Šmejdi

Na stole mi zvoní telefon. Na druhém konci se ozve příjemný energický ženský hlas: „Mluvím s Petrem Havlíčkem?“ Stroze odpovím: „Ano, co si přejete?“ 

„Pane Havlíčku, máme pro Vás jedinečnou nabídku. Vyhodnotili jsme si Vás jako seriózního klienta a nabízíme Vám možnost přečerpání limitu v rámci Vaší platební karty, a to až do výše tři sta tisíc Kč do mínusu, za výhodný úrok ve výši 0,05%. Tak, co na to říkáte? Takovéto podmínky Vám žádná jiná banka nenabídne, je to skoro jako půjčka bez úroků.“

Ač mne tento způsob nestydaté a neseriózní manipulace, balancující na hraně podvodu, začíná prudce zvyšovat hladinu adrenalinu v krvi, daří se mi zachovat klid a pokračuji s předstíraným zájmem o nabízené služby v konverzaci s dámou, která má jazyk mrštný jako bič.

„To je opravdu zajímavý úrok,“ konstatuji. „ No vidíte!“ chopí se iniciativy naháněčka úvěrů. „Kdykoli budete potřebovat neočekávaně něco zafinancovat, třeba teď před Vánocemi, budou se vám peníze hodit. Stačí, abyste mi zodpověděl pár dotazů, a během několika dní bude vše vyřízeno, souhlasíte?“

Souhlasím a se sebezapřením odpovídám na dotazy typu: bydlíte ve svém domě, jak dlouho, jaký máte příjem, jaké je číslo vašeho občanského průkazu, máte nějaké další půjčky, jste ženatý, máte vyživovací povinnosti atd. atd.

Na závěr se mě výřečná dáma, zřetelně spokojená s obsahem mých odpovědí a průběhem naší konverzace, jen tak mimochodem zeptá: „Souhlasíte se vším, co jsem vám sdělila a na čem jsme se dohodli?“

Pokud bych v tuto chvíli odpověděl, že ano, byly by naplněny všechny potřebné náležitosti k realizaci smlouvy, neboť hovor, jak bývá u těchto společností zvykem, je monitorován. A tak jsem dámě, která se již cítila majitelkou tučné provize za uzavření smlouvy s dalším podvedeným hlupákem, odpověděl otázkou:

„Slečno, ještě mně povězte, jak často mně ten výhodný úrok budete účtovat?“ Na druhém konci telefonu se rozhostilo krátké ticho, a pak se od doposud velmi energické a razantní dámy ozvalo nesmělým hláskem zašpitání:  „No přece DENNĚ.“

„Tak říkáte denně…“ odvětím a se značnou úlevou dávám průchod doposud krocenému adrenalinovému tlaku a zvýšeným hlasem konstatuji: „To tedy znamená: 0,05 % x 30 dnů v měsíci = 1,5 % x 12 měsíců, to je dohromady 18% za rok plus četné bankovní poplatky.

„Tak tomuhle Vy říkáte výhodný úrok?! Už mě, milá dámo, s takovouto nehoráznou lichvou nikdy neobtěžujte. Chováte se stejně, jako ti ŠMEJDI!“  A zavěsil jsem.

Reklamní mediální masáž nabízečů doslova parazitních spotřebitelských úvěrů vehnala statisíce občanů do náruče bezohledných exekutorů, kteří na jejich majetku zbohatli a stát místo toho, aby sám provozoval vlastní bankovní instituci, která by mohla všudypřítomnou lichvu razantně omezit, všechny své banky za pár šupů prodal.

Otevřel tak cestu ke gigantickému odlivu peněz do zahraničí, a to nejen skrze zisky bank, ale také skrze zisky nadnárodních prodejních řetězců, ve kterých spotřebitelské úvěry převážně končí.

Pokud se občanům zdá, že to vše je začarovaný kruh, ze kterého se společnost nedokáže nikdy vymanit, vězte, že cesta vede přes založení státní banky se statutem neziskové organizace.

Co je to nezisková organizace?

Nezisková organizace (známá také jako nevládní organizace nebo NGO) je organizace, která byla založena nebo zřízena za účelem plnění veřejně prospěšného nebo soukromého poslání, aniž by ji vlastnila vláda nebo korporace a aniž by rozdělovala zisk vlastníkům nebo akcionářům. Neziskové organizace jsou zakládány za účelem poskytování služeb, řešení sociálních otázek, získávání finančních prostředků a zapojení do propagace.

Neziskové organizace mohou být organizovány v různých strukturách, včetně veřejných charitativních organizací, soukromých nadací, náboženských organizací, nevládních organizací, profesních sdružení, odborů, politicky orientovaných organizací, klubů, bratrských organizací a spotřebitelských družstev.

Většina neziskových organizací má charitativní, vzdělávací nebo vědecké účely. Mezi jejich hlavní činnosti obvykle patří kampaně na získávání finančních prostředků, vzdělávací aktivity, výzkumné projekty, advokační úsilí a poskytování služeb lidem a komunitám. Ve většině zemí jsou neziskové organizace uznávány jako charitativní a jsou osvobozeny od daní.

Neziskové organizace jsou podporovány prostřednictvím darů, poplatků, grantů a dalších finančních zdrojů. Tyto zdroje poskytují neziskovým organizacím prostředky k plnění jejich poslání. Mnoho vlád také poskytuje dotace a jiné formy podpory na konkrétní programy.

Neziskové organizace často spoléhají na dobrovolníky, kteří svými dovednostmi, odbornými znalostmi a časem pomáhají organizaci dosahovat jejích cílů. Dobrovolníci mohou pomáhat při kampaních na získávání finančních prostředků, poskytovat administrativní podporu nebo pracovat přímo při poskytování služeb. Neziskové organizace mohou také zaměstnávat placené pracovníky, kteří vykonávají konkrétní činnosti.

Neziskové organizace podporují různé sociální a ekonomické cíle, jako je poskytování zdravotnických nebo vzdělávacích služeb, ochrana životního prostředí nebo obhajoba lidských a občanských práv. Některé neziskové organizace spolupracují s politickými stranami při prosazování jejich zájmů a zapojují se do dalších forem propagace.

Neziskové organizace mohou sloužit k poskytování vzdělání dětem, podpoře bezdomovců, poskytování zdravotní péče, řešení chudoby, ochraně životního prostředí, pomoci uprchlíkům nebo vytváření povědomí o určitém problému. Mohou být také využity k podpoře cílů, jako je ochrana zvířat, ochrana přírody, zmírnění chudoby a veřejné zdraví.

Neziskové organizace poskytují služby, které mění život tisícům lidí, kteří se nemají kam jinam obrátit. Tím, že neziskové organizace dělají svět lepším, poskytují naději mnoha jednotlivcům a komunitám.

Nejpopulárnější nezisková organizace

Pokud jde o neziskové organizace, jen málokterá může konkurovat Americkému červenému kříži. Americký Červený kříž byl založen v roce 1881 Clarou Bartonovou a je jednou z nejstarších a nejznámějších neziskových organizací v zemi.

Posláním Amerického červeného kříže je poskytovat pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami i katastrofami způsobenými člověkem ve Spojených státech i po celém světě. To se děje prostřednictvím různých služeb, od řízení programů dárcovství krve až po poskytování služeb obětem válek, hladomoru a přírodních katastrof. Červený kříž je také jednou z největších dobrovolnických organizací v zemi, která má síť stovek místních poboček a více než 500 000 dobrovolníků po celém světě.

Jedním z hlavních způsobů, jak Červený kříž naplňuje své poslání, je poskytování pomoci při katastrofách. Patří sem reakce na místní a celostátní katastrofy, pomoc postiženým hurikány, povodněmi a dalšími katastrofami a poskytování přístřeší, potravin a zdravotnických služeb potřebným. Červený kříž se také snaží předcházet budoucím katastrofám poskytováním vzdělávacích programů o připravenosti na katastrofy a distribucí předmětů, jako jsou požární a kouřové hlásiče se značkou Červeného kříže, které pomáhají chránit domy a podniky před požáry.

Červený kříž také nabízí řadu stálých humanitárních služeb. Kromě reakce na katastrofy Červený kříž provozuje programy dárcovství krve, poskytuje nepřetržitou službu první pomoci a školení první pomoci a nabízí řadu dalších programů na podporu příslušníků armády a jejich rodin, obětí domácího násilí a osob postižených HIV/AIDS. Jen v USA poskytuje Červený kříž každoročně tyto služby více než 500 000 lidí.

Kromě poskytování životně důležitých zdravotních a bezpečnostních služeb je Americký červený kříž také významným zastáncem reformy humanitární politiky. Prostřednictvím lobbistického úsilí, veřejných oznámení a občanských kampaní se Červený kříž snaží formovat chápání globálních zdravotních problémů veřejností a vytvářet příznivé podmínky pro blaho všech.

Co se týče změny k lepšímu, jen málo organizací může konkurovat Americkému červenému kříži. Jejich neúnavné odhodlání pomáhat potřebným spolu s prací na vzdělávání a posilování postavení veřejnosti z nich učinilo jednu z nejznámějších a nejúspěšnějších neziskových organizací na světě.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang