Jak změnit zálohy za elektřinu a plyn?

Pokud vám dodavatel na další období navrhl novou částku záloh za elektřinu či za plyn, se kterou rozhodně nesouhlasíte, nemusíte se s ní smiřovat. Stačí kontaktovat dodavatele energií a tento problém rychle vyřešit. Změnit výši záloh je snadné a rychlé. Vyúčtování za energie lze také v případě podezření na chybu reklamovat. Jak na to?

Dodavatelé energií počítají výši záloh na nové období dle spotřeby v období minulém. Někdy se ale může stát, že záloha na nový rok je vyšší, ačkoliv přišel zákazníkovi přeplatek. Co s tím?

Nová výše záloh za energie? Lze se bránit

Zálohová platba je vlastně splátkou z vašeho celkového ročního účtu za odběr elektřiny nebo plynu. Jestliže jste v daném období spotřebovali více energie, než kolik jste zaplatili na zálohách, bude nutné uhradit nedoplatek.

Pokud jste platili vyšší zálohy, než jaké odpovídaly vaší reálné spotřebě, dodavatel vám vrátí přeplatek. Výše záloh je věcí dohody mezi vámi a dodavatelem. Na konci daného zúčtovacího období se tak celkový účet vyrovná a vy byste očekávali, že se vám zálohy na nové období nijak závratně nezvednou.

V případě, že se však dodavatel rozhodl vám zvýšit zálohy neadekvátním způsobem, můžete se bránit. Stačí se dodavateli ozvat s tím, že požadujete jejich snížení. Výše záloh je totiž věcí dohody.

Jak změnit výši záloh snadno a rychle

Žádost o změnu výše záloh za elektřinu či plyn můžete dodavateli podat následujícími způsoby:

  • telefonicky na zákaznické lince dodavatele
  • vyplněním příslušného on-line formuláře, který si stáhnete na webových stránkách dodavatele, a jeho zasláním na e-mail dodavatele
  • osobně na pobočce dodavatele
  • u některých dodavatelů i zasláním e-mailové zprávy, popřípadě SMS na speciální telefonní číslo, nebo i prostřednictvím on-line zákaznického systému na stránkách dodavatele

Samotná žádost by měla vždy obsahovat vaše jméno a příjmení, adresu místa spotřeby, kontaktní údaje (telefon, e-mail), zákaznické číslo a požadovanou výši zálohy.

Dodavatelé většinou také požadují uvedení důvodu, proč žádáte o změnu (snížení nebo i případné zvýšení) zálohy, avšak je třeba říci, že rozumným a oprávněným požadavkům vycházejí často vstříc i bez uvedení důvodů.

Co vše obsahuje vyúčtování za energie?

Účty za elektřinu a plyn poskytují zákazníkům přehled o jejich spotřebě energie a následných výdajích. Tyto účty obsahují několik samostatných částí, které zákazníkům rozdělují výdaje a umožňují jim činit informovaná rozhodnutí o jejich návycích při spotřebě energie a mají tak výdaje za energie pod kontrolou.

V horní části vyúčtování jsou uvedeny údaje o účtu zákazníka, jako je adresa, zákaznické číslo a kontaktní údaje. Může také obsahovat aktuální období poskytování služeb, celkové náklady na účet a platební podmínky.

Pod informacemi o zákazníkovi se obvykle nachází rozpis poplatků a plateb za služby. Zahrnuje veškeré daně účtované za používání elektřiny a plynu, jakož i případné poplatky za pozdní platby a poplatky za odpojení.

Následující oddíl obsahuje množství elektřiny nebo plynu spotřebované ve zúčtovacím období. Každý druh energie je rozdělen zvlášť a zobrazena je také celková spotřeba zákazníka v megawatt hodinách.

Nakonec je na vyúčtování uveden graf znázorňující průběh spotřeby zákazníka. Tento graf umožňuje zákazníkům porovnat spotřebu energie s předchozími měsíci a přesně zjistit, jak se spotřeba energie v průběhu času měnila.

To zákazníkům pomáhá pochopit jejich spotřebu energie a podporuje je v šetření energií.

Reklamace vyúčtování za energie

Po obdržení vyúčtování za energie je důležité pečlivě zkontrolovat všechny údaje, aby bylo možné zajistit přesné informace o vyúčtování.

Zejména je třeba zkontrolovat jméno osoby spojené s účtem, aby byla zajištěna správnost, a také adresu. Jakékoli pravopisné chyby nebo nesrovnalosti by měly být neprodleně oznámeny poskytovateli veřejných služeb, aby mohl být účet odpovídajícím způsobem změněn.

Pokud se zákazníkovi zdá vyúčtování chybné, může se obrátit na dodavatele a vyúčtování reklamovat. Při reklamaci vyúčtování za plyn nebo elektřinu začíná proces tím, že osoba, která reklamaci podala, zašle dopis nebo zatelefonuje dodavateli plynu nebo elektřiny.

Dodavatel poté reklamaci zkontroluje a ověří poskytnuté údaje. To může zahrnovat kontrolu, zda je vyúčtování vystaveno na správnou adresu a zda je přesné z hlediska dlužných plateb a spotřeby. Pokud jsou zjištěny chyby, může být nutné, aby dodavatel kontaktoval zákazníka a poskytl mu vysvětlení.

Dodavatel poté prověří shromážděné údaje a určí, zda je třeba vrátit peníze. Pokud má být vrácena částka, může dodavatel vydat platební příkaz na dlužnou částku nebo může souhlasit s připsáním částky na účet zákazníka tak, aby byla odečtena z budoucích účtů.

Před vrácením nebo připsáním peněz může dodavatel požadovat, aby zákazník předložil další doklady, například kopie předchozích vyúčtování a jiné důkazy.

Jakmile je dobropis nebo vrácení peněz odsouhlaseno, dodavatel zkontroluje účet zákazníka, aby se ujistil, že se změna přesně odráží v jeho záznamech.

V případě potřeby sporů nebo odvolání bude dodavatel postupovat v souladu s příslušnými postupy, aby zajistil, že případné nezaplacené účty budou uhrazeny v plné výši.

Pokud byla vydána náhrada, může dodavatel zákazníka znovu kontaktovat, aby potvrdil jeho spokojenost a zkontroloval, zda byl problém vyřešen k jeho spokojenosti.

Jak ušetřit za energie?

Úspora peněz za energie je zásadní pro zdravou peněženku i zdravější planetu. Zde je několik tipů, jak ušetřit na účtech za energie.

Používání energeticky úsporných spotřebičů – Každý výrobek má štítek označující energetickou náročnosti. Výrobky s co nejmenší energetickou náročností, jako jsou chladničky, pračky a tepelná čerpadla mohou každý měsíc ušetřit peníze za účty za energie.

Využívání alternativních zdrojů energie – V současnosti jsou oblíbené například solární systémy. Ty představují účinný způsob, jak ušetřit peníze za účty za energie.

Vypínání světel, když nejsou potřeba – Zhasínání světel, když není člověk v určité místnosti, může pomoci ušetřit peníze za účty za energii. Vyplatí se také vyměnit staré žárovky za úsporné LED žárovky, protože tyto možnosti spotřebovávají mnohem méně energie.

Odpojení nepoužívaných zařízení – Pokud člověk odpojí elektronická zařízení od sítě, pokud je nepoužívá, může snížit spotřebu energie.

Termostat na přiměřené teplotě – Vyplatí se také nastavit termostat na určitou teplotu, než termostat opakovaně vypínat a zapínat. Rozběhnutí elektrického kotle je totiž energeticky náročnější, než udržování ho na stejné teplotě.

Pokud se plátce potýká s vysokými účty za energii, aniž by měl zvýšenou spotřebu energie, je třeba informovat svého dodavatele energie. Možná totiž může poskytnout lepší sazbu, než byla placena dosud.

A samozřejmě pokud není zákazník se svým dodavatelem energií spokojený, ať už kvůli ceně nebo zákaznickému servisu, může také změnit dodavatele elektřiny či plynu.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang