Netušené riziko při investování do půdy (1/2)

Investování do zemědělské půdy je hitem posledních let. Tři roky poté, co byl umožněn nákup české zemědělské půdy i zahraničním osobám, je její cena u našich západních a jižních sousedů i nadále násobně vyšší. Zatímco průměrná cena hektaru orné půdy je v ČR 160 tisíc Kč, v Německu je to 670 tisíc Kč, v Rakousku 960 tisíc Kč a v Nizozemsku dokonce 1,39 milionu Kč. Není tedy divu, že vedle individuálních investorů stále častěji narážíme i na specializované investiční fondy zaměřené na její nákup.

Podle Zprávy o stavu zemědělství za rok 2013 tržní cena zemědělské půdy u nás roste. Loni v průměru překročila 11 korun za metr čtvereční. Stejně tak roste i průměrné nájemné, po (staro)novu nazývané pachtovné. To vzrostlo loni o 10 procent na 1700 Kč za hektar. Konkrétní výše pachtovného (nájemného půdy) samozřejmě závisí na vlastnostech pronajímané půdy, ale také i době, kdy byla nájemní/pachtovní smlouva uzavřena.

Výhody investice do zemědělské půdy jsou, vedle nízké ceny v ČR, jasné. Půdy je omezené množství a správa je na rozdíl od jiných nemovitostí jednoduchá. Mezi rizika či nevýhody je řazena nízká likvidita a s ní částečně související dlouhodobý charakter investice.

Existuje však i jiné riziko, o kterém potenciální investoři a dost možná i profesionálové nevědí. Jedná se o riziko legislativní či chcete-li, politické. Politické riziko znají v současné době až příliš dobře kupříkladu ti, jejichž byznys trpí díky ruským sankcím. O co ale jde u investování do půdy?

Potraviny se odedávna považují za strategickou komoditu, a proto spekulanti s půdou nebývají občany i státem zrovna milováni. A proto hledají cesty, jak spekulativním investicím do půdy zamezit či je alespoň ztížit.

Naposledy k takovému kroku přistoupili na Slovensku. Podle předkladatele Zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ministra zemědělství a rozvoje venkova Ľubomíra Jahnátka, vytváří nová norma předpoklady, aby se půda dostala jen do vlastnictví osob, kteří na ní dokážou hospodařit a zvelebovat její hodnotu.

„Jsem přesvědčen o tom, že tento zákon pomůže slovenským zemědělcům a zemědělcům všeobecně, pomůže i vlastníkům půdy, a tím pomůže i Slovensku,“ prohlásil poslanec vládní strany Smer Marian Záhumenský.

Komu však zákon určitě nepomůže, jsou investoři, kteří by chtěli na půdě zbohatnout.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang