Pyramidové hry a letadlo – co to je, problémy, jak poznat a jak se bránit

Podnikání formou pyramidové hry je druh byznysu, ve kterém se účastníci snaží vydělat peníze prostřednictvím spolupráce s dalšími členy. Účastníci vytvářejí čím dál větší síť lidí, kteří se zapojí do systému. Jeden člověk je vždy v jeho středu a ostatní se k němu dostávají prostřednictvím doporučení.

Podnikání formou pyramidové hry je obchodní model, který se zabývá vytvářením pyramidy výdělků. Tento model se obvykle šíří prostřednictvím přímého prodeje produktů, služeb nebo zážitků. Firmy, které se tímto způsobem obchodují, obvykle vyžadují, aby se členové firmy stali členy pyramidy.

Členové firmy jsou povinni prodávat produkty, služby nebo zážitky, které jsou k dispozici v rámci pyramidy. Pokud se jim to podaří, budou mít nárok na provize za své úspěchy. Všichni členové, kteří se účastní podnikání formou pyramidové hry, jsou odpovědní za propagaci produktů, služeb nebo zážitků, které jsou k dispozici ve formě pyramidy.

Pyramidové hry jsou založené na principu uplatňování „přímého prodeje„. To znamená, že účastníci získávají finanční odměny za přímou správu produktů nebo služeb. Účastníci mohou také získat odměny za doporučení produktů nebo služeb dalším lidem.

Jednou z výhod pyramidových her je to, že účastníci mohou vydělat peníze bez toho, aniž by museli investovat peníze do aktiv nebo do obchodování. Účastníci mohou také získat odměny za doporučení produktů nebo služeb jiným lidem, což může zvýšit jejich zisk.

Pyramidové hry mohou být v některých zemích zakázané nebo regulované. Existuje totiž riziko, že se lidé stanou obětí podvodu nebo budou vybídnuti k vložení peněz do systému, aniž by dostali skutečnou příležitost si vydělat.

Jaké jsou problémy podnikání formou pyramidové hry

Pyramidové hry nebo někdy také „letadlo“ jsou formou podnikání, která se zaměřuje na výdělek z prodeje produktů nebo služeb. Toto podnikání může být velmi lukrativní, ovšem také může přinést řadu problémů. Nejčastější problémy podnikání v pyramidových hrách:

 • Předražené produkty: V mnoha případech jsou produkty nabízené v pyramidových hrách nadhodnoceny a lidé je v podstatě musí kupovat, aby dosáhli očekávaných výdělků. To vede k tomu, že lidé se často dostanou do finančních potíží, protože nemají dostatečné prostředky na zaplacení produktu.
 • Nízká návratnost investic: Pyramidové hry nebo „letadlo“ obvykle vyžadují, aby účastníci vložili určitou částku peněz jako podmínku pro zapojení do hry. To může být pro účastníky velmi lukrativní, ovšem ve většině případů je návratnost investic nízká. Proto je pro účastníky důležité zvážit všechna rizika.
 • Nelegální aktivity: Mnoho lidí využívá pyramidové hry k nelegálním krokům, jako je například šíření lží o produktech nebo vymáhání dluhů od účastníků.

Pyramidové hry neboli „letadlo“ se staly populárním způsobem podnikání v posledních letech. Cílem tohoto typu podnikání je vybudovat pyramidu obchodních partnerů a získat z ní finanční příjmy.

Pyramida je uspořádána tak, že každý nový účastník platí poplatek předchozímu účastníkovi. Tento poplatek slouží jako odměna za přístup k pyramidové hře. Finanční návratnost je však nejistá a může přinést i řadu problémů.

 • Nespravedlivé a neetické podmínky – Pyramidové hry často požadují, aby se členové přihlásili a platili poplatky za účast, avšak často neumožňují členům získat jakýkoliv skutečný benefit.
 • Neschopnost vyhrát – Pyramidové hry jsou téměř vždy založeny na zisku za přímou účast, což znamená, že členové nemají šanci na skutečný zisk.
 • Riziko ztráty peněz – Členové často ztrácejí peníze, protože nejsou schopni vydělat tolik, kolik investovali.
 • Riziko finančních podvodů – Pyramidová hra může sloužit jako prostředek pro podvodníky, kteří si účelově berou peníze od členů.
 • Příliš velká konkurence – Pyramidy často nabízejí malý počet míst, která jsou dostupná pro účastníky, což znamená, že existuje velká konkurence mezi členy.

Jedním z problémů je riziko, že se pyramida vyčerpá. Každý účastník musí platit poplatek tomu předchozímu, aby se mohl zúčastnit. Pokud se pyramida plní příliš rychle, může se brzy vyčerpat.

Dalším problémem je, že pyramidy jsou často nastaveny tak, aby vyplácely zisk jen některým hráčům. Nejvyšší úrovně jsou často získány pouze těmi, kteří se do hry zapojili jako první. To znamená, že ti, kteří se do hry zapojili později, nemusí vůbec vydělat.

Jak poznat podnikání formou pyramidové hry

Pyramidová hra je obchodní model, který se zaměřuje na přímou prodej a obchodní síť. Pyramidové hry bývají někdy zaměňovány s Ponziho schématy, ovšem obě jsou zcela odlišná. Ponziho schémata se soustředí na příjmy, které pocházejí od nových členů, zatímco pyramidové hry se více soustředí na výdělky, které pocházejí z prodeje produktů.

 • Uvědomit si rizika, která jsou s pyramidovou hrou spojená. Rozpoznat je lze pomocí znaků jako je rychlý zisk, investiční poplatky, nedostatek informací o obchodním podniku a obchodních aktivitách a požadavek na přímou platbu.
 • Vždy se poradit s právníkem nebo finančním poradcem.
 • Nikdy nenechat nikoho naléhat k okamžité investici.
 • Předtím, než podpisem smlouvy či platbou zjistit, zda je společnost spolehlivá.

Pyramidové hry se obvykle skládají ze dvou částí – první je obchodní síť a druhá je prodej produktů. Obchodní síť se skládá z lidí, kteří se zapojí do hry. Každý člen obchodní sítě je odpovědný za shánění nových členů a prodej produktů. Prodej produktů je nezbytný pro to, aby všichni účastníci hry mohli získat zisk.

K poznání, že máte co do činění s pyramidovou hrou, je nejlepší se zeptat na podmínky účasti. V pyramidových hrách existují určité poplatky za vstup a také často existuje požadavek, aby členové obchodní sítě kupovali určité množství produktů. Pokud je síťový obchodní model prezentován jako bezplatný, je to jeden z nejčastějších znaků toho, že se jedná o pyramidovou hru.

Pyramidové hry jsou často zaměňovány s jinými druhy obchodních modelů, jako je MLM (Multi Level Marketing) nebo affiliate marketing. Tyto obchodní modely mají podobnou strukturu, ovšem protože nevyžadují od členů účasti na hře zaplacení poplatků, nejsou to pyramidové hry.

Pyramidové hry jsou ve většině států zakázané, protože existuje velké riziko, že členové mohou přijít o peníze. Proto je důležité, aby lidé, kteří se chtějí do hry zapojit, důkladně prozkoumali, jaké jsou podmínky účasti. Pokud se zdá, že se jedná o pyramidovou hru, je nejlepší se z ní držet dál.

Názor blogera: Proč Češi milují pyramidové hry

Absolvoval jsem dnes celkem dlouhý telefonát s člověkem, který chtěl diskutovat o investicích na finančním trhu. V momentě, kdy jsme se dostali na důležité téma – diverzifikaci – přišel s celkem vzrušující informací.

Sdělil mi, že sám již v rámci investic diverzifikuje a že vkládá finanční prostředky do velmi zajímavého projektu se zhodnocením 14 % měsíčně. To je zhodnocení v řádu stovek procent ročně! To je finanční terno. A již jsem tušil odkud vítr vane.

Pán totiž svěřil své peníze společnosti, o které vlastně nic neví. Má nějaké webové stránky. A pohádkové zhodnocení finančních prostředků. O jaký byznys má jít? Jde o investici do celosvětového obchodu s odpady. Ostatně bylo mi to povědomé, protože jsem o něčem takovém již slyšel. 

A tak jsem se ptal dál. Znáte tu firmu? Vlastně neznám. Víte, co přesně dělají? Odpady. Jak dlouho s nimi investujete? Měsíc. Již jste někdy vybíral peníze? Ne. Znáte někoho, kdo již peníze vybíral? Někdo říkal, že je již vybíral. Kdo vám tu investici doporučil? Jeden známý.

Po další diskusi jsem se dozvěděl ještě jednu překvapující informaci. Pán mi řekl, že rozumí mému podezření a že je možné, že se skutečně jedná o pyramidovou hru nebo Ponziho schéma. Je tu prý však ještě jedna varianta, a sice že se jedná o praní špinavých peněz.

Firma se tak prý snaží vyprat svoje špinavé peníze a tak lidem jejich zisky a vložené finanční prostředky vyplatí. A to je lepší varianta. Na to jsem již neměl ani sílu nějak reagovat.

Za posledních zhruba patnáct let, co se zabývám financemi a investicemi, jsem v ČR narazil již na několik Ponziho schémat, pyramidových her a letadla.

Vybavuji si svoji kamarádku, která se mne zeptala a včas jsem ji varoval před uložením několika stovek tisíc korun do jedné takové pyramidové hry, za což jsem byl po několika měsících, když již „letadlo neletělo“, odměněn dobrou večeří.

To téma je vlastně stále stejné a je až s podivem, že na to lidé znovu skočí. Na prvním místě pochybná společnost či jednotlivec slíbí skutečně pohádkové zhodnocení – více než 50 % ročně. Mazaný postup je když namotivují lidi, kteří jsou již „na palubě“, aby přiváděli nové lidi. Motivují je například tak, že jim zvýší zhodnocení jejich peněz.

Firma či podnikatel nemá sídlo v ČR. Finanční prostředky jsou vyplaceny pouze několika prvním lidem nebo vůbec nikomu. Konec je vždy stejný. Peníze již nikdy neuvidíte. Dost možná již nikdy neuvidíte ani firmu, ani podnikatele, ani webové stránky.

Co se týče finanční gramotnosti, jsou Češi podle nejmenovaného průzkumu třetí na světě. Od konce. Tedy na úrovni Mexika. Pyramidových her a Ponziho schémat v Česku uvidíme ještě mnoho, protože lidé jsou finančně nepoučitelní.

TIP: Ukázalo se, že finanční gramotnost Čechů se zlepšuje. Podle průzkumu agentury IPSOS pro Air Bank totiž Češi lépe posuzují výhodnost půjček než před pěti lety.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang