Investiční akciové portfolio – jak sestavit, jak řídit a rozložit riziko, doporučení, zkušenosti

Sestavení akciového portfolia s sebou nese určitá rizika. Investoři by měli dodržovat několik pravidel při investování do akcií, aby maximalizovali své zisky a minimalizovali riziko.

 1. Diversifikace: Diversifikace je pro sestavování akciového portfolia zásadní. Investoři by měli zvolit různé akcie z různých sektorů a s různou kapitalizací. To znamená, že místo toho, aby se zaměřili na jednu akcii nebo sektor, by se měli soustředit na více akcií, což jim umožní snížit riziko a maximalizovat zisky.
 2. Rozložení rizika: Investoři by měli vždy rozdělit svůj portfólio na různé druhy akcií, jako jsou blue-chip akcie, vedoucí akcie, akcie se střední kapitalizací, akcie s malou kapitalizací a případně další. To jim umožní rozložit riziko mezi různé sektory a zajistí, že budou mít zdravý mix akcií.
 3. Řízení rizika: Investoři by měli také vždy sledovat rizika. To znamená, že by měli pravidelně kontrolovat svoji investici a zajišťovat, aby jejich portfólio nebylo příliš riskantní. Pravidelná úprava portfolia může pomoci zabránit ztrátám.
 4. Sledování trhu a ziskovosti: Investoři by měli také pravidelně sledovat trh a ziskovost akcií, do kterých investují. To jim umožní sledovat vývoj cen akcií a lépe je přizpůsobit.
 5. Investiční cíle: Investoři by měli mít předem stanovené investiční cíle, které je budou motivovat k investicím. Měli by se soustředit na to, aby splnili tyto cíle, aniž by se nechali odradit výkyvy na trhu.
 6. Zvážení osobních preferencí: Investoři by měli také zvážit své osobní preference. To znamená, že by měli investovat do akcií, které odpovídají jejich osobnímu investičnímu profilu a jejich finančním cílům.
 7. Získání odborného poradenství: Investoři by se měli obrátit na finančního poradce nebo odborníka na investice, který může poskytnout odbornou radu ohledně jejich akciového portfolia.

Těmito doporučeními mohou investoři zajistit, že jejich akciové portfólio bude schopné minimalizovat rizika a maximalizovat ziskovost. Je však třeba poznamenat, že toto jsou pouze doporučení a investoři by měli vždy udělat svůj vlastní výzkum, než budou investovat do akcií.

Jak řídit a rozložit riziko při sestavování akciového portfolia

Riziko je nevyhnutelnou součástí akciového trhu a má vliv na výkon portfolia. Při sestavování akciového portfolia je důležité, aby investoři dokázali identifikovat, ocenit a efektivně řídit riziko.

 • Důležité je zvážit poměr risk/reward při sestavování portfolia.
 • Vyberte akcie, které se budou navzájem doplňovat a vyvážit.
 • Vyhněte se koncentraci v portfoliu, diverzifikace je klíčová.
 • Kombinujte různé typy akcií, včetně akcií různých sektorů, států a geografických oblastí.
 • Zvažte přidání indexových fondů do portfolia, abyste se mohli pohybovat na různých trzích.
 • Zajistěte, abyste měli dostatek likvidity, abyste mohli zajistit rychlý výběr z portfolia.
 • Ujistěte se, že sledujete všechny časové rámce, ve kterých investujete.
 • Zvažte použití derivátů, jako jsou opce a futures, které mohou pomoci snížit riziko.
 • Udržujte portfolium aktuální a pravidelně vyhodnocujte jeho výkon.
 • Sledujte trh a vyhodnocujte, zda se vaše portfolio drží v souladu se strategií.
 • Investujte do akcií s dlouhou investiční historií a dobrou dividendou.
 • Udržujte nízké poplatky, abyste mohli maximalizovat výnosy.
 • Získejte odborné poradenství od finančního poradce, abyste se ujistili, že investujete správně.

Nejprve je důležité identifikovat rizika spojená s akciovým portfoliem. Mezi základní rizika patří riziko trhu, setrvalý růstový potenciál, riziko poklesu a likvidita. Je důležité pochopit, jak tyto rizika mohou ovlivnit výnosnost portfolia.

Dalším krokem je ocenit rizika. Investoři by měli používat kvantitativní techniky pro ocenění rizikové expozice portfolia. Tyto techniky zahrnují výpočet standardního odchylky, beta portfolia a koncentrace.

Posledním krokem je řízení a rozložení rizika. Investoři mohou zvolit z několika strategií, které jim pomohou snížit riziko. Mezi tyto strategie patří diverzifikace portfolia, omezení velikosti pozic, omezení rizikových aktiv a využívání finančních derivátů.

Diverzifikace portfolia je efektivní způsob, jak snížit riziko. To lze provést investováním do různých titulů, sektorů a trhů. Investoři by se měli vyvarovat zbytečné koncentrace aktiv a mít dostatečný počet akcií v portfoliu.

Dalším způsobem, jak snížit riziko, je omezit velikost pozic. Investoři by se měli držet firemních politik a pravidel pro omezení pozic, aby se vyhnuli přílišné koncentraci aktiv v portfoliu.

Investoři by měli také omezit riziková aktiva. Existuje několik rizikových faktorů, které by měly být vyhodnoceny, aby se zabránilo nežádoucím výsledkům.

Využití finančních derivátů může také pomoci snížit riziko. Obchodování s opcemi může pomoci snížit riziko portfolia a také se může stát nástrojem pro zvýšení výnosu.

Řízení a rozložení rizika je klíčovou součástí sestavování akciového portfolia. Investoři by měli používat různé techniky pro identifikaci, ocenění a řízení rizik, aby mohli optimalizovat výkon portfolia.

Jak nastavit investiční cíle při sestavování akciového portfolia

Investování do akcií může být pro začátečníky velmi zastrašujícím výzvou, ale nastavením správných investičních cílů můžete snížit stres a zajistit, aby vaše portfolium vyhovovalo vašim potřebám. Investiční cíle jsou v podstatě prohlášení o tom, co chcete dosáhnout s investicemi, a je to první krok k vytvoření úspěšného investičního portfolia.

 • Určete investiční cíle – zaměřte se na časový horizont, který chcete, aby se Vaše cíle splnily a jakou úroveň rizika jste ochotni přijmout.
 • Vyberte akciový portfoliobased na Vašich investičních cílech. Vybírejte mezi různými typy akcií a vyberte ty, které nejlépe splňují Vaše potřeby.
 • Sestavte akciové portfolio s důrazem na diverzifikaci. Nezapomeňte vybírat akcie z různých sektorů, abyste snížili riziko.
 • Zkontrolujte, zda Váš akciový portfoliose shoduje s Vašimi investičními cíli. Zajistěte, aby Vaše portfolio splňovalo veškeré požadavky, které jste si stanovili.
 • Monitorujte Váš akciový portfolioperiodicky. Ujistěte se, že akcie a sektory, které jste vybrali, se vyvíjejí podle očekávání a že se Vaše investiční cíle stále snažíte dosáhnout.
 • Udržujte se aktuální se situací na trhu. Ujistěte se, že jste informováni o všech novinkách a událostech, které mohou ovlivnit Váš akciový portfolio.

Začněte tím, že určíte svůj investiční horizont. To vám pomůže stanovit, jak dlouho chcete investovat. Pokud máte dlouhodobou strategii, měli byste se zaměřit na akcie s dlouhodobějším potenciálem růstu. Pokud hledáte krátkodobé výnosy, budete se muset zaměřit na akcie, které jsou volatilnější a nabízejí rychlejší návratnost investic.

Dalším krokem je stanovit svůj finanční cíl. Měli byste určit, kolik peněz chcete investovat, jak dlouho to bude trvat a jakého výnosu očekáváte. Toto je obzvláště důležité při sestavování akciového portfolia, protože to pomůže určit, jaké akcie jsou pro vás vhodné.

Když jsou vaše investiční cíle na místě, můžete se pustit do sestavování akciového portfolia. Měli byste se zaměřit na akcie, které splňují vaše investiční cíle a které odpovídají vašemu investičnímu horizontu. Můžete také přidat různé druhy akcií, abyste zvýšili riziko a zajistili, že vaše portfolium zahrnuje různé druhy akcií.

Když budete sestavovat akciové portfolium, měli byste také sledovat akciový trh a vyhledávat akcie, které mohou poskytnout výhodný přístup k trhu. Ujistěte se, že jste si vědomi různých druhů rizik, která jsou spojena se všemi akciemi, a ujistěte se, že účtujete tyto rizika do svého portfolia.

Nastavením správných investičních cílů při sestavování akciového portfolia můžete snížit riziko a zajistit, aby vaše portfolium odpovídalo vašim potřebám. Je to dobrý způsob, jak začít investovat do akcií, protože vám to umožní vytvořit portfolium, které vám bude vyhovovat.

Jak zohlednit osobní preference při sestavování akciového portfolia

Akciové trhy jsou plné různých druhů akcií, které se liší podle rizika, dividendového výnosu, návratnosti a dalších faktorů. Sestavování akciového portfolia, které bude odpovídat vašim osobním preferencím, je pro mnoho investorů doslova umění. Investoři si musí uvědomit, že jedno portfolio nemusí být vhodné pro všechny, a že je nejlepší postupovat podle svých osobních preferencí, aby zajistili dlouhodobý úspěch.

 • Ujasněte si své finanční cíle a požadavky – pamatujte, že hlavním cílem je maximalizovat výnosy
 • Zhodnoťte rizika – vyberte akcie, které představují dostatečnou diverzifikaci a snížení rizik
 • Zvažte úroveň tolerance k riziku – vyberte akcie, které se zaměřují na rizikovou skupinu, která Vám odpovídá
 • Určete časovou perspektivu – vyberte akcie, které jsou vhodné pro Váš plánovaný investiční horizont
 • Zvažte Vaše osobní preference – vyberte akcie, které se zaměřují na oblasti, o kterých se zajímáte nebo ve kterých máte zkušenosti
 • Ujasněte si své finanční možnosti – vyberte akcie, které jsou finančně dostupné a odpovídající Vašim možnostem
 • Sledujte vývoj trhu – vyberte akcie, které jsou ve fázi růstu a mohou mít potenciál pro budoucí zisk
 • Zhodnoťte své možnosti reinvestovat – vyberte akcie, které mohou být vhodné pro systematické reinvestování

Prvním krokem by mělo být zhodnocení osobního finančního postavení. Zjistěte, jaká je vaše finanční situace a jaká část vašeho portfolia bude náchylná k riziku. Rizikové akcie jsou obvykle vysoce výnosné, ale také nejvíce nejisté. U vysoce rizikových akcií by měla být část portfolia velmi malá.

Dalším krokem by mělo být zhodnocení osobních cílů. Zjistěte, jakou dobu plánujete investovat, jaký druh výnosu očekáváte a jaká rizika jste ochotni podstoupit. Tímto způsobem můžete přizpůsobit svůj portfoli vašim cílům a očekáváním.

Kromě toho, abyste se ujistili, že sestavujete akciové portfolio, které odpovídá vašim osobním preferencím, je také důležité vybrat správné akcie. Existují různé typy akcií, které se liší podle toho, jak se projevují na akciovém trhu. Například, investoři, kteří hledají vyšší dividendový výnos, by měli zvážit investice do akcií s vyšší dividendovou politikou. Na druhou stranu, investorům, kteří hledají vyšší návratnost, by měly být věnovány akcie s vyšším potenciálem růstu.

Abyste mohli stanovit, které akcie jsou pro vás vhodné, budete muset zvážit finanční postavení, osobní cíle a osobní preference. Kromě toho byste měli zvážit i případné změny na trhu, které by mohly mít vliv na výkon vašich akcií.

Nakonec je důležité si uvědomit, že akciové portfolium by mělo být postaveno na zdravém rozumném rozhodování. Vždy je nejlepší spolupracovat s finančním poradcem, abyste se ujistili, že vaše portfolio odpovídá vašim osobním preferencím a cílům.

Názor blogera: Portfolio pro letošní rok

V minulém článku jsem nastínili, že se budu věnovat složení portfolia pro letošní rok a pro následující roky, řekněme v horizontu pěti a více let. Do čeho se vyplatí investovat, a proč? Přiznám se, že neznám správnou odpověď a tento článek bude založen také na pocitech a na tom jak dnes nahlížím na trh. S tím co jsem už jako investor prožil.

Pro doplnění uvedu, že se považuji za růstového investora a jsem schopen akceptovat značnou míru rizika a také musím říct, že o penězích v poslední době přemýšlím mnohem více, než před pár lety a to z důvodu současného ocenění aktiv, kdy je těžké najít podhodnocené firmy i ostatní třídy aktiv.

3 složky portfolia

Moje portfolio by mělo obsahovat 3 složky a to růstovou složku, složku poskytující fixní příjem a hotovost, případně komoditní složku a teď k jednotlivým třídám aktiv. Procentuální rozdělení těchto složek by dnes mohlo být 40 % růstová složka, 40 % fixní příjem a 20 % hotovost, komodity a termínované vklady.  

Růstová složka

1) Růstová složka jsou pro mě akcie. Akciové trhy, kromě emerging markets, jsou dnes blízko svých maxim a je otázkou jejich další růst. Z toho důvodu dnes vidím akciovou složku na 40 % hodnoty portfolia a v případě prudkého propadu hlavních indexů o 20 % a více je moje strategie postupné navyšování této složky z hotovostní rezervy.

Osobně preferuji americké akcie, následované evropskými. Spíše defenzivnější tituly s dividendou, než růstové společnosti a v poslední době jsem začal nakupovat společnosti těžící ropu a komodity. Pokud se nechcete zabývat studiem jednotlivých odvětví, ETF zaměřené na S&P 500 a DAX by mělo plně vyhovovat.

Vyhnul bych se malým společnostem a rozvojovým trhům z důvodu vyššího rizika. 

Fixní příjem

2) Fixní příjem by měl být tvořen dluhopisovou složkou. Jenže při současném ocenění jsou bezpečné státní dluhopisy velmi rizikovým instrumentem. Pokud vezmete negativní výnos například na německých dlouhodobých bondech, pak máte jistotu ztráty a o bezpečném přístavu nemůže být řeč.

Pokud dnes chcete výnos alespoň 4 %, musíte volit kvalitní korporátní dluhopisy se splatností minimálně 10 let, což v případě předpokládaného zvýšení sazeb může být hodně riskantní sázka. Další možností jsou méně kvalitní dluhopisy s vyšším výnosem.

Pokud se podíváte na aktivně řízená dluhopisová portfolia předních správců v USA, uvidíte posun od státních dluhopisů do junk bondů v průběhu posledních pěti let. Zde tedy kvůli dosažení stejného výnosu musíte podstupovat mnohem vyšší riziko.

Podle mě tudy cesta nevede a pokud nechcete vybírat jednotlivé dluhopisy firem, tak výběr je dost omezený. Snad jen protiinflační dluhopisy vidím jako pojistku, proti scénáři kdy by se objevila inflace.

Pokud chcete jít do výběru jednotlivých dluhopisů, tak bych se zaměřil například na společnosti provozující ropné plošiny, kde i dluhopisy firem s investičním ratingem se prodávají se značným diskontem. Na druhou stranu vývoj cen komodit je těžké odhadnout a držitelé dluhopisů NWR by Vám mohli vyprávět, takže opravdu to chce pečlivě vybírat. 

Jako alternativu k dluhopisům bych dnes viděl investici do komerční nemovitosti, nebo nájemního bytu. Výhodou jsou dnes nízké úrokové sazby umožňující využít levné bankovní financování a pákový efekt s poměrně nízkým rizikem.

Nevýhodou jsou nízké nájmy a převis nabídky nad poptávkou u nájemního bydlení. Další nevýhodou je u použití hypotečního financování poměrně dlouhá doba kdy jsou peníze vázány a nelze je použít k jiným účelům.

Osobně bych dnes preferoval nákup činžovního domu, před nákupem dluhopisů. Financování nákupu bych řešil ze 40 % vlastními prostředky a 60 % hypotékou s minimálně pětiletou fixací.

Při použití pouze vlastních prostředků mi investice do nemovitostí dnes nedávají smysl a také bych se vyhnul nákupu realitních fondů, kde je velmi těžké určit reálnou hodnotu nemovitostí obsažených v portfoliu. Zde lze uvést příklad přeceňování majetku například u ORCA nebo ECM. Kde včera investoři viděli hodnotu je dnes pouze díra v zemi.

Hotovost a termínované vklady

3) Hotovost a termínované vklady. Paradoxem dnešní doby je, že 100% pojištěné termínované vklady s roční splatností mají vyšší výnos, než státní dluhopisy. Osobně do této kategorie zahrnuji i komodity, kde například zlato a další kovy by měly mít v portfoliu své místo pro případ propadu trhů.

Osobně preferuji ETF, před fyzickým držením kovů a to pouze z důvodů nižších nákladů. Nicméně beru drahé kovy pouze jako doplněk portfolia a pojistku poslední záchrany.

Moje osobní portfolio neobsahuje více jak 5 % ETF zaměřených na drahé kovy. U kovů jsou podstatné produkční náklady na vytěžení dané komodity a pokud je například 70 % těžařů zlata ve ztrátě, může to být signál k dlouhodobému nákupu.

Příklad na závěr

4) Jednoduchý příklad na závěr, jak by mohlo například vypadat moje portfolio. Uvažuji situaci, kdybych se dnes rozhodl investovat své prostředky:

 • 30 % ETF zaměřené na americké akcie (např. SPDR S&P 500 ETF)
 • 10 % ETF zaměřené na evropské akcie (iShares Eurpe ETF)
 • 30 % činžovní dům (investice s využitím hypotečního úvěru)
 • 10 % protinflační dluhopisy
 • 5 % spořící účet
 • 5 % termínovaný vklad na 1 rok
 • 5 % termínovaný vklad na 2 roky
 • 5 % např. ETF SPDR GOLD SHARES a iShares Silver Trust

Takto nějak vidím dnes rozložení investičního portfolia. Každý z nás je ale jiný a může mít portfolio postavené úplně jinak. Krása investování spočívá v tom, že nikdy dopředu nevíme výsledek.

Pro mě je důležité nesázet vše na jednu kartu a snažit se dosahovat uspokojivých výsledků, není důležité porazit trh, ale dosáhnout svých cílů. Pokud tedy chcete začít investovat, stanovte si nejprve cíl a poté hledejte cestu jak ho dosáhnout.

Poslední dnešní radou je – vždy investujte do toho čemu rozumíte a vždy kalkulujte s rizikem. Dobrou investici vybíráte na několik let, tak prosím věnujte čas studiu toho, do čeho chcete vložit své prostředky.

Prosím neberte můj článek jako investiční doporučení. Nejsem finanční poradce, ani nejsem placen žádnou finanční institucí a mé články vyjadřují pouze mé názory, které mohou být chybné. 

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang