Německá přistěhovalecká politika vykazuje znaky ekonomické idiocie (2/2)

Kancléřka Merkelová se svým pozváním směrem k syrským uprchlíkům zachovala jako ten nejlepší obchodní zástupce pašeráků lidí. Svou „černou práci“ odvedla zadarmo a ráda. Stala se pověstným užitečným idiotem, který se nechal dojímat v situacích, kdy hordy uprchlíků, nekontrolovaně a protiprávně se táhnoucích polovinou Evropy, skandovaly „Germany, Germany“! Nejspíše pociťovala určitý pocit morální nadřazenosti nad těmi „sobeckými Východoevropany“, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, co následovalo poté, co jim do země přišlo cizí etnikum, jež původní obyvatele považovalo za méněcenné a v hostitelské zemi prosazovalo svou víru či světonázor a hodnoty. Možná je to tím, že Německo nikdy něco takového nezažilo. Tedy pokud nepočítáme porážku hitlerismu.

Německá vláda se v uprchlické krizi projevila jako banda diletantů nebezpečných vlastní zemi. Jednu chvíli zve a básní o pozitivech přistěhovalectví z islámských zemí, pak najednou zavře hranice a následně se postará o to, aby část orientálního dobrodiní pocítili i jiné země, které o to vůbec nestojí. O přidělení na „východ od ráje“ nestojí pochopitelně ani imigranti, kteří budou umístění mimo německou dojnou krávu pociťovat jako velký podraz. Podle toho se samozřejmě budou i chovat.

Merkelová a spol. taktéž oživila známý slogan z ekonomické krize let 2008-2009 – „privatizace zisků, socializace ztrát“. Zisky z migrace připadnou zločincům pašujícím uprchlíky přes Středozemní moře, ztráty půjdou na účet německého státu. Pokud Němci tolik stojí o syrské imigranty, proč nevytvořili imigrační střediska přímo v oblasti? Tam by mohli uprchlíky lépe prověřit, zmapovat jejich situaci, roztřídit a vybraným jedincům pak mohli prodat jízdenky či letenky německých dopravců, a to za zlomek částky, kterou imigranti odevzdají pašerákům. V neposlední řadě by pak byl i prostor pro spravedlivější humanitární pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují.

Pokud se Němci obávají, že jim nebude mít kdo platit důchody, a pokud se ptají, kdo o ně bude pečovat v domovech seniorů, lze jim odpovědět s lehkou nadsázkou a bonmoticky. Sundejte si tričko a podívejte se, kde bylo vyrobeno. Tam pak hledejte lidi, kteří budou pilně pracovat a platit do vašeho sociálního systému. Já jsem na visačkách zatím viděl například Bangladéš, Vietnam, Čínu, Indii nebo Kambodžu. Nepamatuji si, že bych tam někdy viděl Made in Syria nebo Made in Eritrea.

Je jistě nemilé umírat v chudobě a osamění, ale ještě horší je umírat v chudobě, osamění a ve strachu vyjít na ulici. A s pocitem, že se z kdysi krásné vlasti stává rozvrácená země zmítaná občanskou válkou mezi původní a novou, agresivní kulturou.  

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang