Zlaté časy jazykovek jsou dávno pryč

Obor jazykových agentur býval dříve docela lukrativní záležitostí. Sazby za vyučovací hodinu (45 minut) se pohybovaly od 350 do 550 Kč za českého lektora a v případě rodilých mluvčích ještě výše. Některé jazykovky byly ještě dražší. Jazyková škola Berlitz si například účtovala i 1000 Kč bez DPH za vyučovací hodinu. Lektor z vyfakturované částky dostal většinou zhruba polovinu, zbytek šel na režii a zisk jazykovky.

Výjimkou byly školy, které zaměstnávaly lektory na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Již zmiňovaná jazyková škola Berlitz, podle svědectví některých bývalých učitelů, platila lektorům méně než 200 Kč za vyučovací hodinu. Zde je potřeba dodat, že lektoři na hodinách Berlitzu často hrají „přesilovku“ – dva učitelé učí jednoho žáka. Jiným případem je jazyková škola AKCENT International House, která odmítá „zaměstnávat“ lektory na živnostenský list, a tím se stává stále méně konkurenceschopnou a její pozice slábne.

Kvalitní jazykovka poskytuje dobrý administrativní a metodický servis, ale i tak byla profitabilita oboru, zejména vzhledem k nízkým vstupním nákladům, velmi atraktivní. Hlavní starostí jazykovky bylo „sehnat kšeft“ a bylo by naivní si myslet, že při takové ziskovosti občas neproběhl někde nějaký „úplateček“.

V oboru jazykových škol, či chcete-li jazykových agentur, však dochází v posledních letech k zuřivé cenové válce. Ekonomická krize a také větší tlak na transparentnost veřejných zakázek spustil výrazný pokles cen nejen v oblasti vzdělávání, ale celkově i v dalších oborech poradenských a konzultačních služeb. Před několika lety došlo k něčemu do té doby neslýchanému. Zejména v Praze se ve veřejných tendrech začalo bojovat o „kótu“ 300 Kč. Tato cenová hranice již padla a současné ceny za vyučovací hodinu běžně začínají číslicí 2.

Pokles cen ve výrobní sféře může být zapříčiněn růstem technologické efektivity, jak ale s erozí cen naložit v oboru, kde hlavním nákladovým vstupem je odměna lektora? Náklady na kvalitního lektora příliš stlačit nejdou, ten může jít učit jinam. A tak hlavní cestou je výrazné snížení marže nebo „ústup ze scény“. Mnohé jazykové školy, které byly dříve častými vítězi, se již veřejných tendrů neúčastní a soustřeďují se na soukromou sféru, kde ještě k razantnímu poklesu cen nedošlo.

Znamená to však, že se velká jména veřejných tendrů na jazykové vzdělávání zaměstnanců neúčastní? Ne tak docela. Některé svoji činnost provádí napůl inkognito prostřednictvím dceřiných či sesterských společností. Navíc mají jazykovky možnost účtovat 0% DPH, v případě, že jsou kurzy vykazovány jako přípravné nebo když škola provozuje pomaturitní studium, takže státní organizace, které si pochopitelně DPH odečíst nemohou, ušetři nemalé prostředky a ujo Babiš utře nos.

K těmto subjektům se jejich „příbuzní“ příliš nehlásí. Například stránky EDUA Group dceřinou společnost Edua Languages, jež je poměrně častým vítězem veřejných tendrů na jazykovou výuku, zapírají. Proč? Odpověď již znáte. A když už se přijde na to, že dcera či sestra učí za výrazně nižší ceny, lze přinejhorším prohlásit, že to je jiný subjekt, jakási černá ovce rodiny, která poskytuje služby v nižší kvalitě. Jinou věcí je, že kvalita výuky se ve skutečnosti příliš lišit nebude.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang