ČNB Ochrana spotřebitele – Pomáhat a chránit?

Poslední dobou se mě ptáte na názor ohledně různých varování ČNB před praktikami jednotlivých firem. Jsou to podvodníci? Je varování dobré, či špatné? Jedná se o téma, které se nedá zobecnit. Česká národní banka má dohled nad finančním trhem v naší republice. To ale neznamená, že Vaše investice zabezpečí.

Panuje obecný názor, že na koho ČNB poukáže, to musí být podvodník a gauner. Jinak by na něj přeci nevydávali upozornění. Je tomu opravdu tak?

Pokud vyjde na jakoukoliv společnost tzv. Upozornění ČNB na aktivity společnosti XY, znamená to jediné – tato společnost není pod dozorem naší národní banky. Neříká to nic o kvalitě poskytovaných služeb či serioznosti dané společnosti.

Pokud je společnost pod dozorem, jak je má investice ochráněna? Odpověď zní – nijak, společnost je pouze pod dozorem. Můžete zakoupit dluhopisy, podílové listy či jakoukoliv jinou investici u banky, fondu či společnosti, která je pod dohledem a můžete přijít o veškeré své vklady. Nebo také nemusíte. Dozor znamená, že je pod dozorem z hlediska lokální legislativy, nikoliv z hlediska případného prodělku či výdělku.

Pokud společnost není pod dozorem ČNB, je to dobře či špatně? Tady se mi chce říct jednoznačná kladná odpověď, ale budu objektivní. Fakticky to neznamená vůbec nic. NIC. Představte si třeba jednu z větších německých bank – Deutsche Bank. Tato společnost není pod dozorem ČNB. Je proto nebezpečnější než jiná banka u nás? Nebo banka v Americe, Austrálii, Novém Zélandu, Japonsku. Jsou pod dozorem naší národní banky? Jasněže ne a je to v pořádku. Může mít našinec produkty těchto společností? Ano, proč by nemohl.

Česká národní banka je u méně znalých brána jako 100% záruka spolehlivosti, že o svou investici nepřijdu. Tak to ale není. Když si řádně přečtete i upozornění, které ČNB vydává, zjistíte, že jsou naprosto korektní a neříkají nic o tom, zda je daná společnost podvodná.

Pojďme se podívat na několik typů upozornění. Vzal jsem z každého typu poslední, které bylo vydáno.

Upozornění na aktivity World Systems Market LLC

26. 04. 2013

Česká národní banka upozorňuje, že společnost World Systems Market LLC, která nabízí v českém jazyce prostřednictvím internetové prezentace http://www.i-wsm.com/cz.aspx obchodování na trhu FOREX, nemá v současné době žádné oprávnění k poskytování investičních ani jiných služeb na finančním trhu v České republice.

Odbor komunikace ČNB

První reakce neznalého – POZOR, PODVODNÍCI.

Co přesně je v upozornění řečeno? Přeloženo do lidské řeči – společnost nabízí brokerské služby na trhu FOREX. Společnost nemá licenci ČNB. Víc nic. Naprosto správná a korektní informace. Pokud daná společnost potřebuje ke svému fungování speciální licence, má je vyřešeny v místě své existence. Pokud ne, půjdou po ní úřady v dané zemi. V tomto případě se jedná o USA. Proč by měly jakékoliv jiné úřady než americké dozorovat společnost, která sídlí na území USA a nabízí své služby pomocí internetu?

POUČENÍ: Pokud se jedná o zahraniční společnost působící v jiném státě, podívejte se spíše na to, zda má společnost veškeré potřebné dokumenty a registrace vyřešeny ve státě, kde sídlí.

Upozornění na aktivity společnosti ACRUS CZ

22. 02. 2013

Česká národní banka upozorňuje na aktivity společnosti ACRUS CZ a.s., IČO: 248 12 323, se sídlem U průhonu 827/5, Holešovice, 170 00 Praha 7. Společnost ACRUS CZ nabízí mimo jiné prostřednictvím webové prezentace na adresách www.acrus.cz a www.zip-cz.eu investice do zlata s příslibem zhodnocení z takto investované částky.

Činnost společnosti ACRUS CZ vykazuje znaky neoprávněného shromažďování prostředků od veřejnosti. Získávání peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování je činností v právním řádu České republiky striktně regulovanou, kdy tato činnost je vyhrazena pouze licencovaným subjektům, které prokázaly splnění požadovaných předpokladů pro takovou činnost.

Společnost ACRUS CZ nedisponuje povolením České národní banky k činnosti a není tak oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Odbor komunikace ČNB

První reakce neznalého stejná – POZOR, PODVODNÍCI.

Co přesně je v upozornění řečeno? Přeloženo do lidské řeči – společnost nabízí možnosti investice do jakéhosi zlatého programu (ano stále máme v ČR zlatou horečku, že by Klondike mohl závidět). Tady je situace ale jiná. Společnost je česká, působí na území ČR a tudíž k dané činnosti potřebuje povolení a dozor národní banky. Pokud jej nemá, porušuje legislativu dané země.

Stále to ale nic neříká o tom, zda se jedná o podvodníky či ne. I když já osobně bych tady byl opatrný, protože společnost, která si nedokáže udělat pořádek v dokumentech a povoleních si koleduje o průšvih. I kdyby to mysleli dobře.

POUČENÍ: Společnost si nedokáže zařídit potřebnou dokumentaci a povolení v zemi, kde působí. To není dobrá vizitka.

ČNB upozorňuje na nestandardní investiční nabídky

26. 04. 2012

Česká národní banka upozorňuje, že prostřednictvím emailů nesutin@email.cz a smartinvest@email.cz je veřejnosti nabízeno „garantované“ zhodnocení vkladů, a to až do výše 240 % ročně, přičemž  více informací lze získat dotazem na uvedených e-mailových adresách. Česká národní banka varuje veřejnost před investováním na základě takovýchto neautorizovaných nabídek slibujících nadstandardně vysoké zhodnocení.

Odbor komunikace ČNB

První reakce neznalého stejná – POZOR, PODVODNÍCI.

Správná reakce POZOR, TOHLE SMRDÍ. Žádná společnost, garantované zhodnocení v řádech stovek procent ročně, … ruce pryč.

POUČENÍ: Jakákoliv garance je tak dobrá jako ten, kdo ji poskytuje. Pokud Vám někdo dokáže garantovat zisky v řádech stovek procent ročně, je buď blázen nebo genius. Obecně lze řízeným rizikem dosahovat výnosy v řádech desítek procent ročně, ale nelze NELZE je garantovat.

Nekalé praktiky při nabízení produktů finančního trhu

04. 04. 2012

Česká národní banka upozorňuje na podvodné jednání některých prodejců produktů finančního trhu, kteří se při oslovování potenciálních klientů neprávem odvolávají na pověření od centrální banky. ČNB to vnímá jako zneužití svého jména a reputace k obchodním zájmům.

ČNB vylučuje, že by někteří prodejci produktů finančního trhu měli její pověření vysvětlovat nová pravidla související s penzijní reformou nebo posuzovat dříve uzavřené pojistné smlouvy.

Žádné takové pověření není možné udělit ani v teoretické rovině. Zákonem stanovená role centrální banky se neslučuje s osobními konzultacemi ke stávající legislativě, ani s distribucí finančních produktů,“ uvedl ředitel komunikace ČNB Marek Petruš.

ČNB ze zákona registruje prodejce produktů finančního trhu – tzv. pojišťovací a investiční zprostředkovatele. Tuto registraci však v žádném případě nelze zaměňovat s pověřením či zmocněním jednat jménem centrální banky,“ dodal Petruš.

Odvolávají-li se někteří prodejci na pověření centrální banky, mohou porušovat povinnost jednat s odbornou péčí, a to konkrétně uváděním nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepřesných, nejasných nebo dvojsmyslných údajů a informací. To může být považováno také za nekalou obchodní praktiku dle zákona o ochraně spotřebitele a zároveň to může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu podvodu.

Někteří prodejci produktů finančního trhu mohou při telefonickém oslovování potenciálních klientů uvádět, že jim ČNB zpřístupnila data klientů bank, včetně jejich telefonního čísla. Tato tvrzení se nezakládají na pravdě, sdílení konkrétních informací získaných při výkonu dohledu nad finančním trhem zakazuje centrální bance platná legislativa.

První reakce neznalého stejná – POZOR, PODVODNÍCI.

Reakce je naprosto správná. Smutné na tom je, že se jedná o registrované společnosti/zprostředkovatele pod dohledem ČNB, kteří zneužívají důvěru neznalých a jméno regulátora trhu k uzavírání komerčních smluv.

POUČENÍ: Ani registrace u dozorujícího orgánu není zárukou korektnosti dané společnosti či jednotlivce.

Závěr

Čtyři výše zmíněné případy postihují 90% upozornění ČNB, se kterými se můžete setkat. Ne vždy upozornění automaticky znamená, že se jedná o nekalé praktiky či podvodníky. Naopak může jít o naprosto seriozní zahraniční společnosti, které „jen“ přeložily svou nabídku na internetu do dalších jazykových mutací a vybrali si i češtinu.

Každopádně upozornění berte jako další z informací potřebných pro Vaše rozhodování. Oprostěte se emocí a v klidu si rozeberte, co PŘESNĚ dané upozornění sděluje. Kolikrát se může stát, že je upozornění směřováno na korektní společnost, která „jen“ působí v zahraničí a při našem rozhodování jen uškodí.

Já osobně si vždy vybírám společnosti na základě informací, výsledků a intuice. Velmi důležité pro mě jsou osoby, které za společností stojí. Pokud mám možnost se s nimi setkat, dělají, co říkají a říkají, co dělají, potom je to pro mě důležitější než sto varování.

Žádný regulátor trhu Vám nezajistí, že o své peníze nepřijdete. To může zajistit jen jediný člověk a tím jste Vy. Vlastní zodpovědností při výběru investic.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang