Jen: Trend růstu dolaru trvá

jen-trend-rustu-dolaru-trva-2

Jen k dolaru slábne vůči konci úterního obchodování 0,2 % na 110,2. Krátkodobá technická analýza signalizuje pokračování zkoušek rezistencí s možností pokračování květnového růstového trendu.

Trh obchoduje blízko 1 a 1/2 letém minimu hlavně proto, že už od závěru loňského léta obava z oslabení růstu čínské a světové ekonomiky hrozí oslabením růstu americké ekonomiky a redukce plánu zvyšování hlavní úrokové sazby Fedu. Globální hrozby dlouhodobě vedou k zájmu o japonskou měnu, resp. k jejímu sílení. Zajímavé však je, že dolaru nepomohly ani vzestup cen akcií posledních týdnů ani zlepšená makroekonomická data.

Trh momentálně stále míří vzhůru. Pro potvrzení obnovení růstového trendu trh potřebuje návrat do pivotních podpůrných zón 110,6 – 114,9 a 115,5 – 116,6, další rezistence figurují nad 118,0.

Porušení průsečíku klíčových podpor 110,6 – 114,9 s potvrzením po zasedání BoJ koncem dubna stále exponuje s podporami 108,9 a 107,6 cíl 104,7 – 106,5 případně 103,1.

Trh USD/JPY vykazuje dlouhodobě silnou korelaci s akciovými burzami, spojení se ještě více utužilo v souvislosti s opakovaným růstem nejistoty ve světové ekonomice a finančních trzích.

Vše souvisí s oslabením výhledu čínské ekonomiky a poklesu čínského akciového trhu koncem srpna a po novém roce, který se přenesl i na hlavní světové a americké akciové trhy. Pokles cen akcií vedl k poklesu tržních amerických úrokových sazeb, což stlačilo úrokový diferenciál v neprospěch dolaru.  

Pohyb byl navíc vyšponován i modifikací fundamentálního výhledu světové a americké ekonomiky: Hrozící citelnější zpomalení růstu čínské ekonomiky v kombinaci dopadu silného  dolaru oslabuje americký export, průmyslovou aktivitu a investice, zvyšuje nejistotu ekonomických subjektů a tím i jejich ochotu spotřebovávat a investovat a zpomaluje růst světové a americké ekonomiky.

Navíc přes snahu asijských vlád brzdit hospodářské slábnutí trend tohoto poklesu trvá a jako takový bude působit na světové trhy a světovou a americkou ekonomiku. Nejistoty tak zůstávají i přes potvrzenou sílu domácí americké ekonomiky a tendenci k vyšší úrokové sazbě, tedy pilíře dlouhodobého posilování dolaru.

Dopad na americkou ekonomiku zevidují další ekonomická data. Tyto aspekty budou v příštích týdnech nadále trh dominantně ovlivňovat.

Trh dlouhodobě zohledňuje hospodářské fundamenty, tedy diferenciál vývoje japonské a americké ekonomiky a tím i jejich monetárních politik. Japonská ekonomika vykazuje nepřesvědčivý vývoj, sotva na hraně stagnace, těžce vybředává z dlouhodobých deflačních tlaků.  

BoJ tak má důvody dále dlouhodobě razit dlouhodobou strategii zvýšit nízkou inflaci. Proto banka stále udržuje silnou ultraexpanzivní monetární politiku, to dlouhodobě oslabuje jen, což k růstu inflace pomáhá. Naopak americké hospodářství solidně roste a vyplňuje produkční mezery a kapacity.

Fed tedy logicky signalizuje pokračování v normalizaci podmínek finančních trhů zvyšováním hlavní úrokové sazby k vyšší, a tím i standardnější úrovni letos i v příštích letech, což vedlo ke globálnímu posilování dolaru.  

Přenos ekonomické slabosti ze zahraničí na americké hospodářství a poklesy akciových burz spojené s nejistotou ale limitují, zpomalují a mohou odložit zvyšování hlavní úrokové sazby a narušit posilování dolaru.

Krátkodobě trh porušil důležité podpůrné pásmo 110,6 – 114,9, což tlačí dolar níže. Na druhou stranu momentální fundamentální vývoj (ve shodě s dlouhodobými tendencemi ekonomiky a monetárních politik) stále směřuje ve prospěch dolaru.

Osud akciových trhů a tím i trhu USD/JPY je totiž úzce spjat s vyhlídkami čínské, světové, japonské a světových burz a tím pak hlavně akcií, americké ekonomiky a tendencí americké hlavní úrokové sazby.

Předpoklady jsou zatím spíše optimistické a růstové. Akciové trhy navíc zatím drží důležité podpory, což udržuje dobrou možnost severního obratu včetně trhu USD/JPY.

Vším ale může značně zamíchat hlavně v případě USA případné pokračování slábnutí čínské/světové ekonomiky a světových akciových trhů a hlavně přenos slabosti na americkou ekonomiku a akciovou burzu a dopad na očekávání americké monetární politiky v podobě odkladu, zpomalení či snížení zvyšování hlavní úrokové sazby, což by bylo pro akcie a dolar nepříznivé. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang