Tarify zelené elektřiny – ceny, srovnání, zkušenosti

Několik dodavatelů nabízí v rámci svých tarifů i elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů energie. U kterých obchodníků lze najít tarify „zelené“ elektřiny a jaké jsou podmínky pro jejich sjednání?

Ekologie a udržitelnost hraje podle průzkumů stále větší roli, když se Češi rozhodují v mnoha oblastech svého života. Dokonce je možné odebírat i „zelenou“ elektrickou energii.

Elektřinu, která je nějakým způsobem spjata s obnovitelnými zdroji energie (OZE), lze získat hned od několika dodavatelů. Od kterých?

Co je zelená elektřina?

Zelená elektřina je moderní pojem odkazující na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrné, sluneční, geotermální, vodní, bioplyn a biomasa. Obnovitelné zdroje energie mají mnohem menší dopad na životní prostředí než uhelné, jaderné a plynové elektrárny.

V posledních letech stále více lidí přechází na zelenou elektřinu. To je způsobeno větším povědomím o dopadu fosilních paliv na životní prostředí a snahou o omezení emisí skleníkových plynů.

Zelená elektřina je také cenově dostupnější než fosilní paliva a je to obecně uznávaný způsob, jak snížit uhlíkovou stopu. Zelená elektřina je také často označována jako udržitelná energie.

To je proto, že obnovitelné zdroje energie jsou obnovitelné, nevyčerpatelné a neznečišťují životní prostředí. Také jsou často méně nákladné než fosilní paliva, což je pro spotřebitele výhodné.

I když se zdá, že zelená energie je velmi příznivá pro životní prostředí, mohou být některé její oblasti problematické. Například obnovitelné zdroje, jako je větrná energie, vyžadují stavbu velkých turbín, které mohou mít dopad na místní ekosystémy.

I když je zelená energie snadno dostupná, mohou být některé její technologie stále drahé.

Jak probíhá odběr zelené elektřiny?

Zelenou elektřinu dodavatel elektřiny nakoupí od výrobců. Poté stejné množství MWh poskytne spotřebitelům jako jsou domácnosti a firmy. Operátor trhu pak poskytuje záruku původu, takže zákazník má jistotu, že elektřina pochází z obnovitelných zdrojů.

Za zelenou elektřinu se platí malý poplatek, který se připočítá ke stávajícímu tarifu. Zákazník si sám může zvolit, zda chce odebírat energii ze slunce, větru, vody nebo bioplynové stanice.

Důležitým krokem je také nastavení technických parametrů. Bude zapotřebí určit, jaký typ zelené elektřiny se bude odebírat, kolik elektřiny se bude odebírat a jak často se bude odebírat.

Někteří dodavatelé mohou také vyžadovat provedení technické zkoušky na zařízení, které bude zelenou elektřinu odebírat.

I přes všechny výhody zelené elektřiny je dobré vědět, že elektrický proud vyrobený ze slunce, větru, biomasy nebo vody je zpravidla dražší než klasická elektřina pocházející třeba z jaderných nebo uhelných elektráren. 

Kdo nabízí zelenou elektřinu?

Zelenou elektřinu nabízí několik dodavatelů. Na českém trhu se na energii z obnovitelných zdrojů specializuje společnost Nano Energies.

Dle slov firmy je její elektřina z více než tří čtvrtin z bioplynových stanic, zbytek z fotovoltaiky, kde jsou navíc upřednostňovány střešní instalace – tedy stoprocentně z OZE.

Produkty zaměřené na zelenou energii nabízí také všichni 3 dominantní dodavatelé (ČEZ, E.ON Energie a PRE) a hrstka dalších (Pražská Plynárenská či Zelená elektřina). 

Nano Energies: Nejnižší ceny „zelené“ elektřiny v EU

Mezi průkopníky v poskytování čisté elektrické energie patří firmy Nano Energies a E.ON Energie, které začaly elektřinu z ekologických zdrojů nabízet jako první.

Nano Energies slibuje nízkou cenu této „zelené“ elektřiny. Je to tím, že po letech působení v oblasti již má k dispozici efektivní nástroje pro obchodování s dynamickými energetickými zdroji, matematické modely se stále zdokonalují.

Daří se nám držet nejnižší ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů nejen u nás, ale i v rámci celé Evropské unie,“ uvedl marketingový ředitel společnosti. Nyní se pracuje na spuštění modelu v zemích Beneluxu, kde je „ve hře“ dynamika energie z pobřežních větrných elektráren.

Nano Energies je v České republice jediná společnost, která dodává domácnostem a firmám elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů, a to bez nutnosti nákupu elektřiny na burze. Díky tomu, že Nano Energies každý měsíc dokládá větší nákup elektřiny z OZE než prodej, je elektřina osvobozena od daně z elektřiny. Tuto výhodu lze poté uplatnit a přenést na zákazníky.

Budoucnost energetiky je podle Nano Energies v lokální spotřebě energií, sdílení elektřiny a zejména budoucí větší soběstačnosti regionů i zákazníků. Cílem firmy je během deseti let získat pro své klienty úplnou energetickou soběstačnost.

Lákavá je i nabídka pro motoristy. Pokud vlastní dopravní prostředek s elektromotorem a stanou se novým odběratelem elektřiny od Nano Energies, získají bonus 500 Kč na nabíjení baterie. Za tuto částku je prý elektřina pro elektroskútr po celý rok zdarma.

Další alternativní prodejci elektřiny slibují, že po kontaktování je možné se na „zelené“ elektřině domluvit, nicméně v jejich základní nabídce ekologicky šetrná energie stále chybí.

ČEZ a PRE „zelený“ tarif

Zelená elektřina nechybí u tří největších hráčů na trhu – ČEZ, E.ON a PRE. Každá společnost si však pojem ekologické elektřiny vysvětluje po svém.

Smlouvu na dobu určitou při odběru zelené energie lze čekat u Pražské energetiky (PRE) i Pražské plynárenské. PRE nabízí produkt Ekoproud na 24 měsíců a Pražská plynárenská dává zákazníkovi možnost mezi tarifem Zelená 3R či 2R na 3 nebo 2 roky.

V případě ČEZu a PRE nejde o tarif, zde si zákazník ke každé kWh připlatí „zelený desetník“ a z těchto prostředků je pak podporován rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zájem zákazníků je však nízký.

U dodavatelů E.ON Energie (EkoElektřina) a Nano Energies se zákazník může těšit na smlouvu bez závazků, kterou lze kdykoli vypovědět bez hrozby pokuty za předčasné ukončení. 

ČEZ: Zelená energie

Společnost ČEZ patří k největším výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů v České republice a v posledních letech podporuje instalaci zdrojů přímo u zákazníků. ČEZ elektřinu z čistých zdrojů jak vykupuje, tak i vyrábí.

Kontaktovat ČEZ pro sjednání Zelené energie může nyní zejména firma, podnikatel, nebo podnikající fyzická osoba.

Samotná značka Zelené energie zůstává stále aktivní. Pokud si podnikatel nebo firma tento produkt sjedná, mohou se pak pyšnit logem, které deklaruje jejich udržitelný přístup.

ČEZ také nabízí na dobu neurčitou zelenou elektřinu pro dobíjení elektromobilů. Každá vyrobená jednotka zelené elektřiny má vlastní certifikát původu, který odběrateli zaručuje, že pochází z obnovitelných zdrojů.

PRE: PRE PROUD EKO

Pražská energetika pak v rámci ekologické elektřiny nabízela PRE PROUD EKO. Největší podíl na výrobě zelené energie má biomasa a bioplyn, dále voda a nejméně slunce.

Tento tarif není aktuálně možné sjednat.

E.ON: EkoElektřina

Skutečný tarif s elektřinou ze solárních, větrných, vodních elektráren nebo elektráren na biomasu nabízí E.ON. Neplatí se přirážka, ale pevně stanovená konkrétní cena, odstupňovaná podle různých kritérií.

Mluvčí společnosti E.ON říká, že zájem o EkoElektřinu postupně u zákazníků roste. Tito zákazníci dostávají certifikát potvrzující, že dodávaná elektřina pochází z OZE a mohou využívat atraktivní symboly EkoElektřiny k marketingovým účelům.

E.ON nabízí k tarifu také prodej elektroskútru E.ON e-max 90´S, ke kterému pak bude rok dodávat elektřinu zdarma.

Podmínky pro sjednání „zelených“ tarifů

Zákazníci, kteří doma chtějí svítit nebo topit zelenou elektřinou, která byla vyrobená například v solárních, větrných nebo vodních elektrárnách, o ni mohou požádat u svého dodavatele energií.

Zákazník má následně možnost si vybrat, z jakého zdroje bude energii využívat. Vybírat může z větru, vody, slunce, bioplynu nebo biomasy. Neoblíbenějším zdrojem energie je slunce a následně voda.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang