CFD obchodování, trading, kontrakt – co je to

CFD obchodování (Contract for Difference) je druh finančního obchodování, kde obchodník obchoduje s kontrakty na cenový rozdíl. Tento kontrakt umožňuje obchodníkovi obchodovat s různými finančními instrumenty, aniž by musel vlastnit předmět obchodu. CFD umožňuje obchodníkovi obchodovat s akciemi, komoditami, indexy, měnami a dalšími druhy finančních aktiv.

 • CFD je zkratka pro Contract for Difference (kontrakt na rozdíl).
 • CFD je spekulativní produkt, který umožňuje investorům obchodovat s aktivy, aniž by je museli skutečně vlastnit.
 • CFD obchodování umožňuje obchodníkům využívat pohyb cen k vydělávání peněz, ať už se cena zvyšuje nebo klesá.
 • CFD obchodování zahrnuje obchodování s akciemi, indexy, devizovými páry, komoditami a dalšími.
 • CFD obchodníci mohou obchodovat s různými typy finančních nástrojů a získávat přístup k finančním trhům po celém světě.

CFD obchody jsou obecně vysoce likvidní a obchodníci mohou obchodovat s různými druhy finančních aktiv za velmi konkurenceschopné ceny. Obchodníci mají možnost získat přístup k vysoce likvidním trhům bez potřeby vlastnit předmět obchodu. CFD obchodování je obecně oblíbené mezi obchodníky, kteří se snaží dosáhnout rychlých zisků a vyhnout se pokutám za uzavření pozice.

CFD obchodování má také mnoho výhod, včetně možnosti využívat finančních nástrojů a obchodovat s různými druhy finančních aktiv. Obchodníci mohou také využívat finančních nástrojů, jako jsou stop-loss a limitní objednávky, aby se vyhnuli ztrátám. Obchodníci mohou také využívat finančních nástrojů, jako je například nákupní a prodejní signál, čímž získají přehled o stavu trhu.

Výhody CFD obchodování:

 • Komplexní obchodní možnosti: Obchodování CFD vám umožňuje obchodovat s komplexními finančními instrumenty, jako jsou akcie, komodity, kryptoměny, indexy atd.
 • Vysoká likvidita: Obchodování CFD vám umožňuje obchodovat s velkými objemy, protože je obchodování na krátké trhy s vysokou likviditou.
 • Leverage: Obchodování CFD vám umožňuje využívat leverage, což znamená, že můžete obchodovat s vyššími objemy na základě menšího obchodního kapitálu.
 • Nízké náklady: Obchodování CFD je obecně levnější než obchodování s akciemi a dalšími finančními instrumenty.
 • Rychlost: CFD obchodování je velmi rychlé. Obchodníci mohou obchodovat s nástroji za několik sekund.
 • Flexibilita: Obchodování CFD je velmi flexibilní. Obchodníci mohou libovolně měnit své obchodní strategie a obchodovat v různých trzích a časových rámcích.
 • Globální přístup: Obchodování CFD umožňuje obchodovat s finančními instrumenty po celém světě.

CFD obchodování je obecně rychlé a efektivní. Obchodníci mohou rychle obchodovat s různými druhy finančních aktiv, včetně akcií, komodit a indexů. Obchodníci mohou také využívat finančních nástrojů, jako jsou stop-loss a limitní objednávky, aby se vyhnuli ztrátám. Obchodníci také mají možnost obchodovat s různými druhy finančních aktiv po celém světě.

Kdo je to CFD broker

CFD broker je obchodník, který poskytuje služby pro obchodování s kontrakty na rozdíl (CFD). CFD jsou finanční nástroje, které se obchodují na burze a umožňují obchodníkům spekulovat na vzestup nebo pokles cen základního aktiva.

 • CFD broker je finanční instituce, která poskytuje služby obchodování CFD (Contracts for Difference)
 • CFD jsou finanční nástroje, které umožňují obchodníkům spekulovat na cenové pohyby různých aktiv
 • CFD broker poskytuje obchodníkům přístup k trhům a nabízí jim obchodní platformy a nástroje pro obchodování CFD
 • CFD broker také obvykle poskytuje obchodníkům finanční poradenství a podporu s jejich obchody
 • CFD broker může také poskytovat obchodníkům bonusy a další výhody, jako například nižší poplatky a marginové požadavky

CFD broker neustále monitoruje trh a nabízí obchodníkům služby včetně vyhledávání obchodních příležitostí a poskytování obchodních informací. CFD broker může obchodníkům pomoci při vytváření obchodních plánů a v některých případech může dokonce provádět obchody za ně. Odměna CFD brokera je obvykle formou poplatků za služby. Obchodníci by si měli vybrat CFD brokera, který nabízí ty nejlepší služby a který je známý poctivostí.

Co je to CFD kontrakt

CFD kontrakt (zkrácený název pro obchod s kontraktem na rozdíl) je finanční instrument, který umožňuje obchodování s akciemi, komoditami, forexem a dalšími finančními instrumenty bez potřeby skutečně držet aktiva. CFD kontrakty jsou obchodovány na marginu – to znamená, že obchodník může vstoupit do obchodu s velmi malou částkou v porovnání s hodnotou celého kontraktu. Místo toho platí obchodník jen zálohu, která je známá jako margin.

 • CFD (Contract for Difference) kontrakt je finanční derivát, který umožňuje obchodování na finančním trhu bez nutnosti vlastnit přímo danou akcii, komoditu nebo jinou investici.
 • CFD kontrakt je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která určuje, že prodávající zaplatí kupujícímu rozdíl mezi počáteční a koncovou cenou finančního instrumentu.
 • CFD kontrakty jsou obvykle obchodovány na marginu, což znamená, že obchodník může obchodovat s většími objemy peněz, než kolik vydá.
 • CFD kontrakty umožňují obchodovat s různými finančními instrumenty, včetně akcií, forexu, komodit a indexů.
 • CFD kontrakty mají krátkou dobu trvání (několik hodin, dnů nebo týdnů) a obchodník se musí zavázat obchodovat pouze za stanovenou dobu.
 • Obchodníci mohou získat zisk nebo ztrátu na základě pohybu ceny finančního instrumentu během doby trvání kontraktu.

CFD kontrakty jsou populární mezi obchodníky, protože umožňují obchodovat s různými aktivy, aniž by obchodník musel skutečně kupovat a prodávat přímo. CFD kontrakty jsou obchodovány na marginu, což umožňuje obchodníkům vstoupit do obchodu s velmi malou částkou. To může obchodníkovi umožnit maximalizovat jeho potenciální zisk a minimalizovat riziko.

CFD kontrakty jsou obchodovány na předem stanovenou dobu, která se obvykle pohybuje od několika hodin až po několik dní. Když dojde ke konci obchodu, obchodník buď získá zisk, nebo bude platit ztrátu. Při obchodování CFD kontraktů je důležité si uvědomit, že obchodníci mají riziko vystavení zvýšené volatilitě, která může přinést nečekané zisky, ale také nečekané ztráty.

CFD kontrakty jsou obecně považovány za rizikový finanční produkt, protože mohou být obchodovány na marginu a obchodníci se mohou dostat do situace, kdy budou muset platit více, než kolik skutečně mají. Proto je důležité, aby obchodníci při obchodování CFD kontraktů používali správnou strategii obchodování a sledovali trh pečlivě.

Jaké jsou výhody CFD obchodování

CFD obchodování je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce obchodovaných finančních instrumentů, které se dnes na trhu nachází. CFD je zkratka pro „kontrakt na rozdíl“ a je to forma spekulativního obchodování, které vám umožňuje získat zisky z pohybu cen akcií, komodit, indexů nebo měnových párů. Mezi hlavní výhody CFD obchodování patří:

 1. Leverage: CFD obchodování vám umožňuje obchodovat s vysokým poměrem pákového efektu, což vám umožňuje obchodovat s vyšším objemem prostředků, než kolik máte ve skutečnosti k dispozici. To znamená, že můžete dosáhnout vyšších zisků, aniž byste museli vložit velkou částku.
 2. Flexibilita: CFD jsou obchodovatelné ve všech typů trhů, včetně akcií, indexů, komodit a měnových párů. To znamená, že můžete obchodovat s různými typy aktiv a vybírat si ty, které nejvíce odpovídají vaší obchodní strategii.
 3. Short selling: CFD obchodování vám umožňuje obchodovat s krátkými pozicemi. To znamená, že můžete profitovat z poklesu ceny aktiv, která obchodujete.
 4. Nízké poplatky: CFD obchodování obvykle nevyžaduje žádné poplatky za otevření nebo uzavření pozice, což může být velmi příznivé pro obchodníky s malým rozpočtem.
 5. Možnost obchodovat 24 hodin denně: CFD obchodování vám umožňuje obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. To znamená, že můžete obchodovat kdykoli během dne nebo v noci.

CFD obchodování je skvělou cestou k získání zisku z pohybu cen na finančních trzích. Nabízí flexibilitu, vysokou páku, nízké poplatky a možnost obchodovat 24 hodin denně.

Jaké jsou nevýhody a rizika CFD obchodování

CFD obchodování (Contract for Difference) je velmi populární obchodní strategie, kterou mohou používat obchodníci všech úrovní. Je to všestranná strategie, která může obchodníkům umožnit obchodovat s akciemi, měnami, komoditami a dokonce i indexy. I přes výhody, které CFD obchodování přináší, existuje řada nevýhod a rizik, se kterými by se obchodníci měli seznámit.

 • CFD obchodování může být finančně riskantní
 • Je založeno na vysoce volatilním trhu, který může způsobit ztrátu peněz
 • Obchodníci mohou ztratit více peněz, než byly investovány
 • CFD obchodování může být nevýhodné pro obchodníky s nízkým či středním kapitálem
 • Na trhu se mohou objevit nepřehledné situace a obchodníci mohou být nuceni uzavřít obchod předčasně
 • CFD obchodování často vyžaduje účast vysokých finančních úvěrů, což může být finančně riskantní
 • Při CFD obchodování nezískáváte nic skutečného, jen spekulativní pozice
 • Náklady na obchodování CFD jsou často značné a mohou způsobit další ztráty
 • Brokeri často vyžadují, abyste obchodovali s mnohem vyššími obchody, než byste měli, což může být riskantní

První nevýhodou CFD obchodování je vysoká míra rizika. CFD obchodování je založeno na principu zisku (nebo ztráty) na základě posunů v hodnotě cílového finančního aktiva. Riziko je vyšší než u jiných druhů obchodování, protože obchodníci nemají skutečnou kontrolu nad výsledkem obchodu a musí se spolehnout na vývoj trhu.

Další nevýhodou CFD obchodování je, že obchodníci musí platit poplatky za spread. Spread je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou aktiva. To znamená, že obchodníci musí zaplatit více, než zaplatí za opravdové aktivum.

Navíc, obchodníci, kteří se rozhodnou obchodovat CFD, musí čelit riziku pákového efektu. Pákový efekt umožňuje obchodníkům obchodovat s většími objemy aktiv s relativně malým investičním úsilím. To znamená, že obchodníci mohou získat větší zisky z menšího investičního úsilí, ale také to může zvýšit jejich ztráty.

Pokud jde o nevýhody CFD obchodování, obchodníci by měli také vzít v úvahu riziko likvidity. To se týká schopnosti obchodníků realizovat profit nebo snížit ztráty. Obchodníci mohou čelit problémům při realizaci zisku nebo snížení ztrát, pokud dojde ke změně tržních podmínek, které nelze předvídat.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že CFD obchodování může být časově náročné. Obchodníci musí být schopni sledovat trh a reagovat na změny v čase. To může být obtížné a vyžaduje pečlivou analýzu a dobře naplánovanou strategii.

Ačkoli CFD obchodování může poskytnout obchodníkům možnost získat velký zisk, měli by si uvědomit, že existuje řada nevýhod a rizik, na které by měli být připraveni. Obchodníci by měli vždy být obezřetní, když obchodují s CFD, a ujistit se, že jsou si vědomi veškerých rizik.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang