Uprchlíci – německá politika – přístupy, zkušenosti

V posledních letech se Německo potýká s vlnou uprchlíků ze zemí kolem Středozemního moře a Blízkého východu.

Německá přistěhovalecká politika, která je nyní v platnosti, se snaží nabídnout uprchlíkům bezpečné místo, kde mohou najít útočiště a nalézt nové životy.

 • Německo se v posledních desetiletích stalo jedním z nejvíce otevřených a přijímajících zemí v oblasti migrace
 • Německo má přísnou politiku pro ty, kteří chtějí přijít na pracovní povolení
 • Německo má také přísnou politiku pro ty, kteří se chtějí stát občany Německa
 • Německo vytvořil asylový a azylový zákon, který byl vytvořen, aby poskytl ochranu uprchlíkům a žadatelům o azyl
 • Německo má také vysokou úroveň integrace a inkluze pro přistěhovalce a uprchlíky
 • Německo má také programy, které se snaží zlepšit adaptaci přistěhovalců do německé společnosti
 • Německo má také programy, které se snaží podporovat integraci přistěhovalců do německého pracovního trhu

Německá vláda financuje programy, které pomáhají s integrací uprchlíků do německé společnosti. Tyto programy zahrnují hodiny jazyka, vzdělávací programy a pracovní trénink. Kromě toho jsou uprchlíkům poskytnuty finanční prostředky, aby mohli začít nový život v Německu.

Uprchlíci také mohou požádat o azylový status. Německo se snaží poskytnout uprchlíkům dlouhodobou ochranu, jakmile je žádost schválena. Pokud jsou uprchlíci schopni se integrovat do německé společnosti a splnit požadavky, mohou získat trvalý pobyt.

Uprchlíci také mohou využít německou vládní podporu, která je určena k pomoci v otázkách jako je bydlení, práce, vzdělávání a zdraví. Německá vláda také spolupracuje s dalšími nevládními organizacemi, aby jim poskytla další podporu a pomoc.

Německá vláda se zavázala k boji proti rasismu a xenofobii. Německo bojuje proti diskriminaci uprchlíků a jejich potomků a podporuje jejich integraci do německé společnosti.

Německá přistěhovalecká politika se snaží poskytnout uprchlíkům ochranu a podporu potřebnou ke znovuzískání jejich životů. Německo se snaží poskytnout uprchlíkům novou naději a možnost začít nový život.

Výhody německé přistěhovalecké politiky

Německo je jednou z nejsilnějších ekonomik Evropy a jeho přistěhovalecká politika je důležitou součástí jeho úspěchu. Německá přistěhovalecká politika poskytuje výhody jak německým občanům, tak přistěhovalcům.

 • Německo má jednu z nejsilnějších přistěhovaleckých politik v Evropě.
 • Německo se od počátku snaží nabídnout příležitosti pro přistěhovalce, aby se zapojili do německé společnosti.
 • Přistěhovalecká politika je v Německu jednou z nejvíce oceňovaných politik.
 • Německá přistěhovalecká politika podporuje integraci a umožňuje přistěhovalcům uplatnit svou odbornou znalost a dovednosti.
 • Přistěhovalecká politika pomáhá Německu udržovat jeho konkurenceschopnost na mezinárodních trzích.
 • Přistěhovalecká politika v Německu poskytuje právní ochranu pro přistěhovalce, aby se mohli cítit bezpečně.
 • Německo má programy pro vzdělávání a vzdělávací programy pro přistěhovalce, kteří se chtějí zapojit do německé společnosti.
 • Německá přistěhovalecká politika poskytuje přistěhovalcům možnost získat práci a začít nový život.

Nejvýznamnější výhodou německé přistěhovalecké politiky je její přístup k integraci přistěhovalců. Německo se snaží poskytnout přistěhovalcům přístup k vzdělávání, pracovním příležitostem a službám. Německá vláda také podporuje kurzy němčiny pro přistěhovalce, aby je začlenili do společnosti.

Německo také podporuje integraci přistěhovalců s místními společenstvími prostřednictvím projektů, jako je „integrace přes sport“, který je zaměřen na podporu sportovních aktivit mezi místními obyvateli a přistěhovalci.

Německá přistěhovalecká politika také přináší výhody německé ekonomice. Přistěhovalci přináší do ekonomiky nové pracovní síly a inovace, které pomáhají zvýšit produktivitu a zlepšit hospodářský růst. Přistěhovalci také přinášejí nové peníze do ekonomiky, protože vydávají peníze na nákupy, služby a spotřební zboží.

Německá přistěhovalecká politika také přináší výhody Německu, protože pomáhá zlepšit jeho mezinárodní vztahy. Německo je nyní domovem pro miliony přistěhovalců z celého světa, což znamená, že má přístup k talentům, znalostem a inovacím z mnoha různých kultur. To pomáhá Německu vytvářet mezinárodní partnerství, která pomáhají rozvíjet jeho obchodní vztahy s jinými státy.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že německá přistěhovalecká politika pomáhá zlepšit životní podmínky přistěhovalců. Německo je jedním z nejbohatších zemí světa a jeho vláda se snaží zajistit, aby přistěhovalci měli přístup k zdravotní péči, vzdělání a pracovním příležitostem.

Německá přistěhovalecká politika přináší výhody jak Německu, tak přistěhovalcům. Poskytuje přistěhovalcům možnost začlenit se do německé společnosti, přináší výhody německé ekonomice a zlepšuje mezinárodní vztahy Německa. Německo je v tomto ohledu vzorem pro ostatní země.

Nevýhody německé přistěhovalecké politiky

Německá přistěhovalecká politika pomohla vyřešit mnoho problémů, které postihují Německo a jeho ekonomiku. Ale i přes pozitivní přínosy, které tento program přinesl, existuje několik nevýhod, které s ním souvisí.

 • Německá přistěhovalecká politika byla v minulých desetiletích velmi liberalní, ale za posledních několik let se změnila na mnohem restriktivnější politiku.
 • Německo se v minulosti snažilo umožnit přistěhovalcům usídlit se a integrovat do německé společnosti, ale nyní jsou občané třetích zemí omezeni na možnosti přístupu.
 • Německo nyní má vysoké náklady na ubytování, vzdělávání a zdravotní péči pro přistěhovalce, což znamená, že je obtížné přijmout nové obyvatele do země.
 • Německá přistěhovalecká politika neumožňuje občanům třetích zemí získat pracovní povolení a získat práci, což má za následek nedostatek pracovních příležitostí pro ně.
 • Německo má také vysoké náklady na sociální podporu pro přistěhovalce, což znamená, že občané třetích zemí mají obtížný přístup k sociálním službám v zemi.
 • Německá přistěhovalecká politika také neumožňuje občanům třetích zemí vycestovat do země, což znamená, že mají obtížný přístup k příležitostem, které mohou v zemi získat.

První nevýhodou je potenciální narušení kulturního a sociálního klimatu. Immigranti přinášejí do země nové kultury a zvyky, které mohou způsobit střet se stávajícími obyvateli. To může vést k narušení sociálního a kulturního klimatu, což může mít za následek mnoho problémů.

Další nevýhodou je, že to může vést k problémům s nezaměstnaností. Někteří migranti se mohou ocitnout v situacích, kdy je těžké sehnat práci, a to může znamenat, že budou žít v chudobě, nebo budou muset žít na ulici.

Existuje také riziko, že někteří migranti budou mít problémy s integrací do německé společnosti. To může vést ke vzniku malých skupin izolovaných migrantů, kteří žijí v malých a uzavřených komunitách, které se stávají ohnisky kriminality a násilí.

Konečně, německá přistěhovalecká politika stojí obrovské náklady na zajištění, že migranti budou dobře zaopatřeni. Tyto náklady mohou být obtížné pro německou vládu utáhnout, protože se jedná o obrovské finanční zatížení.

Německá přistěhovalecká politika má své výhody, ale také nevýhody. Je důležité vzít v úvahu tyto nevýhody, aby se zabránilo potenciálním budoucím problémům, které by mohly vzniknout.

Problémy německé přistěhovalecká politika

Kancléřka Merkelová se svým pozváním směrem k syrským uprchlíkům zachovala jako ten nejlepší obchodní zástupce pašeráků lidí. Svou „černou práci“ odvedla zadarmo a ráda. Stala se pověstným užitečným idiotem, který se nechal dojímat v situacích, kdy hordy uprchlíků, nekontrolovaně a protiprávně se táhnoucích polovinou Evropy, skandovaly „Germany, Germany“!

Nejspíše pociťovala určitý pocit morální nadřazenosti nad těmi „sobeckými Východoevropany“, kteří mají bohaté zkušenosti s tím, co následovalo poté, co jim do země přišlo cizí etnikum, jež původní obyvatele považovalo za méněcenné a v hostitelské zemi prosazovalo svou víru či světonázor a hodnoty.

Možná je to tím, že Německo nikdy něco takového nezažilo. Tedy pokud nepočítáme porážku hitlerismu.

Německá vláda se v uprchlické krizi projevila jako banda diletantů nebezpečných vlastní zemi. Jednu chvíli zve a básní o pozitivech přistěhovalectví z islámských zemí, pak najednou zavře hranice a následně se postará o to, aby část orientálního dobrodiní pocítili i jiné země, které o to vůbec nestojí.

O přidělení na „východ od ráje“ nestojí pochopitelně ani imigranti, kteří budou umístění mimo německou dojnou krávu pociťovat jako velký podraz. Podle toho se samozřejmě budou i chovat.

Merkelová a spol. taktéž oživila známý slogan z ekonomické krize let 2008-2009 – „privatizace zisků, socializace ztrát“. Zisky z migrace připadnou zločincům pašujícím uprchlíky přes Středozemní moře, ztráty půjdou na účet německého státu.

Pokud Němci tolik stojí o syrské imigranty, proč nevytvořili imigrační střediska přímo v oblasti? Tam by mohli uprchlíky lépe prověřit, zmapovat jejich situaci, roztřídit a vybraným jedincům pak mohli prodat jízdenky či letenky německých dopravců, a to za zlomek částky, kterou imigranti odevzdají pašerákům.

V neposlední řadě by pak byl i prostor pro spravedlivější humanitární pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují.

Pokud se Němci obávají, že jim nebude mít kdo platit důchody, a pokud se ptají, kdo o ně bude pečovat v domovech seniorů, lze jim odpovědět s lehkou nadsázkou a bonmoticky. Sundejte si tričko a podívejte se, kde bylo vyrobeno.

Tam pak hledejte lidi, kteří budou pilně pracovat a platit do vašeho sociálního systému. Já jsem na visačkách zatím viděl například Bangladéš, Vietnam, Čínu, Indii nebo Kambodžu. Nepamatuji si, že bych tam někdy viděl Made in Syria nebo Made in Eritrea.

Je jistě nemilé umírat v chudobě a osamění, ale ještě horší je umírat v chudobě, osamění a ve strachu vyjít na ulici. A s pocitem, že se z kdysi krásné vlasti stává rozvrácená země zmítaná občanskou válkou mezi původní a novou, agresivní kulturou.  

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang