Zdražuje dodavatel elektřinu nebo plynu – jak změnit bez rizika

Pokud dodavatel mění smluvní podmínky, může zákazník přejít k jinému. Co když nestihne vyřídit včas formality, zůstane potom bez energie? Hrozí pokuty?

Než se člověk odhodlá ke změně dodavatele, zpravidla porovnává ceny elektřiny a plynu. Případně také obchodní podmínky různých energetických firem. Chce si být jistý, zda podpisem smlouvy vydělá a zda může očekávat férové jednání.

Co když konečně přejde k novému dodavateli energií, a on dodatečně zdraží nebo změní obchodní podmínky?

Žádné obavy! Energetický zákon a Energetický regulační úřad zaručují, že v takovém případě lze od smlouvy bez jakýchkoli pokut odstoupit. Záleží ovšem na tom, kdy a jak dodavatel změnu oznámí.

Změna dodavatele – odstoupení od smlouvy

Dodavatel má povinnost zveřejnit nový ceník nebo obchodní podmínky alespoň 30 dnů před jejich účinností (například na svém webu).

Pokud dodavatel změnu oznámí individuálně a adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou) nejpozději 30 dnů před účinností nového ceníku nebo obchodních podmínek, pak má zákazník právo odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů před účinností změny.

Pokud dodavatel změnu neoznámí adresně a individuálně, může zákazník od smlouvy odstoupit ještě 3 měsíce poté, co změna nabyde účinnosti.

Pokud dodavatel zlevní, právo na odstoupení není

Zlevní-li dodavatel energií, pak zákazník právo na odstoupení od smlouvy nemá. Energetický zákon hovoří pouze o „zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu“ a změně „jiných smluvních podmínek“.

Je to logické. Není přece důvod, aby stát bránil zákazníky před zlevňováním. V případě, že dodavatel sníží cenu, žádná speciální práva na odstoupení nezískávají.

Zákazník nemá povinnost sledovat dodavatelův web

„Nové VOP dodavatel uveřejní na své webové adrese. Zákazník je povinen se s novelizovanými VOP seznámit,“ píšou nepravdivě některé energetické firmy ve svých obchodních podmínkách (VOP).

Zveřejněním upraveného dokumentu na internetu dodavatel splní pouze svoji vlastní zákonnou povinnost. Zákazník však jeho webové stránky sledovat samozřejmě nemusí.

Pokud od dodavatele nedostane zprávu o změně cen nebo podmínek adresně (dopisem, SMS zprávou, e-mailem s doručenkou) alespoň 30 dnů předem, má na bezplatné odstoupení od smlouvy ještě 3 měsíce poté, co nový ceník nebo obchodní podmínky nabyly účinnosti. 

Přejít lze k jakémukoliv dodavateli

„Obchodní zástupce energetické firmy mi tvrdil, že po změně smluvních podmínek odejít můžu, ale pouze ke svému původnímu dodavateli. Naštěstí jsem se nenechal nachytat. Zvolit si přece můžu jakéhokoli dodavatele,“ napsal nám pravdivě jeden ze čtenářů.

Za zmínku stojí smyšlený příklad. Zákazník dříve odebíral zemní plyn od společnosti innogy, potom přestoupil k Lama energy, která změnila obchodní podmínky. Ke kterému dodavateli může přejít?

Zákazník se samozřejmě smí vrátit k innogy, avšak zvolit si může také jakoukoli jinou energetickou firmu, protože výběr není žádným zákonem ani vyhláškou omezen.

Pozor na černý odběr – odložení účinnosti odstoupení

Změnu dodavatele je nutné stihnout ve stanoveném čase, aby zákazník nespadl do černého neboli nelegálního odběru energie. Za něj by mu hrozila několikatisícová pokuta. Naštěstí energetický zákon říká:

„Odstoupení je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.“ Na modelovém příkladu lze ukázat, k čemu přesně může dojít.

Pokud dá zákazník kvůli zdražení nebo změně obchodních podmínek výpověď 20. srpna, nového dodavatele energie by měl mít od 1. září. Vyřizování formalit ovšem může trvat déle. Dodavatel totiž musí nového odběratele registrovat například u Operátora trhu s elektřinou, což může zabrat i 15 dní.

Pakliže 1. září ještě nebudou všechny administrativní záležitosti vyřízené, bude zákazník čerpat energii nelegálně, jinými slovy spadne do černého (neoprávněného) odběru.

Energetický zákon naštěstí umožňuje řešit právě i situaci, kdy se dává výpověď ve druhé polovině měsíce. Ve vzorovém formuláři zákazník jednoduše uvede, že odstupuje s účinností k poslednímu dni následujícího měsíce.

V uvedeném modelovém příkladu by tedy 20. srpna napsal, že odstupuje s účinností k 30. září, aby bylo dost času do 1. října bezpečně vyřídit všechny formality.

Odstoupení kvůli změně smluvních podmínek je bezplatné

Smlouva na dobu neurčitou může mít podle energetického zákona výpovědní lhůtu maximálně 3 měsíce. Někteří dodavatelé uvádějí v obchodních podmínkách jenom 1 nebo 2 měsíce, což je dovoleno.

Natahovat výpovědní lhůtu nad 3 měsíce ovšem nesmějí. Zato smlouvu na dobu určitou lze předčasně rozvázat obyčejně jenom za cenu několikatisícové pokuty.

Jiná situace nastává, pokud dodavatel zdražuje nebo mění obchodní podmínky. Potom může zákazník přejít k jakékoli jiné energetické firmě okamžitě a bez obav ze sankcí. „Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi,“ stojí totiž v energetickém zákoně.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang