Výdaje za energie pod kontrolou

Většina lidí nemá přehled o tom, kolik je stojí provoz různých spotřebičů. Vždy jen to co se traduje, jak moc žere varná konvice, staré spotřebiče nebo klasické žárovky. Pokud přišel velký přeplatek za elektřinu, tak se začalo více zhasínat za sebou a další rok dokonce vraceli.

Člověk byl na sebe hrdý, že tolik ušetřil a pak si všimnul , že mu zdvojnásobili zálohy a proto mu vraceli. Na jednom spotřebiči píšou kolik sežere Watů, na dalším Ampery a Volty, ale na vyúčtování vidím cenu za KWh. Tak jsem se rozhodl, že se konečně na to podívám blíže.

Elektřina

Elektřina je jednou z nejdůležitějších součástí světové infrastruktury. Stala se nedílnou součástí každodenního života, neboť napájí domácnosti, podniky a základní služby a technologie.

Je to druh energie nebo výkonu, který vzniká prouděním elektronů vodičem. Tento tok vzniká rozdílem napětí nebo tlaku mezi dvěma body. Elektřinu lze vyrábět z různých zdrojů, například z uhlí, zemního plynu, jaderné energie, sluneční energie a větru. Obvykle se měří ve wattech nebo kilowattech (kW).

Elektřina se používá k napájení světel, spotřebičů, systémů HVAC a dalších domácích a průmyslových zařízení. Používá se také v dopravě, od elektrických automobilů po vysokorychlostní vlaky. Elektrický proud se používá k přenosu dat, například prostřednictvím optických vláken, a ke komunikačním účelům, například k vysílání rádiových signálů.

Používá se dokonce k napájení lékařských přístrojů, jako jsou rentgenové přístroje, monitory EKG a ultrazvukové zobrazování.

Když elektřina vstoupí do domu nebo firmy, musí být rozvedena a převedena do podoby, kterou mohou využít další zařízení. Za tímto účelem musí obvykle projít transformátory a dalšími zařízeními, která snižují napětí, snižují možnost zkratu, snižují množství proudu a další. Musí být také účinně regulováno a distribuováno.

Elektřina je pro náš každodenní život nesmírně důležitá. Bez ní by byl přístup k moderním technologiím a vymoženostem značně omezen. Proto je důležité, abychom podnikli kroky ke snížení naší společné spotřeby energie a vytvořili životaschopnější alternativy, které nejsou závislé na spalování fosilních paliv.

Výkon

Výkon spotřebiče je měřítkem toho, jak dobře spotřebič nebo systém funguje. Je to měřítko spolehlivosti, účinnosti a efektivity spotřebiče nebo systému. Zahrnuje všechny aspekty spotřebiče nebo systému od instalace a nastavení až po údržbu a opravy.

Výkon spotřebiče zahrnuje tři různé prvky: účinnost, spolehlivost a efektivitu.

Účinnost je měřítkem toho, jak spotřebič nebo systém funguje. Počítá se z hlediska spotřeby, což je množství elektřiny nebo plynu spotřebované za určité časové období. Spotřebič s vyšší účinností spotřebuje za určitou dobu méně energie než méně účinný spotřebič.

Spolehlivost je měřítkem toho, jak trvale spotřebič nebo systém funguje. Zahrnuje to, že systém pracuje bez přerušení nebo poruch a že je schopen odolávat extrémním teplotám a měnícímu se zatížení nebo tlaku. Spotřebič nebo systém s vysokým stupněm spolehlivosti bude mít pravděpodobně v průběhu času méně problémů s údržbou.

Účinnost je měřítkem toho, jak dobře se spotřebič nebo systém používá a jak dobře plní svůj účel. Spotřebič nebo systém s vyšším hodnocením účinnosti bude lépe plnit svůj účel. A to buď z hlediska energetické účinnosti, nebo tím, že poskytuje požadovaný výkon konzistentním způsobem.

Jak spočítat kolik žerou spotřebiče?

Cílem je spotřebu každého spotřebiče převést na kWh (kilowatthodiny), ve kterém člověk dostává vyúčtování od dodavatele elektřiny. Spotřeba se zjistí nejrychleji z výrobního štítku výrobku, kde je většinou vypsaný příkon výrobku a ten je ve wattech. Následně je třeba příkon vynásobit počtem hodin, který je spotřebič zapnutý.

Např. pokud má člověk doma starou televizi a její příkon činí 70 W, zapnutá je v průměru 4 hodiny denně, což činí 280 Wh denně. Měsíčně to je 8400 Wh. Pokud chceme převést na kWh je nutné tuto částku dělit ještě 1000 což je 8,4 kWh měsíčně. Při průměrné ceně 5 Kč za kWh to je 43 Kč měsíčně.

Příkon versus výkon

Důležité je neplést si příkon s výkonem, který je taky ve wattech. Výkon je práce, kterou výrobek opravdu udělá, příkon je to co si spotřebič vezme ze sítě. Pokud se vysavač pyšní výkonem 2000 W, neznamená to, že taky sežere elektřiny za 2000 W.

Pokud si člověk není jistý příkonem spotřebičů je dobré si zakoupit, či zapůjčit wattmetr. To je takové krabička přes kterou člověk zapojí spotřebič do sítě a ona Vám spočítá spotřebu daného spotřebiče. Je k sehnání ve většině hobby marketu za pár stovek, nebo je k zapůjčení v Datartu, nebo u svého dodavatele energii.

Pokud si člověk není jistý příkonem spotřebičů je dobré si zakoupit, či zapůjčit wattmetr

Pokud má člověk zájem efektivně omezit spotřebu elektřiny je doporučeno sepsat si veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, dopsat jejich průměrnou spotřebu a délku užití. Následně si s toho složit graf, kolik za co platíte.

Pokud si to takhle člověk sepíše, může konečně efektivně přemýšlet a počítat, jakým způsobem se vyplatí snižovat náklady. Pár příkladů:

Lednice – pokud má člověk už dost starou lednici, výměna se určitě vyplatí, jejich spotřeba byla už v roce výroby daleko větší než ty nové, plus s každým rokem se o nějaké procento zvětšuje. Pozor na rady typu jak se vyplatí kupovat za každou cenu lednici s nejnižší spotřebou.

Např. lednice typu A za 7000 Kč má spotřebu 292 KWh a lednice A+++ člověk sežene nejlevněji za 15000 Kč a má spotřebu 150 KWh, za rok koupí lepší lednice se ušetří 710 Kč. Tato investice se vrátí až po 11 letech, a pokud si člověk myslí, že nově vyrobené lednice vydrží 11 let tak patří do skupiny zvrácených optimistů.

Rozbitá lednice? Co takhle půjčka bez doložení příjmu nebo půjčka přes SMS?

Stand-By programy – pořad všude straší, kolik to té energie sežere, ale zase si to lze vypočítat, nové televize v programu stand-by si berou 0,3 W x 24 h x 30 dnů = 216/1000 = 0.216 x 5 Kč = 1,08 Kč. Měsíčně za jeden přístroj v stand-by režimu zaplatíte 1 Kč. Pozor hlavně ale na starší televizory, videa a počítače, tam už rozdíl může být významný.

Žárovky – u žárovek je to věčný boj klasické vs. úsporné. Úsporné mají 5x nižší spotřebu, zato ale jsou 10x dražší, pomalu najíždějí a nesmí se často vypínat, tím se zkracuje jejich životnost.

Zda se úsporné žárovky vyplatí závisí přímo úměrně na světelné spotřebě. Při průměrné spotřebě 3 hodiny na žárovku se investice do úsporné žárovky (cca 150 Kč) vrátí do půl roku. Čím déle svítíte, tím více se paradoxně více vyplatí.

Menší přehled spotřeby aneb kolik stojí provoz spotřebičů

Výrobek jedno použití  cena za použitícena za měsíc
Lednice  A+ —         —81 Kč podle velikosti
Vysavač 2200W20 minut 3,3 Kč  26 Kč/2x týdně
Konvice         2,5 minut  0,5 Kč    25 Kč/2x denně
Televize 50W  3 hodiny     0,75 Kč22 Kč/1x denně
Pračkabavlna 40 °C  3 Kč  24 Kč/2x týdně
Mikrovlnka 2500W  5 minut1 Kč  60 Kč/2x denně
Přehled spotřeby spotřebičů v tabulce

Při vytvoření si schématu všech větších spotřebičů a jejich spotřeby a provozu pak je potřeba porovnat se skutečnou spotřebou dle el. hodin. Následně si lze spočítat co se vyplatí a co vůbec jde omezit.

Důležité je také porovnat si ceny dodavatelů energii, na internetu je mnoho porovnávačů, kde se vyplní pár údajů z vyúčtování a dostanou se výsledky cen a i úsporu u jiných dodavatelů.

Efektivní je i sledovat svoji vlastní energetickou spotřebu a měsíčně si zapisovat její hodnotu např. do domácího účetnictví a porovnávat s výši svojí zálohy. Tím se člověk vyhne nepříjemnému přeplatku, který by jej mohl složit na kolena.

Co je spotřebič?

Spotřebič je zařízení, které využívá elektrickou energii k provádění nějakého úkolu. Spotřebiče jsou k dispozici pro různé účely, od kuchyňských spotřebičů, jako jsou toustovače a mikrovlnné trouby, až po lékařská a průmyslová zařízení používaná v nemocnicích, laboratořích a továrnách. Domácí spotřebiče jsou běžně používané předměty denní potřeby, jako jsou pračky, chladničky, myčky nádobí a klimatizace.

Definice spotřebiče se v průběhu času měnila. Na počátku 20. století patřily vysavače, pračky a elektrické žehličky k několika málo dostupným elektrickým spotřebičům. Koncem 20. století, s příchodem počítačů a dalších elektronických zařízení, se definice rozšířila na všechna zařízení, která jsou poháněna elektřinou.

Spotřebiče se obvykle dělí do kategorií podle jejich funkce. Mezi kuchyňské spotřebiče patří topinkovače, mikrovlnné trouby, mixéry, kávovary a kuchyňské roboty. Vysavače, pračky a sušičky prádla a klimatizace jsou považovány za domácí spotřebiče.

Zdravotnické a průmyslové spotřebiče se používají v nemocnicích, laboratořích a výrobních závodech a patří mezi ně například odstředivky, sterilizátory a rentgenové přístroje.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang