Kde investovat – jak poznat, kde se vyplatí investovat a kde jsou akcie drahé

Investování je proces nakládání finančních prostředků do určitých aktiv s cílem získat z nich v budoucnu zisk. Tyto aktiva mohou být například akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato a další.

Investování se obvykle provádí s dlouhodobým horizontem, tedy s cílem dosáhnout růstu kapitálu. Může být prováděno prostřednictvím různých finančních produktů a služeb, jako jsou akciové fondy, penzijní fondy, burzy, investiční účty a další.

Investování je spojeno s určitým rizikem, ale správně prováděné může být výnosné a může pomoci lidem dosáhnout svých finančních cílů.

Ceny akcií

Cena akcií se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou ekonomické podmínky, výkonnost společností, politické faktory, změny v regulacích a další faktory. Obecně lze říci, že akcie jsou dražší v zemích s vysokým hospodářským růstem a silnou ekonomikou, jako jsou Spojené státy, Kanada, Austrálie a některé evropské země, jako je Německo nebo Švýcarsko.

V některých zemích, zejména ve východní Asii a rozvíjejících se zemích, jsou akcie obecně levnější. Nicméně, nákup akcií v těchto zemích může být spojen s vyšším rizikem, protože trhy nejsou tak stabilní jako v zemích s vyspělými ekonomikami.

Je důležité si uvědomit, že cena akcií není jediným faktorem, který by měl být zohledněn při rozhodování o investicích. Mnoho dalších faktorů, jako je fundamentální analýza společností a technická analýza trhů, mohou být důležitými faktory při rozhodování o investicích.

Jak poznat správnou investici?

Rozpoznat správnou investici není jednoduché a vyžaduje důkladné zkoumání a hodnocení. Následující faktory pomohou při rozhodování, zda je investice správná:

 • Cíle: Je důležité mít jasně definované finanční cíle, jako je například zhodnocení peněz na určitou dobu, snížení rizika investic, zvýšení výnosů atd.
 • Riziko: Každá investice nese určité riziko, proto musí být investor schopen posoudit, jaké riziko by mohla investice přinést.
 • Diverzifikace: Rozložení investic do různých tříd aktiv pomůže minimalizovat riziko a maximalizovat výnosy.
 • Tržní analýza: Je dobré pečlivě zvážit makroekonomické faktory, jako jsou inflace, úrokové sazby, měnové kurzy a další faktory, které mohou ovlivnit výkon investice.
 • Hodnocení společnosti: Investice do konkrétní společnosti by měla být prováděna po pečlivém zhodnocení finančního zdraví a výkonu společnosti, ať už pomocí finančních ukazatelů nebo jiných analýz.
 • Doba investice: Správná investice by měla být provedena s ohledem na dobu, po kterou chce člověk peníze investovat.
 • Náklady: Náklady na investování mohou mít značný dopad na celkové výnosy, proto by měl být investor schopen posoudit, jaké náklady jsou spojeny s investicí a zda jsou přiměřené.

Tyto faktory by měly být zváženy před rozhodnutím o investici a mohou pomoci rozpoznat, zda je investice správná pro specifické potřeby a cíle. Je však třeba si uvědomit, že investice jsou vždy spojeny s určitým rizikem a neexistuje způsob, jak zajistit vysoký výnos bez rizika.

Kde se vyplatí investovat?

Výběr správného místa pro investování závisí na cílech a toleranci k riziku. Některé možnosti pro investování jsou:

 • Akcie: Investování do akcií může být velmi výnosné, ale také velmi rizikové. Akcie jsou vhodné pro ty, kteří jsou ochotni přijmout vyšší riziko s cílem dosáhnout vyššího výnosu. Investice do akcií může být realizována prostřednictvím samostatného nákupu akcií nebo prostřednictvím investičních fondů.
 • Dluhopisy: Investování do dluhopisů může být méně rizikové než investování do akcií. Dluhopisy mohou být vhodné pro ty, kteří chtějí stabilní výnosy a jsou ochotni přijmout menší riziko.
 • Nemovitosti: Investice do nemovitostí může být velmi výnosná, zejména pokud člověk investuje do nemovitostí v oblastech s rychlým růstem cen nemovitostí. Nicméně, investice do nemovitostí vyžaduje vysokou počáteční investici a také vyšší riziko.
 • Komodity: Investování do komodit, jako je nákup zlata, investice do stříbra, ropa a další, může být vhodné pro ty, kteří chtějí diverzifikovat svůj portfoli. Komodity mohou být výnosné, ale také velmi rizikové.
 • Penzijní fondy: Penzijní fondy jsou vhodné pro ty, kteří chtějí investovat do své budoucnosti. Tyto fondy investují peníze do akcií, dluhopisů a dalších aktiv, s cílem dosáhnout dlouhodobých výnosů a zajištění budoucích příjmů.

Je důležité mít na paměti, že každá investice má svá rizika a výnosy, a také vyžaduje pečlivé zkoumání a hodnocení. Proto je nejlepší konzultovat s finančním poradcem, který vám pomůže s výběrem správné investice pro vaše potřeby.

Kde se vyplatí koupit akcie?

Místo, kde se vyplatí koupit akcie, závisí na mnoha faktorech, jako jsou investiční cíle, tolerance rizika, znalosti a zkušenosti s investováním, stejně jako na dostupnost a spolehlivost obchodníků s akciemi.

Zde jsou některé způsoby, jak lze koupit akcie:

 1. Banka nebo broker: Většina bank a brokerů nabízí online obchodování, kde si investor sám vybere akcie a sleduje své investice.
 2. Online investiční platformy: Existuje mnoho online investičních platforem, které umožní koupit akcie a spravovat investice online. Tyto platformy nabízejí různé funkce, jako jsou portfolia, sledování trhů a upozornění na zprávy.
 3. Investiční fondy: Investiční fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které umožní investovat do portfolia akcií nebo jiných aktiv. Investiční fondy jsou spravovány profesionálními správci, což znamená, že se dá investovat do širšího portfolia akcií s menším rizikem než při samostatném nákupu akcií.

Je důležité porovnávat různé obchodníky s akciemi, investiční platformy a fondy. Dále je důležité pečlivě sledovat vývoj trhu a přizpůsobovat investiční strategie podle toho, jak se trh vyvíjí.

Názor blogera: V které zemi se nyní vyplatí investovat.

Obligátní otázka – kde se teď vyplatí investovat? Na kterých trzích? Rusko, Polsko, USA nebo snad Čechy? Tento článek by měl pomoci. 

P/E nade vše

Asi nejrozšířenějším ukazatelem u akcií je poměr P/E. Říká vám, jak relativně drahá akcie je. Je to poměr ceny akcie k zisku firmy na akcii. Čím je hodnota nižší, tím jsou akcie relativně levnější. A obráceně. Za průměrnou hodnotu je považována hodnota 15.

Výrazně nižší hodnota tedy znamená, že titul je relativně levný. Výrazně vyšší hodnota zase říká, že titul je relativně drahý. Je to ukazatel velmi primitivní, ale svůj účel plní. Má celkem slušnou vypovídací hodnotu. Pozor! P/E můžeme také určit pro celý akciový trh.

P/E akciových burz

A nyní pointa tohoto článku. Níže v tabulce předkládám aktuální P/E jednotlivých vybraných akciových burz. Jak jsem již napsal, nízké P/E říká, že akcie (či trh) je relativně levná a tak má slušný růstový potenciál. Sami si porovnejte, jak si jednotlivé země stojí a věnujte pozornost ČR. Jako bonus přidávám dividendový výnos (rovněž moje oblíbené téma).

IndexP/EDividendový výnos
USA – SaP50016,812,48%
USA – Nasdaq C.16,791,22%
Paříž – CAC4015,653,79%
USA – DJIA15,22,61%
Londýn – FTSE10013,14,16%
Frankfurt – DAX12,943,41%
Budapešť – BUX11,633,69%
Varšava – WIG11,373,99%
Vídeň – ATX9,862,92%
Praha – PX7,265,01%
Moskva – RTS5,293,78%

Co s tím?

Tak schválně – který trh jste si vybrali a proč? Považujete tyto hodnoty, vy zkušenější, za atraktivní?

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang