Ichimoku Kinko Hyo – ukazatel

ichimoku_kinko_hyo-9999854

Ichimoku japonsky znamená „jeden pohled“ a účelem této konstrukce grafu je podat obchodníkovi hlubší analýzu cen, aniž by bylo nutné použít doplňující ukazatele. V ukazateli Ichimoku Kinko Hyo je zkombinováno pět čar: tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B a chikou span.

Čára tenkan-sen spojuje vypočítané prostřední body mezi nejvyššími a nejnižšími cenami v průběhu devíti období. Lze ji interpretovat jako standardní krátkodobý klouzavý průměr.

ichimoku_kinko_hyo-9999854

Čára kijun-sen je spíše střednědobou čárou, vypočítanou jako rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou dělený dvěma. Vzorec je stejný jako v případě tenkan-sen, rozdíl je v časovém úseku. Zatímco tenkan-sen je krátkodobým indikátorem, do výpočtu kijun-sen se zahrnují delší období.

Senkou span A je indikátorem ukazatele Ichimoku Kinko Hyo, který ukazuje střed vzdálenosti mezi čarami tenkan-sen a kijun-sen. Používá se k naznačení linií odporu a podpory a vždy se graficky zobrazuje spolu s čárou senkou span B.

Tyto dvě čáry mohou společně naznačovat budoucí pohyb cen, ještě důležitější však je, že překřížení těchto dvou čar značí posuny v cenových trendech.

Pokud se senkou span A nachází nad nebo pod senkou span B, jedná se o vzestupný, respektive sestupný trend. Čára senkou span B je považována za nejpomaleji se pohybující součást tohoto ukazatele, protože se pro její výpočet používá největší počet období, tj. 52.

Poslední součástí ukazatele Ichimoku Kinko Hyo je čára chikou span. Představuje grafické znázornění poslední zavírací ceny před 26 obdobími. Funguje jako „zpožďovací systém“, tzn. aktuální graf je převeden na čárový graf a „posunut“ doleva o 26 období. 

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang