Soukromá Česká pošta

Tento článek se věnuje tématu privatizace České pošty. Česká pošta je v dnešní době vyloženě konkurentem kurýrním společnostem jako je PPL, DPD, GLS, DHL, Messenger, Airway a všem dalším.

Jaký byl vlastně prvotní význam státní České pošty? Pravděpodobně ten, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá poštovní služba pro důležité dopisy a zásilky. To však bylo v dobách Rakouska-Uherska, v dobách, kdy neexistoval internet, emailová pošta ani mobilní telefony.

Státní Česká pošta v té době byla důležitá asi jako státní silnice, ovšem dnes v 21. století je tato společnost pouze konkurentem pro soukromé společnosti.

Česká pošta hospodaří se ziskem. V roce 2011 vykázala zisk ve výši 449 milionů, v roce 2010 to bylo 263 milionů. Lze tedy konstatovat, že je státní Česká pošta je úspěšný projekt?

Ačkoliv se tak na první pohled může zdát, tak tomu tak není. Česká pošta je druhým největším zaměstnavatelem v České republice a zaměstnává přes 33 000 zaměstnanců.

Česká pošta provozuje služby Poštovní spořitelny (která patří skupině ČSOB) a pravděpodobně proto, potřebuje i tolik zaměstnanců a poboček. Soukromá pošta by mohla redukovat i počet poboček z důvodu jejich neefektivnosti a zbytečného plýtvání penězi.

TIP: Přes Českou poštu se dá kromě jiného poslat obálka s barevným pruhem, která v adresátovi vzbudí nemalou pozornost.

A nyní k těm ziskům a konkurenčnímu boji na trhu. I kdyby se soukromá Česká pošta nerozhodla chovat efektivněji a nechala vše při starém režimu, tak by stále měla onen roční zisk necelé půl miliardy korun.

Možná vypadá hezky, že tento zisk přispěje státním rozpočtu další peníze, věc se však má tak, že tento zisk vytvořili občané tím, že využívali služby České pošty. Tudíž tento zisk funguje něco jako další daň.

Kdyby se však z České pošty stala akciová společnost a všechny akcie byly prodány na Burze cenných papírů za tržní cenu, tak by se pak o tento zisk dělili občané (akcionáři) či firmy (které vlastní také občané) a zisk by mohl být vyplácen třeba formou dividend.

Došlo by k tomu, že už by zisk České pošty nebyl jen další daň do státního rozpočtu, ve kterém stát tyto peníze nespravedlivě přerozděluje dle zájmů politiků, avšak peníze by zůstaly v rukách vlastníků soukromé České pošty.

Mohlo by navíc dojít ke zrušení Českého telekomunikačního úřadu, který stojí daňové poplatníky 467 milionů korun ročně, což je mimochodem více než celý zisk státní České pošty.

Tento úřad má za úkol státní Českou poštu hlídat. To už by nebylo zapotřebí, protože na základě nabídky a poptávky by došlo k tržní ceně na poštovním trhu.

Tento úřad naopak škodí tím, že odmítl povolit pátého operátora na českém trhu, který by snížil cenu telekomunikačních služeb a pokud tento úřad reguluje ceny, tak proč jsou v ČR nejdražší telekomunikační služby v Evropě? Zrušením tohoto úřadu by občané jenom získali.

Česká pošta

V dnešní digitální éře, kdy se komunikace stává stále více virtuální, může být někdy přehlížen význam spolehlivých poštovních služeb. Přesto jsou poštovní služby i nadále klíčové pro doručování důležitých dokumentů a balíků a pro podporu spojení mezi jednotlivci a podniky. V České republice hraje klíčovou roli při zajišťování hladké komunikace a efektivního doručování národní poštovní služba, Česká pošta. V tomto článku se budeme věnovat významu České pošty a jejímu závazku poskytovat špičkové služby.

Česká pošta, místně známá jako Česká pošta, má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do počátku 18. století. V průběhu let se vyvíjela a přizpůsobovala měnícímu se prostředí moderních technologií a komunikace. Dnes je Česká pošta důležitou institucí, která poskytuje širokou škálu poštovních služeb občanům, obyvatelům a podnikům v celé zemi.

Jedna z klíčových předností České pošty spočívá v její rozsáhlé síti. S více než 3 000 poštami a pobočkami strategicky rozmístěnými po celé České republice zajišťuje Česká pošta dostupnost svých služeb i v těch nejodlehlejších oblastech země. Toto rozsáhlé pokrytí umožňuje jednotlivcům i podnikům pohodlný přístup k poštovním službám bez ohledu na jejich polohu.

Česká pošta nabízí komplexní škálu služeb, které uspokojují rozmanité potřeby zákazníků. Tradiční poštovní služby, jako je doručování listovních zásilek a balíků, doplňují různé doplňkové služby, včetně doporučených zásilek, expresních zásilek a převodů peněžních částek.

Kromě toho Česká pošta aktivně rozšiřuje své digitální služby, poskytuje on-line řešení pro podniky, platformy pro elektronické obchodování a modernizuje svůj provoz tak, aby odpovídal požadavkům digitálního věku.

Česká pošta navíc hraje zásadní roli při podpoře hospodářského rozvoje země. Nabídkou specializovaných služeb pro podniky podporuje podnikání a přeshraniční obchod. Od logistiky a distribuce až po celní odbavení a mezinárodní přepravu Česká pošta usnadňuje hladký tok zboží a služeb a umožňuje podnikům prosperovat na propojeném globálním trhu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang