Co jsou opce

Než se pustíme do vysvětlení opcí na kapitálových trzích, v úvodu bych rád vysvětlil pojem opce na příkladu, který se více blíží naprosto běžné realitě. 

Pro mnohé z Vás bude tento prvotní výklad rozhodně srozumitelnější.

V opčním obchodování jsou dvě strany:

Kupec opce je ten, kdo si kupuje právo.

Prodejce (vypisovatel) je ten, kdo opci poskytuje a zavazuje se k určité povinnosti.

Představme si jednoduchý příklad: Zájemce o dům má v současné době vážný zájem koupit dům, jehož tržní hodnota je 1mil. Kč. V současné době však zájemce o dům nemá dostatek finančních prostředků na uskutečnění obchodu. Dům je pro zájemce lukrativní z mnoha hledisek a nechce si nechat ujít takovou příležitost. Ví, že během dvou měsíců bude disponovat celou částkou. O nemovitost je ale takový zájem, že může být pro zájemce pozdě.

Řešením může být použití opční dohody – kontraktu.

Zájemce o dům a prodejce domu se tedy dohodnou:

„Za určitou úplatu (opční prémie) Vám dům zarezervuji  na předem dohodnutou dobu (exspirace) a za předem stanovenou cenu (strike cena).“

Jak by tedy vypadal jejich opční kontrakt:

Kupec opce získá právo:

Zájemce, který se nákupem předkupního práva stává kupcem opce, si za úplatu 100.000,-Kč (opční prémium) jistí po dobu 2 měsíců (exspirace), že prodejce domu neprodá během této doby dům někomu jinému. Během této doby může kupec právo uplatnit a koupit dům za předem dohodnutou cenu 1mil.Kč (strike cena), ale také nemusí. Opční premium je nevratné. 

Prodejci opce (vypisovateli opce) vzniká povinnost:

Majiteli domu, který se prodejem předkupního práva stává vypisovatelem opce, plyne závazek a povinnost. Závazek, kdy za inkasovanou úplatu (opční prémium) nesmí dům během 2 měsíců nikomu jinému prodat. A povinnost dům prodat za předem sjednanou cenu (strike cena) jen tehdy, pokud kupec své právo uplatní v termínu 2 měsíců.

Tato dohoda je tedy pro obě strany výhodná.

Vypisovatel opce inkasuje peníze. Za tyto peníze je ochoten dva měsíce dům neprodat. V případě, že opce nebude kupcem uplatněna do data exspirace, prémium mu náleží celé a poté může dům prodat někomu jinému.

Zájemce o dům má zase jistotu, že má dva měsíce na získání potřebné hotovosti a zná předem stanovenou cenu.

Za dva měsíce by totiž mohla být i cena domu bez opčního kontraktu vyšší.

Budeme si pamatovat následující:

  • opce jsou práva a povinnosti, která se vážou na nákup či prodej určitého množství podkladového aktiva na předem stanovené ceně a předem stanoveném termínu
  • z nákupu opce vzniká určité právo a z prodeje opce plyne určitá povinnost

Kupec opce je ten, kdo si kupuje právo.

Prodejce opce  je ten, kdo opci poskytuje a zavazuje se k určité povinnosti (ve finančním světě se používá pojem vypisovatel).

Opční prémium je cena, za kterou lze opci nakoupit nebo prodat

Strike cena je cena podkladového aktiva (např. dům), ke které se váže cena opce (opční prémium).

Exspirace  je předem stanovený termín, po který je opce platná.

© 2021 vPenize.cz | Nakódoval Leoš Lang