Technická analýza – co to je?

technicka-analyza-2

Finonacciho zpětné pohyby (Fibonacci retracement) patří k řadě oblíbených nástrojů Fibonacciho analýzy. Tato metoda umožňuje investorovi nalézt potenciální úroveň podpory a odporu pro daný tržní trend. Tuto techniku spolu s Elliottovými vlnami lze použít k určení možných cenových cílů. Fibonacciho obraty naleznete v části věnované Fibonacciho analýze.

Technická analýza je metoda pozorování grafů s historickými cenami pro účely identifikace tržního trendu a okamžiků, kdy se tento trend může změnit. Technická analýza používá k vyhodnocení pohybů cen a různých podmínek na trhu několik nástrojů.

Japonské svíčky neboli svíčkové grafy se hodně podobají sloupcovým grafům, podávají však rychlé informace o případném růstu či poklesu cen, což je znázorněno barvou těla svíčky. Informace o funkci těchto grafů naleznete v části věnované grafům.

Investory někdy zajímá hladina průměrných cen za předem stanovená období, např. průměr za předchozích 15 časových úseků nebo dokonce za 54 časových úseků. Existuje mnoho nástrojů, které zobrazují nebo používají takový průměr, nejrozšířenějšími z nich jsou klouzavé průměry – informace o klouzavých průměrech naleznete v části věnované indikátorům trendu.

Formace jsou vizuálními pomůckami, které pomáhají identifikovat trendy, ale některé z nich mohou také poskytovat určitá vodítka pro stanovení možných cenových cílů. Příkladem takové formace, jež údajně podává tuto informaci, mohou být symetrické trojúhelníky. O jejich vlastnostech se můžete dovědět více v části věnované formacím.

Úspěšné obchodování velmi závisí na strategii jednotlivého obchodníka. Obchodníci obvykle kombinují technickou a fundamentální analýzu a hledají přístup, jenž by vyhovoval požadavkům jednotlivce. Na naší obchodní platformě MetaTrader 5 je k dispozici dlouhá řada nástrojů potřebných k úspěšnému obchodování na základě technické analýzy.

Některé oscilátory mohou dávat nákupní/prodejní signály, např. klouzavé průměry či Awesome Oscillator. Navštivte prosím část věnovanou jednotlivým oscilátorům, v níž se dozvíte, jak tyto signály vznikají.

Ne. Stačí používat pouze naši aplikaci MetaTrader 5. Obsahuje vše potřebné, od různých grafů přes velký počet dalších nástrojů, včetně Fibonacciho a Gannovy analýzy, až po možnost vytvoření vlastních automatizovaných tržních mechanismů – to všechno je k dispozici zdarma na naší platformě.

Gannova analýza, vytvořená Williamem Delbertem Gannem, vychází z přirozeného zákona, geometrických poměrů a konečně ze zákona vibrace, který Gann sám zformuloval.

Přirozený zákon analyzuje lidskou povahu a morální činy, geometrické poměry kružnice, čtverce a trojúhelníku použil Gann k prognózování trendů a cen. A konečně, základem zákona vibrace je předpoklad, že každé aktivum má svůj vlastní pohyb (vibraci), a pokud je tato vibrace v rovnováze, cena se rovnoměrně vyvíjí jedním směrem a tvoří trend.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang