Sedm nádob – aktuální hrozby

SEDM NÁDOB – AKTUÁLNÍ HROZBY

Následující článek považuji za tak důležitý pro pochopení aktuálního dění, že zde uvádím celý jeho překlad.

Část informací obsažených v tomto článku, může někomu přijít značně podivná nebo přinejmenším kontroverzní, avšak autor článku Jim Willie, je má potvrzeny z mnoha důvěryhodných zdrojů.

Máte spolehlivé informační zdroje?

Abych Vám přiblížil, proč tomuto zdroji přikládám značně vysokou pravdivost, uvádím pár souvislostí o profesní kariéře autora. Jim Willie dlouho působil jako statistický analytik v marketingovém výzkumu v oblasti předpovídání trendů prodeje. Není divu, že pracoval v této oblasti, když má doktorát (Ph.D.) ze statistiky. Jistě budete souhlasit, že takový člověk musí umět správně pracovat a vyhodnocovat informace.

Posledních 15 let se věnuje analýze finančních trhů s důrazem na dynamiku mezi trhy, americkou ekonomiku a měnovou politiku USA. Je také editorem jednoho z nejlepších finančních zpravodajů Hat Trick Letter,ve kterém uvádí souvislosti aktuálního dění pro své zámožné klienty.

Za tu dobu se Jim Willie obklopil týmem expertů s výbornými kontakty, se kterými diskutuje a prověřuje informace, které nejsou běžným lidem běžně dostupné. Mezi těmito experty nalezneme několik mezinárodních bankéřů, experta na finanční deriváty, bývalého pracovníka Pentagonu a další. Spoustu zajímavých informací dostává také od svých bohatých klientů. Mnoho z těchto informací pak sdílí i ve veřejných článcích a spoustě rozhovorů.

Máme tu válku – (dez)informační

Každý kdo není opravdu slepý, jasně chápe, že některé informace jsou zjevně na veřejnosti uměle potlačovány. Nebo je událost prezentována značně jinak, než se ve skutečnosti stala. Klasickým příkladem je mediální masáž ohledně 11. září. Nebo také skutečnost, že svým myšlením spoluvytváříme naši realitu, kterou se v jistém balení dozvíte na téměř každém semináři osobního rozvoje.

Avšak když tuto informaci běžně zveřejníte na sociálních sítích nebo na svém webu, jste velkou částí přítomných zesměšňován nebo přímo považován za blázna, přestože tato skutečnost přímo plyne z kvantové fyziky. Vládnoucí elita tuto skutečnost hojně využívá a dokonce i zneužívá proti nám, proč si myslíte, že máme v médiích tolik negativity? Podobně reaguje většina i na informace od Jima Willieho, proto zde čekám bouřlivou diskusi.

V dnešní době, kdy probíhá (dez)informační válka, ve které hrají mainstreamová média ovládané vládnoucí elitou hlavní roli, je takový spolehlivý zdroj informací k nezaplacení. Nikdo však netvrdí, že je neomylný, protože úroveň dezinformací a polopravd je dnes opravdu neuvěřitelná. Najít dnes zdroj s pravdivostí více než 90 % je opravdová vzácnost a Jim Willie mezi tyto zdroje rozhodně patří.

Sedm nádob – Aktuální hrozby

Autor Jim Willie CB aka Golden Jackass, GoldenJackass.com

Ačkoli finance a ekonomika jsou hlavními tématy Hat Trick Letteru a jeho souvisejících výzkumů, je nemožné ignorovat realitu rozsáhlých koordinovaných pokusů zničit naši krásnou modrou perlu, planetu Zemi. Globalisté jsou tvrdohlaví a ničí celou biosféru, která je domovem pro lidstvo.

Zlato a stříbro mohou být nejlepší ochranou proti finančnímu a ekonomickému úpadku, ne-li přímo kolapsu a to jak pro jednotlivce, tak i finanční subjekty v zájmu zachování jejich aktiv.

Zlato a stříbro by mělo být součástí každého společného úsilí směrem k připravenosti na nouzové zásobování. Jackass odskočí v tomto článku od hlavních témat zpravodaje, aby varoval lidi před hrozbou pro celé lidstvo.

Společným tématem mezi pachateli je Satanismus praktikován západní Elitou, jejíž pedofilie i dětské obětní rituály jsou postupně odhalovány. Satanské symboly nalezneme ve většině firemních log, na které často upozorňují obezřetní pozorovatelé.

Sedm nádob smrti a moru patří k ústředním tématům Agendy 21, jak svůj globální plán genocidy nazývají. Jeho hráči zahrnují mnoho uznávaných jmen mezi elitou i některá zvučná jména z korporací. Mají své buňky ve velkých bankách a velkých energetických firmách. S destrukcí ekonomických základů, globalisté doufají, že nainstalují globální fašistický stát. Ten má uzurpovat všechnu sílu, devalvovat jedince na vazalského nevolníka a proměnit národy na gigantický zajatecký tábor.

Ne, Jackass neztratil svou mysl. Tato hrozba je pro lidstvo velmi reálná. Právě probíhá, ale dá se jí ještě zabránit. Populistická hnutí musí přijmout další zásadní fakt. Bankéřská klika stojí za globalizací, která je spojena i se zločiny proti lidskosti. Jejich ohavná přestoupení daleko přesahují válečné zločiny a zasahují až do oblasti lidské genocidy.

Každá položka v seznamu sedmi extrémních hrozeb je velmi dobře prozkoumána alternativními médii, s tisíci podkladových dokumentů a analýz. Nechť je známo, že můj seznam sedmi hrozeb je subjektivní. Ostatní analytici mohou snadno nahradit jednu nebo dvě hrozby jinými konceptuálními projekty, které by mohly obsahovat i skupiny hrozeb.

Tento seznam je předmětem debaty. Globalisté tvrdě pracovali po dobu 30 let, aby vytvořili peklo na Zemi, jejich cíl ve službě Satanovi.

Biblická proroctví uvádějí, že v průběhu Konce Časů, bude země napadena Satanisty. Ti se pokusí otrávit a zničit náš svět s pomocí sedmi nádob – přirovnání používané k popisu různých cest a metod, jak ničí planetu Zemi. Zde je Jackassova interpretace detailů projektů, které v současné době probíhají. To je velmi znepokojující. Jejich pochopení vyžaduje soustředěnou akci v zájmu vlastní ochrany.

1) Otrávení VZDUCHU pomocí chemtrails. Projekt úzce spojený s Agendou 21, přičemž jsou do vzduchu uvolňován benzen a hliníkové částice. První z nich je čistý jed. Ten druhý urychluje Alzheimerovu nebo Parkinsonovu nemoc, jejichž radikální vzestup již byl zmíněn. Zemědělská produkce je tímto snížena díky tomu, že méně slunečního světla dopadá na zemský povrch.

Zástěrkou je globální oteplování, rozšířená lest bankéřské kabaly, aby mohli zdanit vzduch, který dýcháme. Jak se v poslední době stále více prokazuje, vědecký výzkum globálního oteplování je silně poznamenán zfalšovanými studiemi. K znečištění vzduchu se přidává i vysoké riziko radioaktivního ozáření z letištních skenovacích zařízení.

2) Otrava VODY spojená s postupy frakování ropy, kde jsou toxické chemické látky injektovány do spodních vod. Hlavní firma, která se na tom podílí, je chráněna zákony, které byly schváleny Kongresem, o škodách na životním prostředí. Do oceánu u kalifornského pobřeží tato firma systematicky vysypává radioaktivní cesiový odpad a zvýšený vznik rakoviny je připisován dopadům Fukušimy. Glyfosáty pesticidů a dokonce i šestimocný chrom (silně toxický) byly nalezeny na vysokých koncentracích v celé americkém vodovodním systému.

3) Otrava JÍDLA pomocí programů agresivně geneticky modifikovanými organismy (GMO). Říká se, že je propracovaný systém s cílem neplodnosti jak u lidí, tak i u plodin (bez semen v rostlinné produkci). Tyto pesticidy jsou spojeny s obrovskou úmrtností celosvětové včelí populace. Společnosti jsou chráněny zákony Spojených Států a Evropy.

4) Otrava PENĚ(Z)žního systému měnovou politikou kvantitativního uvolňování (prosazovanou nejen FEDem), která je známa také jako monetární hyperinflace v africkém stylu. Globální reakcí bylo přivedení amerického dolaru do důchodu a v širokém postupném organizovaném upouštění této měny řízeném Východními národy. Jackass vysvětloval více než tři roky, že kvantitativní uvolňování zabíjí kapitál, místo aby bylo stimulem.

5) Otrávení VAKCÍN tím, že jsou přímo infikovány nemocí, proti které mají chránit, s několika chuťovkami v přísadách, jako je rtuť a formaldehyd nebo také pesticidy. Nedávné zprávy dokonce zjistily, že vakcíny obsahují látky potlačující imunitní systém, které mohou podporovat růst rakoviny. Výrobci jsou chráněni zákony, které byly schváleny Kongresem, ohledně souvisejících škod. Případy autismu rostou výrazně rychleji ve státech jako Kalifornie s politikou povinného očkování.

6) Otrava EKONOMIKY nekonečnými válkami, vedenými pod falešnou vlajkou boje proti terorismu a lživě rozdmýchávaných barevných revolucí. Skutečným motivem je přerušení ruských dodávek energie do Evropy. To je hlavní důvod války na Ukrajině a zastavení íránských dodávek plynu do Evropy, tedy důvod pro válku v Sýrii. Celý průmyslový outsourcing a globalizace dodavatelských řetězců jsou základními kroky ke krachu ekonomik. Experiment Evropské unie byl navržen tak, aby zničil celou evropskou ekonomiku pomocí zneužívání jednotné měny a nerovnováh touto měnou vyvolaných.

7) Otrávit SPOLEČNOST arabským přílivem uprchlíků, vše sponzorováno vedoucími západními Elitami, které překračují vnitrostátní právní předpisy. Imigrační procedury jsou odkloňovány s oficiálním požehnáním. Průchod uprchlíkům běžně hradí vláda USA skrze obvyklé podezřelé – neziskové organizace. Avšak rakouská tajná služba odhalila toto spojení. Půlnoční běhy do Spojených států jsou řízeny vedoucí společností nákladní dopravy.

Tento kritický krok přesně odpovídá plánu Alberta Pikea vytvořeném pro vládnoucí elitu kolem roku 1900, který zahrnuje vytvoření třetí světové války – křesťanství oproti islámu. Jackass správně předem prognózoval násilnou akci typu, které provádí ISIS, v srpnu 2015 v některém z evropských hlavních měst. Tato uměle připravená akce se pak opravdu stala v Paříži v září příštího měsíce. Také je zřejmá kontaminace společnosti při propagování homosexuality a transgenderových hnutí.

Osobní a finanční ochranný štít

Je vždy moudré se připravit na nouzové časy. Lidé by měli hromadit zásoby vody, sušené potraviny, konzervované potraviny, oblečení, vitamíny, zdravotnické potřeby, kosmetické i uklízecí přípravky, toaletní papír a mnoho dalšího. Měly by také odstranit papírová aktiva ze svého soukromého finančního fondu, přejít k reálným aktivům s pevným krytím.

Staré motto levně koupit / prodat draze se zdá být zapomenuto slabomyslnými ovčany, kteří se snaží nahnat výnosy v rostoucím akciovém trhu jen proto, aby utrpěli velmi vážnou finanční ztrátu později. Nejlepší je prodat to, co centrální banky a velké banky uměle podporují, jmenovitě akcie a dluhopisy.

Ani bankovní vklady nejsou bezpečné. Odpovědi na otázky zda a kdy velké banky zbankrotují skrze nákazu následující pád banky Lehman Brothers, se nyní konečně objevují na obzoru. Bankovní záchranný systém (bail-ins) ohrožuje osobní vklady.

Nejlepší je investovat do toho, co centrální banky a velké banky potlačují, jmenovitě zlato a stříbro ve formě slitků a mincí. Jedná se o extrémně nebezpečné časy a pravděpodobně bude ještě hůře.

Nový SCHEISS DOLAR a zlatý obchodní standard

Brzy lze očekávat případné odmítnutí amerických státních dluhopisů ze strany východních zemí jako platbu při obchodování. Vláda Spojených států nemůže pokračovat v do očí bijících hrubých nedbalostech a porušování mezinárodních smluv na mnoha frontách.

Tyto přestupky vedly BRICS a země Aliance k urychlení rozvoje jejich rozmanitých mimo-dolarových platforem s cílem nahradit americký dolar. Ve stejnou dobu podnikaly tyto státy také kroky směrem k návratu zlatého standardu.

Nový Scheiss dolar dorazí, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávka dovozů do USA. Ten bude znehodnocen o 30% ihned po jeho přijetí. Pak bude následovat více dalších devalvací podobného rozsahu. Nový dolar nebude splňovat požadavky zemí východního bloku. Vláda USA bude nucena reagovat na odmítnutí amerických státních dluhopisů v přístavech.

USA se musí přizpůsobit skrze nový Scheiss dolar a zmírnit mnoho dalších problémů, které se objeví, aby byly zajištěny důležité dovozy. Spojené státy se ocitly na kluzkém ledu, který vede do třetího světa. Jackassovi prognózy byly předloženy již po pádu banky Lehman Brothers (výstižněji popsáno, byla zabita bankami JP Morgan a Goldman Sachs).

Jedinou schůdnou alternativu pro vládu USA představuje pronájem velkého množství zlata (asi 10,000 tun) z Číny, aby správně spustila měnu podloženou zlatem. V takovém případě by otevřely brány pro generaci komerční kolonizace, ale se skutečným pokrokem k návratu kapitalismu do Spojených států.

Cenou za tento krok by byly dočasné nedostatky v zásobování USA, v důsledku obrovských rostoucích vývozů do Číny.

I když by vláda USA mohla zajistit takovou velkou zásobu zlata např. zadržením zlatých rezerv odcizených z Fort Knox rodinou Bushů a klanem Rubinů, budou Spojené státy ohroženy 550 miliardami dolarů ročního deficitu obchodní bilance.

Jeho vyrovnání po uplynutí jednoho roku by se vyčerpalo celých 10,000 tun, protože při ceně 1300 dolarů za unci zlata, by těch 10,000 tun stálo pouhých 420 miliard dolarů. Spojené státy jsou skutečně v pasti, blízko ekonomického bankrotu, s nedostatečným průmyslem a velkým nevyřešeným deficitem obchodní bilance.

Neschopnost vytvořit legitimní zlatem podloženou měnu, spolu s odpovídající průmyslovou základnou by znamenalo, že Spojené státy budou konfrontovány velkou ošklivou měnovou krizí. Jakákoliv nová měna, a to i ta se zlatým „krytím“, by mohla být vystavena sérii devalvací v důsledku obrovského obchodního schodku.

Výsledkem by byla silná bolestivá cenová inflace týkající se cen dovozního zboží. Tento efekt by zvrátil generaci trvající vyvážení inflace Spojenými státy. Celá ekonomika USA by šla do sestupné spirály s vyššími cenami, nedostatkem dodávek a sociálních nepokojů.

Nicméně, rostoucí ceny by přišly především z měnové krize, namísto peněžní hyper-inflace. Záplava bilionů dolarů by byla účinně odvrácena. Během přicházející krize, cena zlata nalezne svou pravou správnou hodnotu mezi 5 000 a 10 000 dolary za unci. Později vzroste ještě výš, s tím jak bude hledat rovnováhu v novém světě, kde zlato slouží jako globální arbitr v oblasti obchodu a bankovnictví a měn.

P.S.: Nejsem nijak zainteresován na šíření zpravodaje Hat Trick Letter Jima Willieho ani dokonce nejsem jeho předplatitelem. Avšak v poslední době sledují téměř každý jeho veřejný rozhovor, abych si ověřil pravdivost informací z jiných méně spolehlivých zdrojů.

Velmi mnoho dalších důležitých souvislostí k uvedeným tématům bylo uvedeno v jednom z posledních rozhovorů, Jima Willieho, který byl rozdělen na tři části. Originál článku naleznete na této stránce a pak je tu i rozšířená verze obsahující i jména.

Je už jen na čtenářích, jak s těmito cennými informacemi naloží.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang