostředků.

Proč investovat: Investoři mohou pro zmírnění úrokového rizika vybírat dluhopisy se splatností v několika příštích letech. Dlouhodobější dluhopisy jsou citlivější na změny úrokových sazeb. Pro snížení rizika nesplácení mohou investoři vybírat vysoce kvalitní dluhopisy renomovaných velkých společností nebo nakupovat fondy, které investují do diverzifikovaného portfolia těchto dluhopisů.

Podnikové dluhopisy mohou skýtat poněkud vyšší míru rizika, ovšem stále se řadí mezi jedny z nejbezpečnějších investic.

Riziko: Dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikové než akcie, i když ani jedna z těchto tříd aktiv není zcela bez rizika. Držitelé dluhopisů jsou v hierarchii výše než držitelé akcií, takže pokud společnost zkrachuje, držitelé dluhopisů dostanou své peníze zpět dříve než držitelé akcií.

Akcie vyplácející dividendy

Akcie nejsou tak bezpečné jako hotovost, spořicí účty nebo státní dluhopisy, ovšem obecně jsou méně rizikové než vysoce rizikové cenné papíry, jako jsou opce nebo futures.

Dividendové akcie jsou považovány za bezpečnější než akcie s vysokým růstem, protože vyplácejí dividendy v hotovosti, což pomáhá omezit jejich volatilitu, avšak ne ji eliminovat. Dividendové akcie tedy budou kolísat spolu s trhem, ovšem nemusí klesat tak hluboko, když je trh v depresi.

Proč investovat: Akcie, které vyplácejí dividendy, jsou obecně vnímány jako méně rizikové než ty, které je nevyplácejí. Je to proto, že společnosti vyplácející dividendy bývají stabilnější a vyspělejší a nabízejí dividendu a také možnost zhodnocení ceny akcií.

Riziko: Jedním z rizik dividendových akcií je, že dostane-li se společnost do těžkých časů a vyhlásí ztrátu, donutí ji to snížit nebo zcela zrušit dividendu. Což poškodí cenu akcií.

Nemovitosti

Investice do nemovitostí je jeden z bezpečných způsobů, jak zhodnotit úspory. Ceny nemovitostí rostou velmi rychlým tempem. Ani dramatický růst cen nemovitostí poptávku po bytech jakožto investičním nástroji neoslabil.

Investiční nemovitost může přinést daleko lepší zhodnocení než například stavební spoření nebo termínované vklady. Jak ostatně dokládá kalkulačka termínovaného vkladu, úroky u tohoto produktu jsou mnohdy jen o málo vyšší než u spořicích účtů.

Existují dvě možnosti investic do nemovitostí. Investice přímé, kdy investor nakupuje fyzické nemovitosti jako byty, pozemky, domy. Druhou možností jsou nepřímé investice do nemovitostí skrze nemovitostní fondy, nemovitostní dluhopisy, nebo crowdfunding.

Proč investovat: Nemovitosti v žádaných lokalitách se navzdory vysokým cenám prodávají téměř samy. Přednost dostávají větší města s lepší obsazeností, kde je více potenciálních nájemníků, šance na vyšší nájemné a v budoucnu také snazší možnost nemovitost prodat.

Při výběru lokality je třeba zhodnotit občanskou vybavenost jako jsou parky, nákupní centra, restaurace, kina, školy či školky. Nejžádanější jsou čtvrti s nízkou mírou kriminality, dostupnou veřejnou dopravou a bujícím trhem práce.

Riziko: U nájemních bytů se může vyskytnout problematický neplatící nájemník, jehož bude po právní stránce obtížné přimět nemovitost opustit. Dále je potřeba se vyznat v právnických základech týkajících se pronajímání nemovitosti a neopomíjet opravy či rekonstrukce nemovitosti.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang