Kurz finančního přežití – předrealizační postřehy

Před pár týdny jsem vypsal kurz finanční gramotnosti pro 20 účastníků. Kurz uzavírá kruh. Dám část svých znalostí k dispozici výměnou za finanční odměnu a výtěžek bude věnován na chráněnou gastro dílnu, kde pomůže handicapovaným zapojit se do společnosti. 

Pojem finance

Finance jsou obor, který se zabývá správou peněz, investic a dalších finančních nástrojů, a to buď na základě vlastního rozhodování, nebo na základě rad kvalifikovaných odborníků. Zahrnuje studium investic, bankovnictví, finančního plánování a způsobů řízení dluhů a jiných typů závazků.

Existují tři hlavní oblasti financí: osobní finance, podnikové finance a veřejné nebo státní finance.

Osobní finance se zabývají tím, jak jednotlivci spravují své finance. Zahrnuje sestavování rozpočtu, spoření, pojištění, daně, investování, úvěry a mnoho dalšího. Mohou také zahrnovat služby, jako je dluhové poradenství a finanční plánování.

Podnikové finance se zabývají řízením financí podniku. Zahrnuje rozhodování o získávání kapitálu, sestavování rozpočtu, řízení peněžních toků a rozmísťování kapitálu. Zahrnuje také analýzu finančních výkazů a porozumění finančním trhům a nástrojům.

Veřejné nebo státní finance zahrnují správu finančních prostředků a daňovou politiku v rámci vlády nebo veřejného sektoru. Zahrnuje rozhodování o tom, kolik peněz by mělo být vynaloženo na vládní programy a služby, řízení rozpočtu a pochopení fungování ekonomiky.

V konečném důsledku jsou finance o pochopení, měření a řízení rizika s cílem maximalizovat výnosy z investic. Jde o inteligentní rozhodování a podstupování chytrých rizik s cílem dosáhnout požadovaného finančního výsledku.

Pojem znalosti

Znalosti jsou souhrnem faktů, dovedností, hodnot a zkušeností. Učíme se od svých učitelů a mentorů, z knih a dalších materiálů a z vlastních zkušeností. Znalosti lze získat formálním vzděláváním, neformálním vzděláváním a samostudiem.

Je to pochopení informací o příčinách a následcích a rozvoj dovedností, které nám umožňují rozpoznat a zvládnout nové situace. Znalosti lze přirovnat ke stavbě a spočívají v souborech faktů, pojmů a myšlenek, které lze společně použít k vytvoření něčeho většího, než jsou jednotlivé části.

Znalosti jsou širším pojmem, než je doslovná definice. Zahrnuje širokou škálu obsahů, včetně hodnot a přesvědčení, systémů významů, neměnného souboru zásad nebo jen prostých faktů.

Mohou jedince předurčovat k určitému způsobu myšlení: to znamená, že mohou utvářet náš pohled na svět a způsob, jakým s ním komunikujeme. Mohou být základem pro rozhodování a tvoří základ našeho chápání světa.

Co je finanční gramotnost?

Finanční gramotnost je důležitou součástí úspěšného ekonomického života. Odkazuje na schopnost člověka porozumět peněžním pojmům a aplikovat je na vlastní finanční situaci. V dnešním neustále se vyvíjejícím finančním prostředí je dobré porozumění finančním pojmům nezbytné pro přijímání moudrých finančních rozhodnutí.

Umožňuje tak lidem lépe hospodařit s penězi a plánovat budoucnost. Poskytuje jednotlivcům nástroje a znalosti k vytvoření a dodržování rozpočtu, efektivnímu spoření, investování na důchod a financování vysokoškolského vzdělání. Dává lidem také dovednosti, které potřebují k tomu, aby rozpoznali a vyhnuli se predátorským úvěrovým praktikám, podvodům a dalším finančním nástrahám.

Finanční gramotnost se bohužel ve školách nevyučuje všeobecně. To znamená, že mnoho lidí vstupuje do dospělosti bez základních znalostí, které potřebují k přijímání informovaných finančních rozhodnutí. V důsledku toho se miliony lidí potýkají s dluhy, špatnou bonitou a dalšími finančními problémy.

Naštěstí je k dispozici řada zdrojů, které lidem pomohou dozvědět se více o finanční gramotnosti. Vládou podporované organizace, jako je Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů, nabízejí užitečné materiály online. Jiné organizace, jako například National Endowment for Financial Education, nabízejí rady a vzdělávací materiály specifické pro určitá finanční témata.

V posledních letech se finanční gramotnost stává stále důležitějším tématem v médiích. V televizních stanicích, novinách, časopisech a dalších médiích se pravidelně objevují články o chytrých finančních rozhodnutích a dovednostech, které lidé potřebují, aby uspěli v moderní ekonomice.

Pro ty, kteří mají zájem dozvědět se o finanční gramotnosti více, je k dispozici spousta možností. Vyhledání odborného poradce nebo absolvování kurzu finanční gramotnosti může být pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, přínosné. Se správnými dovednostmi může být každý na dobré cestě k vybudování lepší finanční budoucnosti.

Finanční gramotnost v detailech

Dnes bych se s vámi rád podělil o průběh registrací a momenty v chování potenciálních účastníků, které mě zaujaly. Nejsem psycholog, proto uvítám komentáře vysvětlující chování. Celá akce byla ohlášena pouze na mé osobní stránce na facebooku a to dne 17.8.

Jediná informace, která byla zveřejněna, sdělovala“ – školení finanční gramotnosti bude realizováno v průběhu září – počet lidí max. 20 a půjde o rychlost přihlášení. Přesné informace budou v pondělí 22. 8. ve 20:00 zveřejněny na mém blogu. Víc nic.

V následujících dnech jsem dostal cca 31 žádostí o předregistraci, které jsem musel odmítnout. Tito lidé nevěděli čas/místo/cenu. Plus nějaké poptávky na bližší informace, které jsem směřoval na pondělní článek. Pondělí 20:00 započaly registrace.

Záměrně nebyl v článku podrobně popsán obsah kurzu. Přečtení článku trvá cca 90 vteřin, poté se přechází na registrační formulář. První registrace se objevila po 19 vteřinách. Během krátkého času 4 minuty a 38 vteřin se zaplnilo 15 míst, které byly jen o rychlosti. Během prvních 5 minut článek vidělo 382 čtenářů.

Během první hodiny se přihlásilo 56 účastníků. Další 2 místa byla losována ve středu 22.8. Do losování se dostalo zaregistrovaných 54 účastníků, kteří neměli to štěstí být v první patnáctce. Máme tedy 17 účastníků. Zbývající 3 místa byla, tedy měla být, postupně nabízena v elektronické dražbě vždy 2 – 3 dny dražba začínající od 1 Kč. Všichni nevylosovaní byli o aukcích informováni.

První aukce dopadla výsledkem o 50 Kč vyšším než byla původní cena kurzu. Přestože bylo osloveno všech 52 neúspěšných registrovaných, do aukce se zapojilo jen 5 z nich. Druhá aukce dopadla ještě o poznání hůře. Účastníků bylo o jednoho méně, tedy 4, a vítězná cena byla ve výši 3 500 Kč (oproti ceně 5 999 Kč při registraci). 

Z tohoto důvodu byl původní záměr třetí aukce stornován a byl dolosován účastník ze zbývajících pozdních registrací. V mezičase se 1 z původních 15 účastníků odhlásil. Po zkušenostech s aukcí byl nalosován poslední z pozdních registrací a tím se skupina uzavřela. Postřehy a zamyšlení: Ačkoliv jsem ohlásil, že neberu předregistrace, dostal jsem jich více než dost.

Čím to je, že takto fungujeme? Stačila pouze krátká zpráva na soukromém profilu, aby v ohlášený okamžik číhalo několik stovek potenciálních účastníků bez znalosti času, místa, ceny, náplně. Je opravdu facebook tak silným nástrojem? Umíme jej správně využívat? Na naplnění 15 míst stačilo pouhých 5 minut.

Tohle mě hodně překvapilo.  I přes více než padesát potenciálních účastníků, kteří byli ochotni zaplatit za kurz 5.999 Kč se našlo pouze 5 jedinců, kteří byli ochotni kurz vydražit. Že by jedna drobná překážka zkomplikovala realizovat to, co chceme? Či snad se nám nechce udělat ten krůček navíc? 

Cena kurzu v první dražbě výrazně nepřesáhla oficiální cenu. Osobně jsem předpokládal, že cena bude tak o 20 – 30 % vyšší. Cena kurzu v druhé dražbě dosáhla 60% avizované ceny. Kde je v tuto chvíli oněch 50 zájemců ochotných zaplatit 6 000 Kč?

Tomuhle nerozumím už vůbec. Přiznám se, že celá akce ve mně vyvolala několik nezodpovězených otázek a ačkoliv je to mimo téma investic, rozhodl jsem se s Vámi o ni podělit. Třeba chystáte podobné akce a najdete tu inspiraci či námět. Také nebudete tak překvapeni z (pro mě) nelogického chování některých zájemců. 

Je i dost možné, že článek bude číst někdo z více než 50 smutných registrovaných, na které se místo nedostalo. Poprosím i jej (ji) o komentář. Předem díky za postřehy a věřím, že výše popsané informace budou někomu k užitku. Já najít dříve podobné, neměl bych onen „geniální“ nápad s aukcí.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang