Dividendy – typy, co to je, nejlepší dividendové akcie

typy-dividend

Dividenda představuje tu část zisku, která je rozdělována mezi akcionáře. Rozlišujeme několik typů dividend, které je při investování do akcií potřeba znát. O jaké typy se konkrétně jedná?

Jaké koupit akcie? Rozhodnutí může záviset také na tom, jak to má daná společnost s akciemi a dividendy.

Rozdělení dividend

Podle podoby dividendy rozdělujeme na:

 • hotovostní dividendy (akcionář drží dividendu v podobě peněžních prostředků)
 • akciové dividendy (nedochází k výplatě peněžních prostředků, podíl je vyplácen v podobě nových kmenových akcií, čímž dojde ke zvýšení akcií v oběhu; akciová dividenda však může mít takovou formu, že dojde pouze ke zvýšení hodnoty již vlastněných akcií – pomocí přepisu nominální hodnoty stávajících akcií. S dividendou je spojen proces štěpení akcií)
 • obligační dividendy (vyplácí se akcionářům v podobě obligace, akcionář tak získává nárok na výplatu úroku z obligace během určeného období; v rámci tohoto způsobu však dochází k růstu zadluženosti firmy; mění se rovněž pozice investora, neboť se stává věřitelem)
 • majetkové dividendy (vyplácí se v podobě naturálií)

Dividendy podle intervalu vyplácení:

 • prozatímní dividendy (vyplácené během roku, ale pouze v případě, že manažeři předpokládají zisk, nebo že společnost uplatňuje stabilní dividendovou politiku)
 • konečné dividendy (poslední dividenda vyplacená v určitém roce)
 • celkové dividendy (souhrn všech plateb v rámci jednoho roku)

Dividendy podle pravidelnosti vyplácení:

 • řádné dividendy (pravidelná výplata v hotovosti)
 • exstra cash dividendy (hotovost je vyplácena extra, přičemž tato výplata se již nemusí opakovat)
 • special cash dividendy (opět extra příjem, který se v budoucnu určitě opakovat nebude)
 • likvidační dividendy (poslední vyplacená dividenda za existence společnosti, je však závislá na výši likvidačního zůstatku, neboť se vyplácí teprve po uhrazení závazků společnosti)

Dividendy podle druhu akcie:

 • kmenové dividendy (spojené s právy akcionáře)
 • prioritní dividendy (spojené s přednostním právem na výplatu dividendy či podílu na likvidačním zůstatku)
 • dividendy na kmenovou akcii (může se jednat o běžnou nebo likvidační dividendu)
 • dividendy na prioritní akcii (může být nekumulativní, kumulativní, podílová nebo shodná)

Před tím, než člověk investuje do akcií, je dobré se s jednotlivými druhy dividend seznámit blíže.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang