Zdánlivě od věci

(Odpověď jednomu rozhněvanému starostovi obce, která nedostala dotaci kvůli liknavosti ministerských úředníků. Potřebná směrnice prý nebyla ještě podepsána v době, kdy končil termín podávání žádostí.)

Lidstvo se ve své historii zaměstnávalo různými činnostmi. V těch nejdávnějších dobách to prakticky ze 100% bylo získávání potravin, ať lov, sběr, nebo později zemědělství.  Pak došlo (a stále dochází) k „outsourcingu“ lidské práce, napřed na tažná zvířata (voly, koně), pak na traktory a stroje vůbec a v současnosti na celé linky s stále větším výkonem i stupněm automatizace. Uvolněnou pracovní sílu ale pohltila řemeslná výroba a následně se rozvíjející průmysl. Ten ovšem s rozvíjející se mechanizací, automatizací a dnes již robotizací také outsourcuje lidskou práci, která našla uplatnění v rozvoji služeb, školství, zdravotnictví, kultuře ale i běžných služeb, jako je doprava, obchod, pohostinství, rekreace.

Ale v relativně nedávné minulosti začalo uvolňování pracovní síly i z této oblasti. Takže v současnosti se uvolňuje pracovní síla ze zemědělství (z původních takřka 100% ve středověku na současná 3%), z průmyslu i ze služeb a tak před lety vznikl nový sektor, který tuto pracovní sílu absorbuje a to je byrokracie. (Potřebný rozsah státního aparátu, který plní UŽITEČNÉ úkoly řadím spíše do služeb.)

Základním problémem dnešní doby tedy je, že jsme z hlediska zaměstnanosti vyčerpali (díky „outsourcingu“ na stroje), poprvé v historii, všechny čtyři možné hospodářské činnosti:

  • 1, Produkce potravin (sběr, lov, zemědělství)
  • 2, Výroba věcí (řemesla, hromadná výroba, průmysl)
  • 3, Poskytování služeb (vzdělání, finance, zdravotní péče, další běžné služby ap.)
  • 4, Státní „zaměstnání“ (nezaměstnanost, podpora, byrokracie, státní “investice“,  krádeže peněz občanům prostřednictvím daní a jejich následné rozdělení „potřebným“ prostřednictvím dotací atd.)

Nic jiného již není, nic jiného homo sapiens (ekonomicky) dělat nemůže.

A přitom v oblasti byrokracie existuje ještě pořád možnost rozvoje. Proč by Vás jezdil kontrolovat a obtěžovat ( a zdržovat od užitečné práce) byrokrat jeden, když mohou přijet dva. Jeden jako revizor kontroluje Vás a druhý jako supervizor kontroluje revizora, jak Vás kontroluje. Nebo rovnou celá komise…

Takže Váš konkrétní problém má ve skutečnosti daleko širší rozměr. Co by dělal byrokrat zítra, kdyby příslušná směrnice byla již dnes podepsaná?

A připočteme-li si k tomu další skutečnosti, dostaneme ještě lepší obrázek:

Protože výkon byrokrata není podložen žádným užitečným výsledkem, z čeho je onen byrokrat placen?

Z „prodeje“ výsledku jeho práce spotřebiteli (jako v zemědělství, průmyslu i většině služeb) to být nemůže!

Ze zvýšení efektivnosti práce těch tvůrců (zemědělství, průmysl, služby) také ne, neboť byrokracie jim naopak ztěžuje práci, okrádá je o čas, brzdí je v pokroku a (jako ve Vašem případě) je okrádá o motivaci a chuť do práce, což je snad nejhorší dopad.

Je to z nově natištěných peněz, které se takto pouští do oběhu bez jakékoliv protihodnoty. A kde se vezme hodnota té tisícikoruny, kterou dostal byrokrat v rámci výplaty? Protože nepochybně za ní v obchodě nakoupí stejně, jako za tisícikorunu, kterou dostal zemědělec za dva metráky pšenice nebo řemeslník za svůj výrobek.

Prostě svoji hodnotu ta byrokratova tisícikoruna ukradne ze všech ostatních tisícikorun, které jsou v té době v oběhu (ale i na vkladech v bankách a v cenných papírech, jejich hodnota je uvedena v nominálech v Kč).

(Mimochodem, stejně nově natištěné nebo ještě levněji vygenerované ve formě zápisu čísel v počítači, vedoucím bankovní účet Vaší obce jsou i ty prostředky, které Vám jiný byrokrat přidělí „z ničeho“ jako „dotaci“ na „bohulibý obecně prospěšný účel“. Takže z hlediska vyššího principu mravního (nic ve zlém, pouze objektivizuji) je nepřidělení dotace Vaší obci vlastně „neokradením všech ostatních občanů“).

Tyto „krádeže“, posvěcené zákony se pak projevují například tím, že (viz dnešní tisk). Největší tuzemský pivovar Plzeňský Prazdroj zdraží od pondělí vybraná lahvová a plechovková piva v průměru o… Nebo tím, že 7. 11. 2013 ráno bylo Euro za 25,- Kč a 7. 11. 2013 večer za 28,- Kč. Takže všichni, co měli nějaké úspory, toho dne zaplatili mimořádnou desetiprocentní daň. (Pořád lepší, než 85% jako na Kypru)

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang