Elliottovy vlny – technická analýza

elliottovy-vlny-2

Účetní Ralph Elliott vytvořil ve 30. a 40. letech 20. století Elliottovu teorii, která mezi současnými obchodníky vybavenými nejmodernějšími počítači neztratila na oblibě. Co je teorie Elliottových vln a jak fungují Elliott vlny?

Teorie Elliottových vln je teorie technické analýzy, která se používá k popisu cenových pohybů na finančním trhu. Teorii vln vytvořil Ralph Nelson Elliott (1871-1948) poté, co pozoroval a identifikoval opakující se fraktální vlnové vzorce.

Elliottovy vlny lze identifikovat v pohybu cen akcií a v chování spotřebitelů. Znalost teorie Elliotových vln může výrazně pomoci při investování a zhodnocení peněz.

Kdo je Ralph Elliott?

Ralph Elliott byl ekonom a finanční analytik, který vytvořil teorii Elliottových vln. Jednu z nejvlivnějších teorií technické analýzy. Elliott se narodil v roce 1871 v Maryville ve státě Missouri a svou kariéru zahájil jako účetní a auditor.

Nakonec se přestěhoval do New Yorku a pracoval jako finanční analytik pro newyorskou burzu.

Jako analytik vyvinul systém analýzy trendů na akciovém trhu. Všiml si, že ceny akcií se opakují podle vzorce pěti vln nahoru a tří vln dolů, který nazval princip Elliottových vln. Domníval se, že tento vzorec je způsoben psychologií investorů a je ukazatelem budoucích pohybů na trhu.

Elliott také vytvořil koncept Fibonacciho čísel na akciovém trhu. Věřil, že Fibonacciho čísla jsou klíčovou součástí principu Elliottových vln a lze je použít k identifikaci úrovní podpory a odporu na trhu.

Teorie Elliottových vln se stala jednou z nejoblíbenějších forem technické analýzy a mnoho investorů ji využívá k ziskovým investicím. Elliottova teorie se používala k identifikaci úrovní podpory a odporu, k určení potenciálních trendů a k identifikaci potenciálních zvratů na trhu.

Přestože Ralph Elliott zemřel v roce 1948, jeho odkaz žije dál v podobě teorie Elliottových vln. Jeho práce ovlivnila generace investorů a dodnes se využívá k ziskovým investicím.

Teorie Elliottových vln

Teorie Elliottových vln je založena na myšlence, že ceny akcií se pohybují v cyklech a že tyto cykly lze předvídat. Elliott věřil, že trhy jsou řízeny psychologií investorů a že analýza vzorců na trhu může investorům poskytnout výhodu.

Tvrdil, že investoři by měli hledat vzorce na trhu a využívat je k ziskovým investicím. Klíčové závěry teorie Elliottových vln jsou tyto:

 • Teorie Elliottových vln je forma technické analýzy, která hledá opakující se dlouhodobé cenové vzorce související s trvalými změnami v náladě a psychologii investorů.
 • Teorie identifikuje impulsní vlny, které vytvářejí vzorec, a korekční vlny, které se staví proti většímu trendu.
 • Každá sada vln je vnořena do větší sady vln, které se drží stejného impulsního nebo korekčního vzoru, což je popisováno jako fraktální přístup k investování.

Teorie Elliottových vln je jednou z nejpřijatelnějších a nejpoužívanějších forem technické analýzy. Popisuje přirozený rytmus psychologie davu na trhu, který se projevuje ve vlnách.

Podstata teorie Elliottových vln

Teorii vln vyvinul Ralph Nelson Elliott a v 70. letech 20. století ji zpopularizoval Robert Prechter. Pretcher tvrdí, že chování davu vytváří vzory a trendy, které jsou viditelné na trzích.

Vzorec vln, jak jej definoval Elliott, je fyzickým projevem psychologie mas ve světě.

Tyto vzorce se objevují nejen na trzích, ale všude tam, kde se lidé hromadně rozhodují. Příkladem mohou být ceny bydlení, módní trendy nebo to, kolik lidí se každý den rozhodne jezdit metrem.

Teorie Elliottových vln je metoda analýzy trhu založená na myšlence, že trh vytváří stejné typy vzorců v menším časovém rámci (menší stupeň) jako na delším časovém rámci (vyšší stupeň).

Tyto obrazce poskytují vodítka k tomu, co by se na trhu mohlo stát příště. Podstatou Elliottových vln je:

 • ceny střídají impulzivní fáze, které nastolují trend
 • ceny střídají korekční fáze, které trend sledují
 • ve své nejzákladnější a nejjednodušší podobě obsahují impulsy 5 vln vyššího stupně
 • korekce obsahují 3 vlny nižšího stupně

Podle teorie Elliottových vln nezáleží na tom, jaký časový rámec investor analyzujete. Pohyby trhu se řídí stejnými typy vzorců.

Co je teorie Elliottových vln?

V technické analýze je teorie Elliottových vln analýzou dlouhodobých trendů v cenových modelech a jejich souladu s psychologií investorů. Tyto cenové vzorce, označované jako „vlny“, jsou postaveny na specifických pravidlech.

Konkrétně byla navržena k identifikaci a předvídání vlnových vzorců na akciových trzích. Důležité je, že tyto vzorce nejsou určeny jako jisté, ale poskytují pravděpodobné výsledky budoucích cenových pohybů.

Jak Elliott vlny fungují?

V rámci teorie Elliottových vln existují různé formy vln nebo cenových formací, z nichž mohou investoři získat poznatky. Impulsní vlny například zahrnují jak vzestupný, tak sestupný trend, který nese pět dílčích vln, jež mohou trvat hodiny nebo i desetiletí.

Impulsní vlny mají tři pravidla:

 • druhá vlna nesmí ustoupit o více než 100 % první vlny
 • třetí vlna nesmí být kratší než vlna první, třetí a pátá
 • vlna čtvrtá nesmí nikdy překonat vlnu třetí

Vedle impulsních vln existují korekční vlny, které spadají do vzorců po třech.

Jak obchodovat s využitím teorie Elliottových vln?

Jak na akcie v souvislosti s Elliottovými vlnami a jak vydělat peníze? Pokud si obchodník všimne, že se akcie pohybuje ve vzestupném trendu na impulsní vlně, může akcii nakoupit a držet, dokud nedokončí pátou vlnu. V tomto okamžiku, v očekávání obratu, může obchodník akcii prodat.

Základem této obchodní teorie je myšlenka, že se na finančních trzích opakují fraktální vzorce. V matematice se fraktální vzory opakují v nekonečném měřítku.

technicka-analyza-elliot-upward-4568173
Obchodníci se naučili úspěšně Elliottovu teorii využívat k prognózování cenových pohybů.

Obchodníci Elliottovu teorii vln úspěšně používají k prognózování cenových pohybů a modelů.

Dělení vln podle Elliotta

Podle Elliotta se vlny dělí na dva typy:

 • první typ se nazývá impulzní vlny – jsou považovány za hlavní vlny, které se pohybují podle trendu cen
 • druhý typ se nazývá korektivní vlny – jsou pokládány za střednědobé až krátkodobé vlny, které se pohybují proti trendu

Elliott dále tvrdil, že impulzní vlny se dělí na pět menších vln, z nichž dvě jsou korektivní vlny. Hlavní korektivní vlny se pak dělí na tři menší vlny.

technicka-analyza-elliot-downward-5679398
Po vymezení začátku vlny (i) se definuje úroveň 0 %. Konec vlny (i) je definován na úrovni 38,2 %.

Elliottovy vlny spolu s Fibonacciho poměry mohou přinášet velmi zajímavé výsledky, pokud jde o potenciální cenové cíle. Nejdůležitějšími Fibonacciho poměry jsou vedle úrovní 0 % a 100 % také úrovně 38,2 % a 61,8 %.

Spolu s impulzní vlnou lze za pomoci Fibonacciho poměrů potenciálně určit cílovou úroveň vlny.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang