Jak se bude vyvíjet cena ropy? Aneb co můžeme letos čekat

jak-se-bude-vyvijet-cena-ropy

Ropa je v posledních týdnech komoditou, ze které se mnoha profesionálním obchodníkům i laické veřejnosti oprávněně točí hlava. Jak přece může dojít k situaci, kdy mají vývozci ropy nulový zisk, a ještě musí odběrateli zaplatit, aby si od nich barely laskavě převzal?

Jsme svědky skutečně nevídaných časů, kdy kombinace nových a zcela neočekávaných faktorů způsobila na trhu s ropou naprostý chaos. Nejde však jen o nákazu COVID-19, která v současnosti sužuje celý svět a jejíž následky budeme pociťovat ještě dlouho.

Trh s ropou se v roce 2020 stal dějištěm mocenské přetahované, v důsledku čehož se cena černého zlata na chvíli propadla až do záporných hodnot. Na tomto místě bychom mohli začít povídáním o druzích ropy, cenovým vývojem této komodity v minulosti, faktory, které v uplynulých letech udávaly směr jejího vývoje atd. Ale o tom si můžete počíst jinde.

Přejdeme rovnou k jádru věci a k tomu, co je nejpodstatnější – co se to vlastně na trhu s ropou stalo? Proč se dá rok 2020 prozatím považovat za černý rok černého zlata a jak to s touto důležitou komoditou bude dál?

TIP: Jak se stát rentiérem? S tím poradí tento článek.

Události, které vedly k nejnižší ceně ropy v historii

Situace na ropných trzích v roce 2020 nevznikla pouze v důsledku lačnosti části světové populace po netopýřím mase. Šlo o kombinaci několika faktorů. My si teď představíme ty nejdůležitější.

COVID-19

Ano, začneme tou nejdůležitější událostí, jejíž bezesporu zásadní vliv budeme pociťovat ještě mnoho měsíců dopředu. Bleskurychle se šířící nákaza novým koronavirem doslova zmrazila světovou ekonomiku a postiženým zemím znemožnila a dále znemožňuje normálně fungovat, což logicky vedlo k propadu poptávky po ropě.

Cena této komodity na sebe nenechala dlouho čekat. Hodnota ropy tedy bude vcelku logicky reagovat na další vývoj pandemie, přičemž razantně by s ní mohly pohnout případné důležité události nebo zprávy. Nutno dodat, že oběma směry.

Mocenská přetahovaná ropných gigantů

V prvních měsících roku 2020 byla evidentní snaha zemí sdružených v OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), které prosazovaly omezení těžby ropy, což by logicky vedlo k nárůstu její ceny.

To se však nesetkalo s pochopením Ruské federace. Ropnému gigantovi z východu dlouhodobě vadí těžba břidlicové ropy v USA a v odmítnutí dohody spatřoval nástroj k prosazení vlastních zájmů. Nízká cena ropy by totiž z břidlicové těžby udělala nerentabilní počin, což by americkou konkurenci vyřadilo ze hry.

Poslední slovo však (prozatím) měla Saudská Arábie, které se ruský krok pranic nelíbil. Jednala rychle, důsledně a zcela nepředvídatelně, neboť svou vlastní produkci ropy výrazně zvýšila. Od svého rozhodnutí si slibovala, že Rusko ve světle padajících cen ropy a bezprostředního ohrožení státního Gazpromu donutí přistoupit na podmínky dohody.

Dopady turbulencí na ropné trhy a možný budoucí vývoj

Výsledkem mocenských třenic mezi hlavními hráči na trhu s ropou byl pád komodity na dosud nevídané hodnoty, stejně jako široký úsměv na tváři mnoha motoristů.

Rusko přistupuje na dohodu

Krok Saudské Arábie nakonec Rusko skutečně donutil kývnout na podmínky OPEC, což vedlo k celosvětovému snížení produkce ropy. Komodita se poté zdánlivě oklepala a začala pozvolna růst.

Současně se jedná o důležitý faktor predikující další vývoj. Pokud bude shoda všech zemí vyvážejících ropu dlouhodobá a trvalá, dá se očekávat pokračování růstu.

Otazníky kolem těžby břidlicové ropy

Krok Ruska sice těžbu břidlicové ropy v Americe úplně nezastavil, ale americké těžební společnosti dostal do obrovských problémů. Jejich činnost je v současnosti značně nerentabilní. Produkce tohoto typu ropy s sebou nese vysoké náklady, které při současných cenách nejsou pokryty zisky.

Případný krach břidlicových společností povede k poklesu nabídky, z čehož by cena ropy mohla do budoucna těžit.

Spekulování na vývoji ropy

Z důsledku náhlých změn v cenách ropy se jako jednou z nejlukrativnějších možností, jak vydělat na této volatilitě jeví ne držení ropy, nýbrž pouze spekulování na jejím vývoji.

Jednou z těch nejpřístupnějších metod je obchodovat na kurzu ropy přes CFD např. u brokera Plus500. Dle této recenze brokera Plus500 nabízí právě tato společnost páku na ropu o velikosti až 1:20 a se solidními poplatky.

Ústup koronavirové nákazy

Jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitějším faktorem však nadále zůstává COVID-19. Pokud dojde k ústupu, popřípadě ke zefektivnění kontroly nákazy, což zemím z celého světa dovolí znovu otevřít továrny a nastartovat tak skomírající ekonomiky, dá se očekávat, že poptávka opět poroste.

Ropa však bude nadále mimořádně citlivá na zprávy spojené s koronavirem. S její cenou by mohly výrazně pohnout zprávy ohledně pokroků ve vývoji vakcíny, vývoje nových léků, ale také návratu onemocnění a opětovného růstu počtů nakažených.

TIP: Vše podstatné o investičních podílových fondech je vysvětleno v tomto článku.

Predikce pro druhou polovinu roku 2020

Pokud bude vývoj globální epidemie pokračovat v nastoleném trendu, kdy se začínají objevovat první výraznější známky návratu do starých kolejí, dá se očekávat, že by cena ropy mohla zaznamenat růst.

Spolu s návratem života do továren, stejně jako do v současnosti značně nemobilní společnosti vzroste poptávka po ropě, což její ceny vytlačí vzhůru. Svou roli zde však bude hrát také pokračující odklon od fosilních paliv k elektrickému pohonu.

Stěžejním faktorem však zůstává shoda mezi největšími světovými producenty ropy. Na jednu stranu lze tvrdit, že se ropní giganti z důsledků svých mocenských třenic poučí. A podniknou takové kroky, aby k propadu komodity do záporných hodnot již nedošlo.

Na druhou stranu je ale zřejmé, že na ropných trzích není jisté vůbec nic. To se však netýká pouze této horké komodity, ale i roku 2020 jako takového. Vzpomenete si ještě na lednové třenice mezi USA a Íránem, které mnozí spatřovali jako možný začátek třetí světové války?

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang