Zákon o spotřebitelských úvěrech po novele myslí i na spotřebitele

zakon-o-spotrebitelskych-uverech-po-novele

V prosinci roku 2016 byl novelizován zákon o hypotékách tak, že nyní je ošetřena úprava těchto úvěrů v rámci zákona o spotřebitelských úvěrech.

V této změně je také zahrnuto to, že zajištění úvěru nemůže být již provedeno půjčkou na směnku nebo šekem. Věřitel je také nyní omezen ve výkonu zástavního práva tak, že se nemovitost může zpeněžit, a dosáhnout tak zhodnocení peněz až šest měsíců po tom, co je oznámeno započetí výkonu zástavního práva. Během této doby má tedy dlužník možnost celý úvěr splatit. Zároveň však banka nemůže dlužníkovi bránit v prodeji právě za účelem dodržení splacení úvěru.

V nové úpravě je také uvedeno, že zástava by neměla být v nepoměru s výší částky, která je půjčována. To se ovšem nevztahuje na úvěry:

  • účelové určené zejména k nabytí nemovitosti
  • poskytnuté stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření

Prodlení se splacením

Zákon nyní přesně vymezuje výsledek možného prodlení se splácením úvěru pro dlužníka. Náhrada vynaložených nákladů na prodlení se splácením, úroky a smluvní pokuty jsou od této nové úpravy značně omezeny. Úrok z prodlení totiž nesmí být vyšší než zákonem stanovená sazby. Vynaložené náklady na uplatňování práva nesmí být zbytečné vysoké.

Do třetice pak výše smluvní pokuty je limitována jako 0,1 % denně z nezaplacených částek po splatnosti. Celková smluvní pokuta však nesmí přerůst přes hranici násobku 0,5 z celkové výše úvěru, a to maximálně do výše 200 000 Kč.

Změny v zákoně jako celek

Jako celek tento nový zákon popisující spotřebitelské úvěry chrání opět více spotřebitele v oblasti zajišťování úvěrů zástavním právem k nemovitosti. Dále umožňuje jednodušší a levnější možnost předčasného splácení a samozřejmě omezuje možnost zajištění úvěru jiným způsobem, než zástavou nemovitosti.

Dále snižuje naprosto šílené dopady situace na lidi, kteří se dostanou do prodlení, ať už přístupem k řešení prodeje nemovitosti nebo výší sankcí, úroků z prodlení či smluvních pokut.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang