Co jsou to opce?

Než se pustíme do vysvětlení opcí na kapitálových trzích, v úvodu bych rád vysvětlil pojem opce na příkladu, co se více blíží naprosto běžné praxi. Pro mnohé z Vás bude tento prvotní výklad rozhodně srozumitelnější.

Opce nejsou nástrojem jenom moderní doby, ale sahají do historie až 1800 př.n.l. kdy opční obchodování využívali hojně Babyloňané. Řecký filozof Thales kupoval opce na olivy. Holanďané v éře tzv. tulipománie využívaly opce k zajištění zisků z tulipánových cibulí.

V opčním obchodování jsou dvě strany

 • Kupec opce = ten, který opci nakupuje
 • Prodejce (vypisovatel) = ten, kdo opci prodává, poskytuje

Představme si, že nějaká osoba chce koupit nemovitost, například dům. Tržní hodnota domu je 1 milión korun. V současné době kupec nemá dostatek hotovosti na koupi tohoto domu, ale o dům má vážný zájem. Je pro něj lukrativní z hlediska ceny, lokality a nechce si nechat ujít takovou příležitost. Ví, že během dvou měsíců bude disponovat celou částkou. O nemovitost je, ale takový zájem, že může být pozdě. Řešením může být použití opčního kontraktu. 

Zájemce o dům a prodejce se tedy dohodnou

 • Za určitou úplatu (opční prémie) Vám ten dům zarezervuji na předem dohodnutou dobu (expirace) a za předem stanovenou cenu (strike cena).

Jak by tedy vypadal jejich opční kontrakt:

Opční kontrakt na dům
Prémium100.000,- Kč
Strike cena1.000.000,- Kč
Expirace2 měsíce

Kupec opce získá právo

 • Zájemce o nemovitost si tedy vlastně skrze opci zablokoval na dva měsíce dům
 • Má na něj dvouměsíční právo (expirace)
 • Za toto exkluzivní právo zaplatil 100.000 CZK (opční prémii) a další právo, které plyne z opčního kontraktu je, že kupec zná přesně budoucí cenu domu (realizační cena neboli strike cena)

Prodejci opce vzniká povinnost

 • Majiteli domu (vypisovatel) tedy plyne z opčního obchodu několik povinností
 • Inkasoval úplatu (opční prémie) – za tuto úplatu nesmí dům během dvou měsíců nikomu prodat
 • V případě, že se kupec opce rozhodne během této doby svoje právo z opčního obchodu uplatnit, je majitel domu (vypisovatel) povinen mu dům prodat za předem dohodnutou cenu (strike cena)

Tato dohoda je pro obě strany výhodná. Vypisovatel opce inkasuje peníze. Je za tyto peníze ochoten dva měsíce dům neprodat. V případě, že opce nebude uplatněna do data expirace, prémium mu náleží a může dům prodat někomu jinému. Zájemce o dům má zase jistotu, že má dva měsíce na získání potřebné hotovosti a zná předem stanovenou cenu. Za dva měsíce by mohla být cena takového domů i o něco vyšší.

Budeme si pamatovat následující

 • Opce jsou předkupní práva, která se vážou k předem stanovené ceně a předem stanovené době
 • Z nákupu opce vzniká určité právo a z prodeje opce plyne určitá povinnost
 • Kupec opce = ten, který opci nakupuje
 • Prodejce opce = ten, kdo opci prodává (ve finančním světě se používá pojem vypisovatel)
 • Opční prémium = je cena, za kterou lze opci nakoupit nebo prodat
 • Expirace = předem stanovený termín, po který je opce platná

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang