Zlaté časy jazykovek jsou dávno pryč

Obor jazykových agentur býval dříve docela lukrativní záležitostí. Sazby za vyučovací hodinu (45 minut) se pohybovaly od 350 do 550 Kč za českého lektora a v případě rodilých mluvčích ještě výše. Některé jazykovky byly ještě dražší.

Jazyková škola Berlitz si například účtovala i 1000 Kč bez DPH za vyučovací hodinu. Lektor z vyfakturované částky dostal většinou zhruba polovinu, zbytek šel na režii a zisk jazykovky.

Výjimkou byly školy, které zaměstnávaly lektory na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti. Již zmiňovaná jazyková škola Berlitz, podle svědectví některých bývalých učitelů, platila lektorům méně než 200 Kč za vyučovací hodinu.

Zde je potřeba dodat, že lektoři na hodinách Berlitzu často hrají takzvanou přesilovku – dva učitelé učí jednoho žáka. Jiným případem je jazyková škola AKCENT International House, která odmítá „zaměstnávat“ lektory na živnostenský list, a tím se stává stále méně konkurenceschopnou a její pozice slábne.

Kvalitní jazykovka poskytuje dobrý administrativní a metodický servis, ale i tak byla profitabilita oboru, zejména vzhledem k nízkým vstupním nákladům, velmi atraktivní. Hlavní starostí jazykovky bylo „sehnat kšeft“ a bylo by naivní si myslet, že při takové ziskovosti občas neproběhl někde nějaký „úplateček“.

V oboru jazykových škol, či chcete-li jazykových agentur, však dochází v posledních letech k zuřivé cenové válce. Ekonomická krize a také větší tlak na transparentnost veřejných zakázek spustil výrazný pokles cen nejen v oblasti vzdělávání, ale celkově i v dalších oborech poradenských a konzultačních služeb. 

Před několika lety došlo k něčemu do té doby neslýchanému. Zejména v Praze se ve veřejných tendrech začalo bojovat o kótu 300 Kč. Tato cenová hranice již padla a současné ceny za vyučovací hodinu běžně začínají číslicí 2.

Pokles cen ve výrobní sféře může být zapříčiněn růstem technologické efektivity, jak ale s erozí cen naložit v oboru, kde hlavním nákladovým vstupem je odměna lektora? Náklady na kvalitního lektora příliš stlačit nejdou, ten může jít učit jinam.

A tak hlavní cestou je výrazné snížení marže nebo ústup ze scény. Mnohé jazykové školy, které byly dříve častými vítězi, se již veřejných tendrů neúčastní a soustřeďují se na soukromou sféru, kde ještě k razantnímu poklesu cen nedošlo.

Znamená to však, že se velká jména veřejných tendrů na jazykové vzdělávání zaměstnanců neúčastní? Ne tak docela. Některé svoji činnost provádí napůl inkognito prostřednictvím dceřiných či sesterských společností.

Navíc mají jazykovky možnost účtovat 0 % DPH, v případě, že jsou kurzy vykazovány jako přípravné nebo když škola provozuje pomaturitní studium, takže státní organizace, které si pochopitelně DPH odečíst nemohou.

K těmto subjektům se jejich příbuzní příliš nehlásí. Například stránky EDUA Group dceřinou společnost Edua Languages, jež je poměrně častým vítězem veřejných tendrů na jazykovou výuku, zapírají.

A když už se přijde na to, že dcera či sestra učí za výrazně nižší ceny, lze přinejhorším prohlásit, že to je jiný subjekt, jakási černá ovce rodiny, která poskytuje služby v nižší kvalitě. Jinou věcí je, že kvalita výuky se ve skutečnosti příliš lišit nebude.

Jazykové školy

Jazykové školy hrají v dnešním globalizovaném světě důležitou roli a nabízejí jednotlivcům možnost naučit se nový jazyk a rozšířit si kulturní obzory. Tyto instituce poskytují nejen jazykové vzdělání, ale slouží také jako platformy pro mezikulturní výměnu, podporují porozumění a komunikaci mezi lidmi z různých prostředí. Vzhledem k rostoucímu významu jazykových znalostí v různých oblastech jsou jazykové školy připraveny hrát významnou roli při utváření naší budoucnosti.

Jedním z hlavních přínosů jazykových škol je jejich schopnost poskytovat pohlcující jazykové zkušenosti. Na rozdíl od metod samostudia nabízejí jazykové školy strukturovaný učební plán vedený kvalifikovanými lektory. To studentům umožňuje individuální přístup, interaktivní skupinové aktivity a rozsáhlé procvičování mluvení, což urychluje proces učení.

Jazykové školy jsou navíc určeny pro studenty všech věkových kategorií a úrovní. Od malých dětí až po pracující profesionály – každý si může najít jazykový program přizpůsobený svým specifickým potřebám a cílům. Ať už se jedná o studijní účely, kariérní postup nebo prostě osobní obohacení, jazykové školy nabízejí širokou škálu kurzů určených k řešení různých jazykových cílů.

Kromě toho jazykové školy překračují rámec samotné výuky jazyka. Poskytují také vhled do kultury, historie a tradic spojených se studovaným jazykem. Toto kulturní ponoření nejen zlepšuje jazykové znalosti, ale také podporuje hlubší porozumění a ocenění různých kultur. V dnešním propojeném světě jsou kulturní kompetence stále více ceněny a jazykové školy slouží jako platforma pro rozvoj těchto základních dovedností.

Pro profesionály nabízejí jazykové školy jedinečné výhody z hlediska kariérního rozvoje. Na stále globalizovanějším trhu práce je znalost více jazyků cennou výhodou. Zaměstnavatelé hledají kandidáty, kteří dokáží efektivně komunikovat v různých jazycích a orientovat se v mezikulturním prostředí. Jazykové školy vybavují jednotlivce jazykovými a kulturními kompetencemi potřebnými k tomu, aby vynikli v dnešním propojeném podnikatelském prostředí.

Jazykové školy se navíc přizpůsobily technologickému pokroku a nabízejí jazykové kurzy online. Tato flexibilita umožňuje jednotlivcům učit se nový jazyk z pohodlí domova, což odstraňuje geografické bariéry a přizpůsobuje se nabitému rozvrhu. Online jazykové programy také využívají interaktivní nástroje a multimediální zdroje k vytvoření poutavých a dynamických vzdělávacích zážitků.

Stejně jako každá vzdělávací instituce však i jazykové školy čelí řadě problémů. Přizpůsobení učebních osnov vyvíjejícím se jazykovým trendům a zvládnutí velikosti tříd může být náročné. Kromě toho je zajištění kvality výuky a najímání kvalifikovaných učitelů klíčové pro udržení dobré pověsti školy a zajištění pozitivních zkušeností studentů s výukou.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang