Dividendy – typy, co to je, nejlepší dividendové akcie

Dividenda představuje tu část zisku, která je rozdělována mezi akcionáře. Rozlišujeme několik typů dividend, které je při investování do akcií potřeba znát. Jedná se obvykle o část zisku společnosti, který je rozdělován mezi akcionáře jako odměna za vlastnictví akcií. Dividenda může být vyplácena buď v hotovosti nebo ve formě dalších akcií. O jaké typy se konkrétně jedná?

Jaké koupit akcie? Rozhodnutí může záviset také na tom, jak to má daná společnost s akciemi a dividendy.

TOP brokeři a investiční platformy

Srovnání nejlepších brokerů a investičních platforem 2024

eToro

98 %

Přes 30 miliónů uživatelů, nízké poplatky, vhodné pro pokročilé i začínající investory. Možnost sledovat a kopírovat portfolia ostatních investorů.

xtb

XTB

95 %

Nízké poplatky, plně v češtině. Možnost investovat do ETF i fyzických akcií, včetně Pražské burzy. Jeden z nejpopulárnějších brokerů v ČR i na Slovensku. Demo účet zdarma k vyzkoušení.

portu

Portu

93 %

Česká investiční platforma, která nabízí nejpohodlnější pasivní investování. Do portfolií složených z ETF fondů lze investovat již od 500 Kč. Lze investovat i do konkrétních akcií. Jako jediné umožňuje investovat do frakčních akcií na Pražské burze.

Fondee

90 %

Česká investiční platforma, která umožňuje pasivní investování do ETF s poplatkem 0,9 % ročně. Vhodné pro méně zkušené investory. Plná podpora v češtině.

Prohlášení XTB – U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Prohlášení eToro – eToro je investiční platforma pro více aktiv. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je vystaven riziku.

Co je dividenda?

Dividenda je část zisku společnosti, kterou vyplácí svým akcionářům. Je to způsob, jakým společnost odměňuje své vlastníky, kteří jsou akcionáři, za to, že drží akcie této společnosti. Dividenda může být vyplácena buď v hotovosti (penězích) nebo ve formě dalších akcií.

Základní body týkající se dividend:

 1. Hotovostní dividendy – Jsou to peněžní platby, které akcionáři obdrží za každou akcii, kterou vlastní.
 2. Dividendy ve formě akcií – Společnost může rozhodnout o vyplácení dividend i ve formě dalších akcií. To znamená, že akcionáři obdrží další akcie společnosti namísto peněz.
 3. Rozhodnutí na valné hromadě – Rozhodnutí o vyplácení dividend a v jaké výši obvykle schvaluje valná hromada akcionářů.
 4. Frekvence vyplácení – Některé společnosti vyplácejí dividendy pravidelně, například každý kvartál, zatímco jiné mohou mít nepravidelný nebo jednorázový přístup.
 5. Daňové aspekty – Akcionáři mohou být povinni platit daně z příjmů na dividendy, což je důležité vzít v úvahu při plánování investic.

Dividenda je jedním ze způsobů, jak investoři mohou získávat příjem z investic do akcií a může být důležitým faktorem při hodnocení atraktivity investice do určité společnosti.

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou akcie emitované společností, která pravidelně vyplácí dividendy svým akcionářům. Tyto akcie jsou často preferovány investory, kteří hledají stabilní příjem z investic a jsou připraveni obětovat růst ceny akcií ve prospěch pravidelných peněžních odměn ve formě dividend. Zde jsou klíčové vlastnosti dividendových akcií:

 1. Stabilní výnos – Dividendové akcie obvykle poskytují stabilní a pravidelný příjem v podobě dividend.
 2. Nízká volatilita – Tyto akcie mají tendenci být méně volatilní než akcie společností, které nevyplácejí dividendy. To může být atraktivní pro investory hledající méně rizikové možnosti.
 3. Zralé společnosti -Mnoho společností, které pravidelně vyplácí dividendy, jsou zralé a etablované firmy s pevným finančním zázemím.
 4. Výplatní poměr – Výplatní poměr, což je poměr mezi vyplacenými dividendami a ziskem společnosti, je důležitým ukazatelem pro investory sledujících dividendové akcie. Vyšší výplatní poměr může znamenat, že společnost rozděluje větší část svých zisků na dividendy.
 5. Růst dividend – Některé společnosti mají historii pravidelného zvyšování svých dividend v průběhu času. To může být známka silného finančního zdraví a růstu společnosti.
 6. Daňové aspekty – Investoři by měli zohlednit daňové aspekty spojené s dividendovými příjmy, protože v některých jurisdikcích mohou být zdaněny jinak než kapitálové zisky.

Je důležité poznamenat, že výběr akcií a strategie investování by měly být zohledněny v kontextu investičních cílů a rizikové tolerance každého investora.

Investoři často hledají dividendové akcie jako způsob generování pravidelného příjmu ze svých investic.

Nejlepší dividendové akcie

Otázka o nejlepších dividendových akciích nemá jednoznačnou odpověď, protože to závisí na individuálních investičních cílech, strategiích a preferencích každého investora. Nicméně existují některé společnosti, které jsou známé svým stabilním a růstovým dividendovým výnosem.


Určení nejlepších dividendových akcií závisí na individuálních investičních cílech a toleranci k riziku. Nicméně, zde je několik tipů na dividendové akcie v ČR i v zahraničí, které se v současnosti těší oblibě:

České dividendové akcie:

 • ČEZ: Energetický gigant s dlouhou historií vyplácení stabilních dividend.Dividendový výnos se pohybuje okolo 4%.
 • Erste Group Bank: Rakouská banka s významnou aktivitou v České republice.Dividendový výnos se pohybuje okolo 5%.
 • Komerční banka: Druhá největší banka v ČR s atraktivním dividendovým výnosem okolo 5%.
 • Philip Morris ČR: Tabáková společnost s vysokým dividendovým výnosem okolo 8%. Je však důležité zvážit etické aspekty investování do tabákového průmyslu.
 • MONETA Money Bank: Banka s nízkým dividendovým výnosem okolo 3%, ale s potenciálem růstu v budoucnu.

Zahraniční dividendové akcie:

 • Microsoft: Americká technologická společnost s dlouhou historií vyplácení dividend. Dividendový výnos se pohybuje okolo 1%.
 • Coca-Cola: Americká společnost s ikonickými značkami a stabilním dividendovým výnosem okolo 3%.
 • Procter & Gamble: Americká společnost s širokou škálou produktů pro domácnost a osobní péči. Dividendový výnos se pohybuje okolo 2,5%.
 • Royal Dutch Shell: Britsko-nizozemská ropná a plynárenská společnost s atraktivním dividendovým výnosem okolo 4%.
 • AT&T: Americká telekomunikační společnost s vysokým dividendovým výnosem okolo 7%.

Je však třeba zdůraznit, že historický výkon není zárukou budoucích výsledků a investoři by měli provádět vlastní výzkum a konzultovat s finančními odborníky předtím, než se rozhodnou investovat do jakýchkoli akcií. Dále je důležité zohlednit aktuální tržní podmínky, makroekonomické faktory a specifická odvětví, ve kterém daná společnost působí.

Dividendový aristokraté

Dividendoví aristokraté jsou společnosti, které mají dlouhou historii pravidelných a růstových dividendových plateb. Proto aby mohla být považována za dividendového aristokrata, společnost musí splňovat určité kritéria, která se obvykle liší podle definice, ale zahrnují obvyklé aspekty, jako je pravidelné a neustále rostoucí vyplácení dividend po určitý počet po sobě jdoucích let.

Některá kritéria pro označení společnosti jako dividendového aristokrata mohou zahrnovat:

 • Dlouhodobá historie dividend – společnost musí mít historii pravidelného vyplácení dividend po určité období, obvykle nejméně 25 let.
 • Stabilní nebo rostoucí dividendy – dividendoví aristokraté obvykle mají politiku pravidelného alespoň stabilního nebo rostoucího výplatního poměru.
 • Stabilita a solidnost společnosti – jsou preferovány společnosti s dobrou finanční stabilitou a výkonností.
 • Kontinuita a udržitelnost – dividendoví aristokraté mají tendenci udržovat svou dividendovou politiku i v dobách ekonomických nejistot a výzev.

Příklady některých dividendových aristokratů:

 • The Coca-Cola Company (KO): Přední světový výrobce nápojů s dlouhou historií dividendových plateb.
 • Procter & Gamble (PG): Výrobce spotřebního zboží, jako jsou hygienické potřeby a domácí chemikálie, s dlouhodobou historií stabilních dividend.
 • 3M Company (MMM): Diverzifikovaná společnost v oblasti inovativních technologií a produktů.
 • Johnson & Johnson (JNJ): Globální farmaceutická a zdravotnická společnost s historií růstových dividend.
 • McDonald’s Corporation (MCD): Mezinárodní řetězec restaurací s historií pravidelných dividendových plateb.

Seznam a kritéria pro dividendové aristokraty se mohou lišit v závislosti na zdroji nebo indexu, který je používán pro sledování těchto společností. Investoři, kteří hledají stabilní a růstový příjem z dividend, často zkoumají dividendové aristokraty jako potenciální investiční příležitosti.

Dividendy vyplácené u akcií

Dividendy vyplácené u akcií představují část zisku, který společnost vydělala a rozhodla se jej distribuovat svým akcionářům. Toto rozhodnutí bývá obvykle učiněno v souladu s dividendovou politikou společnosti a schváleno na valné hromadě akcionářů.

Existují dvě hlavní formy, ve kterých společnost může vyplácet dividendy u svých akcií:

 1. Hotovostní dividendy (Cash Dividends) – tato forma dividend je nejčastější. Společnost při této metodě vyplácí akcionářům peněžní částku na základě počtu akcií, které vlastní. Tato peněžní částka je přímo posílána akcionářům a mohou s ní disponovat podle svého uvážení, například ji reinvestovat nebo si ji vybrat.
 2. Dividendy ve formě akcií (Stock Dividends) – místo peněz může společnost rozhodnout o vyplácení dividend ve formě dalších akcií. To znamená, že akcionáři obdrží dodatečné akcie společnosti, čímž se zvýší jejich podíl na vlastnictví ve společnosti.

Rozhodnutí o vyplácení dividend závisí na finanční situaci společnosti, jejích strategických cílech a plánech na budoucnost. Některé společnosti vyplácejí dividendy pravidelně, zatímco jiné mohou vyplácet dividendy nepravidelně nebo na základě konkrétních událostí.

Investoři, kteří hledají příjem z investic, se často zajímají o dividendové akcie a sledují vývoj dividendových výplatních poměrů a historii společností předtím, než se rozhodnou investovat.

Dividendy mohou být vypláceny pravidelně, například každý kvartál, nebo nepravidelně, podle finanční situace a politiky společnosti.

Akcie s dividendou

Akcie s dividendou jsou akcie emitované společností, která pravidelně vyplácí dividendy svým akcionářům. Dividenda představuje část zisku společnosti, kterou se rozhodne rozdělit mezi své akcionáře. Investoři, kteří hledají stabilní příjem z investic, často vyhledávají akcie s dobrou dividendovou historií a konkurenceschopným výplatním poměrem.

Zde jsou některé věci, které je dobré vzít v úvahu, při hledání akcií s dividendou:

 • Výplatní poměr – udává, kolik procent z aktuální ceny akcie tvoří roční dividendy. Vyšší výplatní poměr může být atraktivní pro investory hledající příjem, ale měl by být vyvážen s ohledem na udržitelnost.
 • Historie dividend – sledujte historii vyplácení dividend společnosti. Společnosti s dlouhou historií pravidelných a rostoucích dividend mohou být atraktivní pro investory hledající stabilitu a spolehlivost.
 • Finanční stabilita společnosti -hodnocení finanční stability společnosti je důležité. Společnost by měla mít dostatečné zisky a hotovostní rezervy, aby mohla udržet vyplácení dividend i v nejistých obdobích.
 • Politika dividend – některé společnosti mají politiku pravidelného zvyšování dividend, což může být přitažlivé pro investory hledající růst příjmů z investic.
 • Sektor a odvětví – různé odvětví a sektory mohou mít různou stabilitu a růstový potenciál. Mějte na paměti, že cyklická odvětví mohou být náchylnější k výkyvům a to se může projevit i ve výplatách dividend

Investování s Portu.cz

Portu je online investiční platforma, která umožňuje investovat do širokého spektra akcií a ETF fondů, včetně dividendových. Platforma je intuitivní a snadno se používá, a proto je vhodná i pro začátečníky.

Investování do dividend

 • Dividendové ETF fondy: Portu nabízí široký výběr dividendových ETF fondů,které investují do košů dividendových akcií z celého světa. To umožňuje investorům diverzifikovat své portfolio a snižovat riziko.
 • Automatické reinvestování dividend: Portu umožňuje automaticky reinvestovat dividendy do nákupu dalších akcií, čímž se zvyšuje zisk v dlouhodobém horizontu.
 • Daňová optimalizace: Portu se stará o daňovou optimalizaci dividend, takže se investoři nemusí o nic starat.
 • Investování do robo-advisory: Portu nabízí robo-advisory, který automaticky investuje do akcií a ETF fondů na základě investičního profilu investora.

Portu také nabízí dlouhodobý investiční produkt. DIP je novou formou spoření na stáří, která umožňuje investorům investovat do široké škály aktiv, včetně akcií, dluhopisů a podílových fondů, s cílem dosáhnout dlouhodobého zhodnocení.

Investování může být také jednodušší pomocí tzv. brokera (burzovního makléře). Broker může být fyzická osoba, avšak také například online firma. Pro začátečníky je dobrou volbou eToro a pro zkušenější XTB. Zkušenějším obchodníkům by také neměl být cizí burzovní index, jako je například S&P 500.

Některé společnosti jsou známé svými vysokými výplatními poměry, zatímco jiné preferují reinvestování zisku do růstu firmy. Rozhodnutí o investování do akcií s dividendou by mělo být založeno na komplexním zhodnocení finančního zdraví společnosti a individuálních investičních cílech a strategiích investora.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang