Index IFO – obchodní index – Německo

index-ifo-2

Index IFO se spolu se ZEW považují za takzvané „předstihové ukazatele“, které podávají obraz budoucího vývoje hospodářské situace v Německu a celé Evropské unii.

Index IFO, který se rovněž nazývá Obchodní index IFO, připravuje Institut pro ekonomický výzkum (ifo) a je založen na zhruba 7 000 odpovědí získaných v rámci měsíčně prováděného dotazování společností, které se specializují na výrobu, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod.

V rámci průzkumu jsou společnosti požádány, aby vyjádřily své názory na podnikatelské klima v Německu – ve vztahu k současné situaci a očekávanému vývoji v dalších šesti měsících. Podnikatelské klima může být hodnoceno jako: „dobré“, „uspokojivé“ nebo „špatné“, a podnikatelská očekávání mohou být hodnocena jako: „příznivější“, „beze změny“ nebo „nepříznivější“.

Za účelem kvantitativního vyjádření těchto subjektivních názorů se předkládá index se základní hodnotou 100 bodů odpovídající údajům z průzkumu provedeného v roce 2005. 

Rostoucí hodnota indexu se považuje za pozitivní událost, která je známkou rostoucí důvěry v budoucnost německé ekonomiky.

Pokles hodnoty indexu se považuje za negativní a značí, že podnikatelské klima se může v budoucnosti změnit nepříznivým směrem. Dopad na měnové trhy je takový, že posilování eura napomáhá, pokud index IFO vzroste nad očekávání, a propad indexu IFO pod úroveň očekávání trhu vede k oslabování eura.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang