6 otázek, které by si měl položit každý budoucí frančízant (díl 1.)

Předloni sepsal kolega Hynek Rozkovec pětidílný mini-seriál o frančízingu1. Podle zájmu čtenářů lze usuzovat, že jde o přitažlivé téma, a proto jsme se rozhodli k této problematice vrátit novým mini-seriálem. Jmenuje se 6 otázek, které by si měl položit každý budoucí frančízant.

Tak, jak se naše ekonomika stává pomalu, ale jistě více či méně standardní tržní ekonomikou, nabývá frančízing stále většího významu. Dávno jsou pryč doby, kdy šlo zahájit téměř jakékoli podnikání a bezmála s jistotou uspět. Časy, kdy po pádu komunistického režimu jezdili novopečení podnikatelé do Západního Německa nakupovat počítače za 20 tisíc Korun československých a obratem je doma prodali za 80 tisíc, jsou v nenávratnu. Konkurence se neustále přitvrzuje a v mnoha oborech už zdaleka není možné vydělat tolik peněz jako dřív. Zkusit podnikání pod silnou značkou, poskytnutou frančízorem, a využívat jeho zkušeností a know how, může být jednou z cest, jak podnikat, uspět na trhu a vyhnout se krachu.

Asi pro nikoho nebude novinkou, že zemí frančízingu zaslíbenou jsou USA. Mezinárodní frančízová asociace (International Franchise Association) uvádí, že ve Spojených státech amerických v současné době existuje více než 760 tisíc frančízovaných podniků se souhrnným obratem 1 530 miliard dolarů. To představuje téměř desetinu hrubého domácího produktu země!

Frančízing ale není pro každého. Stejně tak není zdaleka každá frančíza postavena férově. Předtím, než se tedy vydáte na cestu podnikatele, který zakoupil frančízovou licenci (či než si koupíte vlastní práci, jak říkají škarohlídové), je třeba si položit přinejmenším 6 otázek.

První otázka pro budoucího frančízanta zní prostě: Je frančízing pro mě?

Zastavte se a zamyslete se.

  • Jsem ochoten přijmout systém někoho jiného, aniž bych se snažil ho „vylepšovat“ nebo aspoň dělat „po svém“?
  • Jsem schopen se podřídit vedení někoho jiného a přijímat jeho rady?
  • Jsem ochoten provozovat podnik, který bude součástí sítě frančízovaných podniků?
  • A co když nastane situace, že síť půjde cestou, která pro mne není „to pravé ořechové“? Jsem ochoten se takovému směřování podřídit?

Pokud jste na tyto otázky odpověděli poctivě a všechny odpovědi byly kladné, pak se možná můžete začít poohlížet po tom, co nabízí trh frančízových licencí. Pokud ale máte opravdového podnikatelského ducha, pokud chcete dělat věci po svém a nedokážete odolat pokušení tu a tam něco pozměnit a vylepšit nebo pokud věříte, že máte lepší tajný recept na úspěch, pak asi není frančízing pro vás.

Důležité také je, aby i vaše rodina byla srozuměná s tím, že budete frančízant. Začátky podnikání bývají krušné a musíte počítat, že zejména na začátku strávíte prací dlouhé hodiny a riziko, že vše nepůjde zrovna podle plánu, je vysoké. Ani krach není nikdy vyloučen. Proto potřebujete podporu rodiny.

Pokračování příště.

Pozn.: Češtináři prosazují tvary odvozené od francouzské výslovnosti – franšíza, franšízing apod. Při vší úctě k Francii, kterou mám rád, i češtinářským „grammar-nazis“, používám tvary s č – inspirované anglickou výslovností, protože v angloamerickém prostředí je frančíza prostě víc doma než ve frankofonním světě.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang