Technická analýza – jak na to?

technicka-analyza-oscilatory-stochastic-analyza-1933535

Spíše než vědou je technická analýza uměním, jehož cílem je určit trendy na finančních trzích a jejich budoucí vývoj.

K tomuto účelu obchodníkům napomáhá mnoho nástrojů, včetně formací, oscilátorů a dalších metod, např. Fibonacciho či Gannovy analýzy.

Formace

Formace jsou nejzákladnějšími intuitivními nástroji, které se mohou uplatnit přímo v grafech pro účely technické analýzy.

Používají se pro identifikaci trendů a jejich zvratů, k nejnáročnějším činnostem však patří prognózování cen – přečtěte si více o tomto tématu.

Oscilátory

Oscilátory spolu s formacemi přinášejí obchodníkům i investorům účinné možnosti. Zatímco cílem technických formací je identifikace trendu a jeho změn, oscilátory zobrazují prudkost pohybu ceny a její dynamiku, tj. zda je současný trend silný či slabý a jak se situace vyvíjí – přečtěte si více o tomto tématu.

Gann

Gannova analýza, vytvořená W. D. Gannem, vychází z teorie přirozeného zákona, zákona vibrace a geometrických poměrů např. čtverce, trojúhelníku a kruhu.

Pro investory jsou tyto teorie zajímavé tím, že ve skutečnosti je Gann už od počátku 20. století velmi úspěšně používal na kapitálových a komoditních trzích – přečtěte si více o tomto tématu.

Fibonacci

Mnoho dostupných Fibonacciho analýz je založeno na tzv. „zlatém čísle“ neboli Φ (fí), nekonečném čísle začínajícím číslicemi 1,6180339…

Na základě tohoto čísla Fibonacci vytvořil různé poměry, které lze použít jak při výpočtu cenových úrovní, tak pro stanovení časové řady (tj. okamžiků, kdy se ceny mohou dynamicky změnit) – přečtěte si více o tomto tématu.

Williams

Metody technické analýzy Billa Williamse vycházejí z teorie chaosu a z psychologie. Podle něj je zisk z obchodování určen lidskou psychikou a dosáhnout zisku na trhu může prakticky každý.

Podle jeho dalších názorů není technická analýza ani fundamentální analýza dobrým rozhodovacím mechanismem, protože se nezakládají na skutečném trhu – přečtěte si více o tomto tématu.

Elliottovy vlny

Elliottovu teorii vln vytvořenou R. N. Elliottem někteří považují za teorii s potenciálem způsobit interpretační rozpory mezi jejími uživateli, a to i při analýze jednoho grafu.

Základní myšlenkou Elliottových vln je, že pomocí buď impulzních, nebo  korektivních vln lze identifikovat trendy a okamžiky, kdy trend může změnit směr. Spolu s Fibonacciho analýzou může podat informace o možných cenových cílech.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang