Distribuční oblast PRE – Praha je ideální pro vytápění elektřinou

Nejenom správcem rozvodné elektrické sítě, nýbrž také dominantním prodejcem samotné energie je v hlavním městě společnost PRE. Praha si přitom může vybrat z řady výhodnějších tržních nabídek. Kolik ušetří domácnost díky chytré volbě dodavatele proudu a několika formalitám?

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí na českém trhu. Skupina PRE působí jako třetí největší dodavatel elektřiny v České republice s více než 830 tisíci odběrnými místy. Má také vysoce kvalitní a spolehlivou distribuční síť v ČR.

Mezi hlavní aktivity Skupiny PRE patří:

 • prodej a obchodování s elektřinou a plynem,
 • distribuce elektřiny,
 • výroba elektřiny
 • poskytování doplňkových energetických služeb.

Skupina PRE se zaměřuje na podporu moderních technologických řešení a inovativních technologií s cílem dosahovat energetických úspor.

Skupina PRE zahrnuje několik dceřiných společností, které se specializují na různé oblasti:

 • distribuce elektřiny
 • energetické služby
 • obchodování s elektřinou a plynem
 • výstavba a provoz obnovitelných zdrojů
 • a další.

Tyto společnosti přispívají k celkovému pokrytí různých aspektů energetického odvětví. Skupina PRE také klade důraz na etický přístup a kvalitu poskytovaných služeb. Má etický kodex a poskytuje mechanismy pro řešení stížností a reklamací prostřednictvím ombudsmana.

Cena elektrické energie

Cena elektrické energie se skládá z několika faktorů. Část ceny je regulovaná a podléhá ročnímu stanovení Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Tato regulovaná část zahrnuje položky, které jsou pečlivě kontrolovány a upravovány úřadem.

Na druhé straně je tu neregulovaná část, nazývaná silová elektrická energie, jejíž cena je ovlivněna tržními silami a obchodováním na Energetické burze Praha. Poměr mezi regulovanou a neregulovanou složkou ceny závisí na napěťové hladině, ke které je odběratel připojen, a na zvolené sazbě.

Celková cena elektrické energie pro koncového spotřebitele je pak součtem stanovené regulované ceny ERÚ a ceny, kterou účtuje konkrétní dodavatel (obchodník s elektrickou energií). Tímto způsobem se vytváří konečná částka, kterou spotřebitel platí za dodávky elektrické energie.

Technické informace

PREdistribuce, a. s., má za úkol zabezpečovat distribuci elektřiny a přidružených služeb na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Tato oblast je výjimečná svou vysokou koncentrací obyvatel a průmyslových subjektů, což klade značné nároky na spolehlivost dodávky elektřiny a efektivnost celé distribuční sítě.

V rámci této oblasti PREdistribuce, a. s. poskytuje své služby na 114 katastrálních územích, což zahrnuje široké spektrum městských a předměstských lokalit.

Celková spotřeba elektřiny v Praze v letech 2002 až 2023. Spotřeba dle grafu má klesající tendenci.

Pro zajištění kvalitní distribuce elektřiny a odpovídající obsluhy, společnost musí efektivně řídit a udržovat distribuční infrastrukturu, aby plně uspokojila potřeby rozmanité komunity v této regionální oblasti.

Kolik domácnost ušetří na elektřině, závisí na několika faktorech. Některé z těchto faktorů zahrnují:

 1. Ceny dodavatele: Cena elektřiny se liší mezi různými dodavateli. Chytrá volba spočívá v nalezení dodavatele s konkurenceschopnými cenami a atraktivními nabídkami.
 2. Typ smlouvy: Existují různé typy smluv, například s pevnou nebo proměnnou cenou elektřiny. Pevná cena může poskytnout stabilitu, zatímco proměnná cena může přinést výhody v případě poklesu cen na trhu.
 3. Energetická efektivita domácnosti: Pokud domácnost využívá energetická úsporná opatření, může dosáhnout dalších úspor. To může zahrnovat používání energeticky úsporných spotřebičů, izolaci domu nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.
 4. Spotřeba elektřiny: Čím méně elektřiny domácnost spotřebuje, tím méně zaplatí. Úspory mohou být dosaženy i prostřednictvím efektivního řízení spotřeby elektřiny.
 5. Doprovodné služby: Někteří dodavatelé mohou poskytovat doprovodné služby, jako jsou různé slevy, bonusy nebo programy věrnosti, což může dále ovlivnit celkové úspory.

Aby byl možný konkrétní odhad úspor, je třeba provést analýzu aktuálních cen elektřiny, srovnání nabídek různých dodavatelů elektřiny a zhodnocení individuálních podmínek domácnosti. Každá domácnost je unikátní, a proto jsou úspory individuální a závisí na konkrétních okolnostech.

Do budoucna

Od září 2023 Pražská energetika snížila ceny dodávek elektřiny a plynu pro domácnosti. Ceny elektřiny pro 700 tisíc stávajících a nových zákazníků byly sníženy o 20 %. Toto rozhodnutí o plošném snížení cen bylo podmíněno příznivým vývojem na velkoobchodním trhu.

Nová cena silové elektřiny pro většinu zákazníků činila 3,95 Kč bez DPH za kilowatthodinu, což představuje pokles o více než 20 %. Ceny elektřiny pro zákazníky s ohřevem vody nebo elektrickým topením jsou rovněž výrazně nižší.

Pražská energetika rovněž oznámila výrazné snížení cen plynu. Dosavadní zastropovaná cena za 1 kWh plynu ve výši 2,50 Kč bez DPH klesla na 1,74 Kč bez DPH, což představuje snížení o více než 30 %. Tato cenová úprava platí pro většinu zákazníků.

Zákazníci mají také možnost zafixovat nové nižší ceny, neboť Pražská energetika nabízí fixaci ceny do konce roku 2024.

Celkově se očekává, že roční úspora pro typického zákazníka Pražské energetiky, který elektřinou neohřívá vodu a netopí, bude průměrně 1 990 korun. Zákazníci s bojlerem by mohli ušetřit až 5 270 Kč za rok.

Toto opatření potvrzuje dlouholetou angažovanost Pražské energetiky v poskytování stabilních a konkurenceschopných energetických dodávek na českém trhu po dobu 126 let.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang