Ichimoku Kinko Hyo – ukazatel

ichimoku_kinko_hyo-9999854

Ichimoku japonsky znamená „jeden pohled“ a účelem této konstrukce grafu je podat obchodníkovi hlubší analýzu cen, aniž by bylo nutné použít doplňující ukazatele. V ukazateli Ichimoku Kinko Hyo je zkombinováno pět čar: tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B a chikou span.

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) je obchodní systém vyvinutý v japonských 30. letech minulého století. Jeho základem je technická analýza trendů, která se snaží identifikovat pohyb kurzů a předpovídat jejich budoucí směry.

Co je to ukazatel?

Ukazatel je číselná hodnota, která ukazuje na nějakou úroveň nebo stav. Ukazatel může být použit k měření různých věcí, jako je například tržní hodnota, hospodářská úroveň a podobně. Jsou obecně používány ve vědě, ekonomice a finančním sektoru k měření různých věcí.

Mezi nejznámější ukazatele patří růst tržeb, marže, náklady na obrat, tržní podíl, rentabilita, cash flow, kvalita služeb, objem prodeje, spotřebitelská loajalita, změna cen, Churn rate, počet zákazníků, stupeň využívání produktu, ziskovost produktů a mnoho dalších.

Ukazatel Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo je technická analýza obchodování, která používá měření trendu a sentimentu na finančních trzích. Tento indikátor zahrnuje pět různých částí: čáru Tenkan-sen, čáru Kijun-sen, Kumo Cloud, Senkou Span A a Senkou Span B.

Každá z těchto linii je kombinací dvou vzdálených časových období, které se používají k určení trendu. Když jsou čtyři linie tvořeny na grafu, ukazatel Ichimoku Kinko Hyo poskytuje informace o současném i budoucím trendu ceny aktiva.

Tyto části se používají k identifikaci trendových změn, potvrzení trendů, sledování momentů a vyhledávání obchodních příležitostí. IKH je tvořen pěti různými ukazateli, které slouží k identifikaci trendu a vyhodnocení prodejního a nákupního signálu. Tyto ukazatele zahrnují:

 • Senkou Span A a B: Senkou Span A a B jsou dva čarované grafy, které měří současnou cenu s cenou za předchozích devíti obchodních dní. Senkou Span A je vyšší než cena za posledních devět dní a Senkou Span B je nižší. Tyto dva grafy od sebe oddělují tržní korekci a potenciální další pohyb.
 • Kijun-Sen: Kijun-Sen je další čarovaný graf, který měří průměrnou cenu za posledních dvacet obchodních dní. Může být také použit k identifikaci trendu a rozhodnutí o nákupu nebo prodeji.
 • Tenkan-Sen: Tenkan-Sen je další čarovaný graf, který měří průměrnou cenu za posledních šest až deset obchodních dní. Tenkan-Sen poskytuje důležitý ukazatel trendu a je důležitým nástrojem pro identifikaci vstupu do obchodu.
 • Chikou Span: Chikou Span je poslední čarovaný graf, který se používá v systému IKH. Chikou Span je poslední cena, která je nakreslena zpět do minulosti o 26 obchodních dní. To umožňuje obchodníkovi porovnat současné cenové pohyby s cenami za posledních 26 dní.

IKH je oblíbeným nástrojem obchodníků, protože je schopen identifikovat trendy a poskytovat potenciální vstupy do a výstupy z obchodů. IKH může být použit pro obchodování s akciemi, měnami, komoditami a dalšími finančními instrumenty.

Jak funguje ukazatel Ichimoku Kinko Hyo

Čára tenkan-sen spojuje vypočítané prostřední body mezi nejvyššími a nejnižšími cenami v průběhu devíti období. Lze ji interpretovat jako standardní krátkodobý klouzavý průměr.

 • co je Ichimoku Kinko Hyo
  • jednoduchý ukazatel technické analýzy
  • vyvinutý japonským analytikem Goichi Hosoda v roce 1960
 • jaký je jeho cíl
  • poskytovat komplexní pohled na tržní sentiment
  • pomáhat investorům identifikovat tržní trend a ziskové obchody
 • jak Ichimoku Kinko Hyo vypadá
  • skládá se ze 5 linií
  • každá část se skládá z různých časových rozmezí
 • jak se používá
  • používá se k identifikaci tržního trendu a signálů k obchodování
  • umožňuje investorům rychleji určit, zda je trh v růstu nebo poklesu
 • jaké jsou výhody investování s Ichimoku Kinko Hyo
  • poskytuje investorům komplexní pohled na tržní sentiment
  • může být použit k identifikaci obchodních příležitostí
  • umožňuje investorům rychleji určit, zda je trh v růstu nebo poklesu
 • nevýhody Ichimoku Kinko Hyo
  • může být obtížné interpretovat všechny složky ukazatele
  • může být obtížné stanovit cílovou cenu
  • může být obtížné určit správnou obchodní stratégii

Ichimoku Kinko Hyo je komplexní obchodní systém, který poskytuje uživateli kompletní přehled o tržních podmínkách. Obchodníkům umožňuje snadno identifikovat tržní trendy a vyhodnotit jejich sílu. Pro začátečníky může být obtížné jej pochopit.

Čáry Ichimoku Kinko Hyo

Čára kijun-sen je spíše střednědobou čárou, vypočítanou jako rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dělený dvěma. Vzorec je stejný jako v případě tenkan-sen, rozdíl je v časovém úseku. Zatímco tenkan-sen je krátkodobým indikátorem, do výpočtu kijun-sen se zahrnují delší období.

Senkou span A je indikátorem ukazatele Ichimoku Kinko Hyo, který ukazuje střed vzdálenosti mezi čarami tenkan-sen a kijun-sen. Používá se k naznačení linií odporu a podpory a vždy se graficky zobrazuje spolu s čárou senkou span B.

Tyto dvě čáry mohou společně naznačovat budoucí pohyb cen, ještě důležitější však je, že překřížení těchto dvou čar značí posuny v cenových trendech.

Pokud se senkou span A nachází nad nebo pod senkou span B, jedná se o vzestupný, respektive sestupný trend. Čára senkou span B je považována za nejpomaleji se pohybující součást tohoto ukazatele, protože se pro její výpočet používá největší počet období, tj. 52.

Poslední součástí ukazatele Ichimoku Kinko Hyo je čára chikou span. Představuje grafické znázornění poslední zavírací ceny před 26 obdobími. Funguje jako „zpožďovací systém“, tzn. aktuální graf je převeden na čárový graf a „posunut“ doleva o 26 období.

Jak při investování využít ukazatel Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo je technický ukazatel, který byl vyvinut v roce 1930 japonským obchodníkem Ichimoku Sanenem. Tato metoda se používá k identifikaci trendů a zjistit, kdy je nejvhodnější obchodovat. Jedná se o jednoduchý, ale účinný nástroj, který lze použít k identifikaci pozic pro nákup a prodej.

Používá se k zobrazení klíčových oblastí v cenovém grafu. Ukazatel je tvořen pěti čarami, které se nazývají Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B a Chikou Span. Každý z nich slouží k identifikaci různých trendů.

Tenkan-sen je nejrychleji se pohybující čára a používá se k určení krátkodobého trendu. Kijun-sen je pomaleji se pohybující čára a slouží k určení střednědobého trendu. Senkou Span A a Senkou Span B jsou směřovací čáry, které se používají k vymezení dlouhodobých trendů. Poslední čárou, Chikou Span, se zobrazuje cena za posledních 26 obchodních dní.

Nástroj Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo je užitečným nástrojem pro identifikaci trendů a vhodných obchodních příležitostí. Když se cena nachází nad Tenkan-sen a Kijun-sen, můžeme předpokládat, že trh se nachází v růstovém trendu. Naopak, pokud se cena nachází pod těmito dvěma čarami, můžeme předpokládat, že trh je ve směru poklesu.

Pokud je cena nad Senkou Span A a Senkou Span B, můžeme se domnívat, že trh má silný růstový trend. Naopak, pokud je cena pod těmito čarami, můžeme předpokládat, že trh je v poklesovém trendu. Chikou Span je také užitečným nástrojem pro identifikaci trendů.

Pokud se cena nachází nad Chikou Span, můžeme předpokládat, že trh se nachází v růstovém trendu. Investoři mohou použít Ichimoku Kinko Hyo k identifikaci obchodních příležitostí. Pokud je cena nad všemi pěti čarami, je to dobrý signál pro koupi.

Naopak, pokud je cena pod všemi pěti čarami, je to dobrý signál pro prodej. Ichimoku Kinko Hyo je účinným nástrojem pro identifikaci trendů. Investoři mohou využít tento ukazatel k identifikaci obchodních příležitostí a vyvíjet tak úspěšnou investiční strategii.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang