Podomní prodej energií – ERÚ chce zakázat, zkušenosti

U dveří zazvoní dobře vypadající mladý člověk, který začne tvrdit, že člověk má příliš drahou elektřinu nebo plyn. Pokud mu podepíše nějaký papír, tak zaručeně ušetří tisíce korun ročně. Klasická taktika podomních prodejců, na kterou je nachytalo tisíce lidí. Jak se bránit?

Podomní prodej má dvě hlavní výhody: snadnost a přístupnost. Obchodníci jednoduše přicházejí do domu zákazníka, ukážou mu produkty nebo služby, které nabízejí, a zákazníci se mohou rozhodnout, zda je chtějí koupit.

Je tu však jedno velké riziko podomního prodeje. Někteří obchodníci se totiž snaží využít zákazníků tak, že jim nabídnou extrémně drahé produkty nebo služby. To může způsobit problémy pro zákazníky, kteří se mohou cítit podvedeni.

Zejména v energetice se objevilo mnoho nepoctivých obchodníků nabízejících podomní prodej energií. Jak na ně?

Energetický regulační úřad (ERÚ) už nějaký čas tvrdě postupuje proti jednotlivcům i společnostem podezřelým z nekalých praktik při podomním prodeji. Chce si posvítit na podomní prodej jako takový.

Pomůže s tím i dlouho očekávána novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, které posilují nároky spotřebitelů.

Co je podomní prodej?

Co je podomní prodej není nikde vymezeno. Avšak už ze samotného názvu je asi každému jasné, co podomní podej znamená. Jedná se o formu obchodování, kdy obchodník přichází do domu zákazníka a prodává mu produkty nebo služby.

Tento způsob prodeje se ve většině zemí využívá již po dlouhou dobu. V některých zemích je podomní prodej zakázán nebo omezen.

Podomním prodejcem je třeba obchodník, který prodává brambory tím, že objede sídliště. Nebo jím může být pojišťovací agent, který obchází domácnosti s nabídkou pojištění. A samozřejmě to jsou nechvalně podomními prodejci elektřiny a plynu.

Z právního hlediska je podomní prodej smlouva uzavřená mimo obchodní prostory podle § 1820 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Regulace podomního prodeje

Obce mají pravomoc na svém území zakazovat podomní prodej, a to formou obecního nařízení. Pokud je v obci podomní prodej zakázán, nesmí obchodník svoje služby a zboží tímto způsobem nabízet.

Jenže někteří obchodníci se však do cizích příbytků dostanou i lstí.

Nekalé praktiky podomních prodejců

Všichni jsou před praktikami podomních prodejců pravidelně varováni. Přesto se stále najdou tací, kteří jim otevřou dveře. Představí se jako zástupci Energetického regulačního úřadu, distributora či stávajícího dodavatele a zkoušejí všemožné praktiky.

Nenápadně z člověka vylákají potřebné údaje a podstrčí mu smlouvy o dodávkách energií k podpisu, kterou vydávají třeba za nezávaznou nabídku.

Někteří obchodníci zákaz podomního prodeje obchází tím, že si po telefonu sjednají schůzku, tedy se dopředu telefonicky ohlásí. Zakázaná je totiž nevyžádaná a nezvaná návštěva v cizím obydlí.

Jiní se neštítí použít agresivní obchodní praktiky, tedy nejrůznější formy nátlaku. Důležité je podomnímu prodejci nikdy nic nepodepisovat.

Podomní prodej a uzavírání smluv

Současnou platnou úpravu podomního prodeje lze najít v občanském zákoníku.

Od smlouvy uzavřené s podomním prodejcem mimo jeho provozovnu, tedy při nevyžádané návštěvě podnikatele ve spotřebitelově domácnosti, může zákazník odstoupit do 30 dnů bez jakýchkoliv postihů a pokut. Z tohoto pravidla existují výjimky:

  • pokud ještě nezačalo plnění smlouvy (tedy pokud elektřinu stále dodává starý dodavatel), má spotřebitel na odstoupení 1 měsíc
  • pokud spotřebitel nebyl písemně upozorněn na právo odstoupit od smlouvy, má na odstoupení celý 1 rok.

Navíc pokud se spotřebitel stal „obětí“ nekalé obchodní praktiky, zákon mu umožňuje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření. 

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli. Nejlepší však je, pokud mu zašle doporučený dopis na adresu sídla.

Smlouvy o dodávce energií a podomní prodej

Smlouvy o dodávce energií jsou v mnoha ohledech specifické. Pokud chce člověk klasickým způsobem provést změnu dodavatele, musít nejdříve vypovědět smlouvu s tím původním.

Na to je obvykle stanovena výpovědní lhůta 3 měsíce. Teprve potom skutečně přestoupí k novému dodavateli. První faktura většinou přichází ještě později.

A to bývá právě okamžik, kdy se většina zákazníků teprve dozví, že je něco špatně. Jenže výše uvedené ochranné lhůty už dávno uplynuly a zákazník se musí ze smlouvy vyvazovat běžnou cestou.

Tedy s výpovědní dobou, případně se smluvní pokutou za předčasné odstoupení od smlouvy. A samozřejmě bez nároku na vrácení peněz, které už zaplatil.

Spotřebitel může bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Porušil-li prodejce zákaz podomního prodeje, je také možné informovat obecní či městský úřad, který může prodejce pokutovat. Pokud prodejce použil agresivní obchodní praktiky, tak smlouva podepsaná pod nátlakem z hlediska práva nebyla vůbec uzavřena.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang