Jak obchodovat podle insiderů a jejich transakcí? (2/2)

Doporučení prof. Seyhuna doplnil tým prof. Cohena z Harvardské univerzity. Po důkladném výzkumu rozdělil insidery na rutinní a oportunistické. Na základě znatelně lepších výkonů oportunistických insiderů doporučuje tým prof. Cohena soustředit se na insiderské obchody 

  1. insiderů s delším držením akcií firmy
  2. v geograficky koncentrovaných firmách
  3. ve špatně spravovaných podnicích
  4. ve firmách, které vytvářejí více produktů

Celá zpráva týmu, nazvaná Decoding Inside Information je volně stažitelná na webu Harvard Business School.

Kde informace o insiderských transakcích najdeme? Insideři musí ze zákona své obchody hlásit regulatornímu orgánu. Tím je v ČR Česká národní banka, v USA je to Komise pro cenné papíry (SEC). Insiderské transakce na českých finančních trzích můžeme sledovat zde. Informace o insiderských obchodech v USA shromažďuje kupříkladu tato stránka nebo jsou k dispozici u informací o jednotlivých titulech například na stránkách Yahoo! Finance. 

Dodejme, že strategie sledování insiderských informací nemusí být nutně jen doménou amerických trhů, ale měla například zásadní vliv pro rozhodování některých českých investorů, zda umístí své disponibilní prostředky do akcií firmy AAA AUTO. Šťastní akcionáři zhodnotili své prostředky v tomto případě několikanásobně. 

Podobně zafungovaly i insiderské prodeje. Pár měsíců před krachem ECM, začal, i když skromně, vyprodávat akcie potápějícího se developera jeho zakladatel a generální ředitel Milan Janků. Odvážní tradeři měli tak možnost akcie ECM s úspěchem šortovat.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang