Pyramidové hry a letadlo – co to je, problémy, jak poznat a jak se bránit

Podnikání formou pyramidové hry je druh podnikání, ve kterém se účastníci snaží vydělat peníze prostřednictvím spolupráce s dalšími členy.

Účastníci se snaží vytvářet čím dál větší síť lidí, kteří se zapojí do systému. Jeden člověk by mohl být v jeho středu a ostatní by se k němu dostali prostřednictvím doporučení.

 • Podnikání formou pyramidové hry je obchodní model, který se zabývá vytvářením pyramidy výdělků.
 • Tento model se obvykle šíří prostřednictvím přímého prodeje produktů, služeb nebo zážitků.
 • Firmy, které se tímto způsobem obchodují, obvykle vyžadují, aby se členové firmy stali členy pyramidy.
 • Členové firmy jsou povinni prodávat produkty, služby nebo zážitky, které jsou k dispozici v rámci pyramidy.
 • Pokud se jim to podaří, budou mít nárok na provize za své úspěchy.
 • Všichni členové, kteří se účastní podnikání formou pyramidové hry, jsou odpovědní za propagaci produktů, služeb nebo zážitků, které jsou k dispozici ve formě pyramidy.
 • Tento typ podnikání se často používá k vytváření sítě zákazníků a získávání dalších členů.

Pyramidové hry jsou založené na principu uplatňování tzv. „přímého prodeje“. To znamená, že účastníci získávají finanční odměny za přímou správu produktů nebo služeb. Účastníci mohou také získat odměny za doporučení produktů nebo služeb jiným lidem.

Jednou z výhod pyramidových her je to, že účastníci mohou vydělat peníze bez toho, aby museli investovat peníze do aktiv nebo do obchodování. Účastníci mohou také získat odměny za doporučení produktů nebo služeb jiným lidem, což může zvýšit jejich zisk.

Pyramidové hry mohou být v některých zemích zakázané nebo regulované. To je proto, že existuje riziko, že lidé mohou být podvedeni nebo vybídnuty k vložení peněz do systému, aniž by měli skutečné příležitosti vydělat. Proto se doporučuje, aby lidé, kteří se chtějí účastnit podnikání formou pyramidové hry, prověřili regulace v jejich oblasti, aby se ujistili, že jsou v souladu s místními zákony.

Jaké jsou problémy podnikání formou pyramidové hry

Pyramidové hry nebo někdy také „letadlo“ jsou formou podnikání, která se zaměřuje na výdělek z prodeje produktů nebo služeb. Toto podnikání může být velmi lukrativní, ale také může přinést řadu problémů. Prozkoumejme některé z nejčastějších problémů podnikání v pyramidových hrách.

 • Předražené produkty: V mnoha případech produkty, které jsou nabízeny v pyramidových hrách, jsou nadhodnoceny a lidé je v podstatě musí kupovat, aby dosáhli očekávaných výdělků. To vede k tomu, že lidé se často dostanou do finančních potíží, protože nemají dostatečné prostředky na zaplacení produktu.
 • Nízká návratnost investic: Pyramidové hry nebo „letadlo“ obvykle vyžadují, aby účastníci vložili určitou částku peněz, aby se mohli zapojit. To může být pro účastníky velmi lukrativní, ale ve většině případů je návratnost investic nízká. Proto je pro účastníky důležité zvážit všechna rizika a učinit rozhodnutí na základě důkladného zvážení.
 • Nelegální aktivity: Mnoho lidí využívá pyramidové hry k tomu, aby se dostali do nelegálních aktivit, jako je například šíření lží o produktech nebo vymáhání dluhů od účastníků. Toto jsou nápadné nelegální aktivity, které mohou mít velmi vážné důsledky.

Jaké jsou problémy podnikání formou pyramidové hry nebo letadla

Pyramidové hry neboli „letadlo“ se staly populárním způsobem podnikání v posledních letech. Cílem tohoto typu podnikání je vybudovat pyramida obchodních partnerů a získat z ní finanční příjmy.

Pyramida je uspořádána tak, že každý nový účastník platí poplatek předchozímu účastníkovi. Tento poplatek slouží jako odměna za přístup k pyramidové hře. Finanční návratnost je však někdy nejistá a může přinést i řadu problémů.

 • Nespravedlivé a neetické podmínky – Pyramidové hry často požadují, aby se členové přihlásili a platili poplatky za účast, ale často neumožňují členům získat jakýkoli skutečný benefit.
 • Neschopnost vyhrát – Pyramidové hry jsou téměř vždy založeny na zisku za přímou účast, což znamená, že členové nemají šanci na skutečný zisk.
 • Riziko ztráty peněz – Členové často ztrácejí peníze, protože nejsou schopni vydělat tolik, kolik investovali.
 • Riziko finančních podvodů – Pyramidová hra může sloužit jako prostředek pro podvodníky, kteří si účelově berou peníze od členů.
 • Příliš velká konkurence – Pyramidy často nabízejí malý počet míst, která jsou dostupná pro účastníky, což znamená, že existuje velká konkurence mezi členy.

Prvním z nich je riziko, že pyramida se vyčerpá. Každý účastník musí platit poplatek tomu předchozímu, aby se mohl zúčastnit. Pokud se pyramida plní příliš rychle, může se brzy vyčerpat. To znamená, že ti, kteří se do ní zapojili později, nebudou mít šanci se vrátit.

Dalším problémem je, že pyramidy jsou často nastaveny tak, aby vyplatily jen některým hráčům. Nejvyšší úrovně jsou často získány pouze těmi, kteří se do hry zapojili jako první. To znamená, že ti, kteří se do hry zapojili později, nemusí vůbec vydělat.

Také je třeba si uvědomit, že zapojení do pyramidové hry může být často považováno za nelegální nebo neetické. V některých zemích je dokonce zakázáno. Je proto důležité se seznámit s místním právním systémem předtím, než se do něčeho takového zapojíte.

Vzhledem k rizikům a potenciálním obchodním a právním problémům je důležité, abyste si dobře rozmysleli zapojení do pyramidové hry.

Jak poznat podnikání formou pyramidové hry

Pyramidová hra je obchodní model, který se zaměřuje na přímou prodej a obchodní síť. Je to druh obchodního modelu, který využívá síťovou strukturu pro získávání zisku. Pyramidové hry bývají někdy zaměňovány s Ponziho schématy, ale obě jsou zcela odlišné.

Ponziho schémata se soustředí na příjmy, které pocházejí od nových členů, zatímco pyramidové hry se soustředí na výdělky, které pocházejí z prodeje produktů.

 • Poznejte znaky: Ujistěte se, že si uvědomujete rizika, která jsou s pyramidovou hrou spojená. Rozpoznáte je pomocí známek, jako je rychlý zisk, investiční poplatky, nedostatek informací o obchodním podniku a obchodních aktivitách a požadavek na přímou platbu.
 • Vyžadujte informace: Vždy požadujte podrobné informace o podniku, včetně podrobností o obchodních aktivitách, struktuře a historii.
 • Vyhledejte odbornou pomoc: Vždy se poradit s právníkem nebo finančním poradcem, pokud máte jakékoli pochybnosti nebo obavy ohledně pyramidové hry.
 • Neinvestujte okamžitě: Nikdy nenechte nikoho, aby vás přiměl k okamžité investici. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte si další informace nebo poradce.
 • Buďte obezřetní s osobními finančními údaji: Předtím, než cokoli podepíšete nebo zaplatíte, zjistěte si, zda je spolehlivá strana, se kterou pracujete. Ujistěte se, že její údaje jsou v souladu s veřejnými záznamy.
 • Nezapomeňte na zákon: Znalost zákona vám pomůže udržet se od pyramidových her. Pokud máte jakékoli pochybnosti, vyhledejte si právní pomoc.

Pyramidové hry se obvykle skládají z dvou částí – první je obchodní síť a druhá je prodej produktů. Obchodní síť se skládá z lidí, kteří se zapojí do hry. Každý člen obchodní sítě je odpovědný za shánění nových členů a prodej produktů. Prodej produktů je nezbytný pro to, aby všichni účastníci hry mohli získat zisk.

K poznání, že máte co do činění s pyramidovou hrou, je nejlepší se zeptat na podmínky účasti. V pyramidových hrách existují určité poplatky za vstup a také často existuje požadavek, aby členové obchodní sítě kupovali určité množství produktů. Pokud je síťový obchodní model prezentován jako „bezplatný“, je to jeden z nejčastějších znaků toho, že se jedná o pyramidovou hru.

Pyramidové hry jsou často zaměňovány s jinými druhy obchodních modelů, jako je MLM (Multi Level Marketing) nebo affiliate marketing. Tyto obchodní modely mají podobnou strukturu, ale protože nevyžadují od členů účasti na hře zaplacení poplatků, nejsou to pyramidové hry.

Pyramidové hry jsou ve většině států zakázané, protože existuje velké riziko, že členové mohou přijít o peníze. Proto je důležité, aby lidé, kteří se chtějí do hry zapojit, důkladně prozkoumali, jaké jsou podmínky účasti. Pokud se zdá, že se jedná o pyramidovou hru, je nejlepší se z ní držet dál.

Názor blogera: Proč Češi milují pyramidové hry

Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl diskutovat o investicích na finančním trhu. V momentě, kdy jsme se dostali na důležité téma – diversifikaci – přišel s celkem vzrušující informací.

Sdělil mi, že sám již v rámci investic diversifikuje a že vkládá finanční prostředky do velmi zajímavého projektu se zhodnocením 14% měsíčně. Úžasné, řekl jsem si. 14% měsíčně to je zhodnocení v řádu stovek procent ročně! To je finanční terno. A již jsem tušil odkud vítr vane.

Pán totiž svěřil své peníze společnosti, o které vlastně nic neví. Má nějaké webové stránky. A pohádkové zhodnocení finančních prostředků. O jaký byznys má jít? Jde o investici do celosvětového byznysu s odpady. Ostatně přišlo mi to být povědomé, protože jsem o něčem takovém již během posledního roku slyšel. 

A tak jsem se ptal dál. Znáte tu firmu? Vlastně neznám. Víte, co přesně dělají? Odpady. Jak dlouho s nimi investujete? Měsíc. Již jste někdy vybíral peníze? Ne. Znáte někoho, kdo již peníze vybíral? Někdo říkal, že je již vybíral. Kdo vám tu investici doporučil? Jeden známý.

Po další diskusi jsem se dozvěděl ještě jednu překvapující informaci. Pán mi řekl, že rozumí mému podezření a že je možné, že se skutečně jedná o pyramidovou hru nebo Ponziho schéma. Je tu prý ale ještě jedna varianta, a sice že se jedná o praní špinavých peněz.

Firma se tak prý snaží vyprat svoje špinavé peníze a tak lidem jejich zisky a vložené finanční prostředky vyplatí. A to je lepší varianta nechal se slyšet. Na to jsem již neměl ani sílu nějak reagovat. Zda je dobrý nápad investovat peníze do praní špinavých peněz, to již posuďte sami.

Za posledních zhruba patnáct let, co se zabývám financemi a investicemi, jsem v ČR narazil již na několik Ponziho schémat, pyramidových her a letadla, které patří do pyramidových schémat. Dokonce jsem napsal i článek, který na jednu takovou upozorňoval ještě před tím, než „letadlo spadlo“ a lidé přišli o všechny peníze.

Vybavuji si svoji kamarádku, která se mne včas zeptala a včas jsem ji varoval před uložením několika stovek tisíc Kč do jedné takové pyramidové hry, za což jsem byl po několika měsících, když již „letadlo neletělo“, odměněn dobrou večeří.

To téma je vlastně stále stejné a je až s podivem, že na to lidé znovu skočí a v takovém množství. Na prvním místě pochybná společnost či jednotlivec slíbí skutečně pohádkové zhodnocení – řekněme více než 50% ročně. Mazaný postup je když namotivují lidi, kteří jsou již „na palubě“, aby přiváděli nové lidi. Motivují je například tak, že jim zvýší zhodnocení jejich peněz.

Firma či podnikatel nemá sídlo v ČR. Finanční prostředky jsou vyplaceny pouze několika prvním lidem nebo vůbec nikomu. Konec je vždy stejný. Peníze již nikdy neuvidíte. Dost možná již nikdy neuvidíte ani firmu, ani podnikatele, ani webové stránky.

Co se týče finanční gramotnosti, jsme podle nejmenovaného průzkumu třetí na světě. Od konce. Tedy na úrovni Mexika. A něco mi říká, že pyramidových her a Ponziho schémat v Česku uvidíme ještě mnoho, protože naši lidé jsou finančně nepoučitelní!     

TIP: Ukázalo se, že finanční gramotnost Čechů se zlepšuje. Podle průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank totiž Češi lépe posuzují výhodnost půjček než před pěti lety.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang