Změna dodavatele elektřiny – sleva, úspora, podmínky

Výběr vhodného obchodníka s elektřinou je možné ovlivnit a tím také určitým způsobem určit, kolik se ročně zaplatí. Ušetřit je možné až tisíce korun! Jak dosáhnout snížení účtů za elektřinu, aniž by musel odběratel omezovat spotřebu energie? Stačí se porozhlédnout po nabídkách konkurence a svobodně si vybrat jiného dodavatele elektřiny, který poskytne lepší ceny. Jak na to?

Nabídky bezmála 20 prověřených dodavatelů se snadno srovná pomocí kalkulačky elektřiny. Po zadání roční spotřeby se hned domácnost dozví, kolik může u jednotlivých obchodníků ušetřit oproti stávajícímu dodavateli. Používá-li se elektřina k vytápění, úspory půjdou do několika tisíc korun ročně, avšak i když se elektřinou netopí, stále je možné ušetřit zajímavé částky.

Změnit dodavatele elektřiny je hračka!

Samotná změna dodavatele elektřiny je zejména pro domácnosti velmi snadná. Stačí uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a podepsat plnou moc, díky které nový dodavatel vyřídí veškeré úkony spojené se změnou (například výpověď se stávajícím dodavatelem, připojení odběrného místa distribuci elektřiny). Domácnost se tak nemusí vůbec o nic starat!

 • Výběr dodavatelů elektřiny není nijak místně omezen a proces změny je velmi jednoduchý.
 • Změna dodavatele elektřiny je podle zákona ZDARMA.
 • Domácnost nepodstupuje žádné riziko – nemusí se tak bát, že zůstane bez elektřiny, to vše zákon ošetřuje.
 • Změna dodavatele neobnáší žádné výrazné zásahy do elektroměru nebo elektrického vedení – to vše zůstane stejné.
 • Jediné, co se pro domácnost po přechodu k novému dodavateli změní, je faktura a částka na ní uvedená.
 • Pokud by ale i tak nebyla domácnost s novým dodavatelem spokojena, pak je možné obchodníka s elektřinou můžete libovolně změnit každých 6 měsíců!

Při změně dodavatele je jen třeba zohlednit výpovědní lhůtu u stávajícího dodavatele. Obvyklá výpovědní doba jsou 3 měsíce, během nichž se bez problémů vyřídí vše potřebné. Od původního dodavatele ještě po uplynutí výpovědní doby je ještě možné dostat ukončovací fakturu, a poté začnou chodit faktury zdarma od nového dodavatele výhodnější cenou za elektrickou energii.

Proč měnit dodavatele elektřiny?

S rostoucími náklady na energie se stále více majitelů domácností a firem rozhoduje o změně dodavatele elektřiny. I když se to může zpočátku zdát jako náročný proces, změna může mít řadu výhod – nejen pro peněženku, ale také pro životní prostředí.

 • Nižší účty za energie: Změna dodavatele elektřiny dává možnost nakupovat a porovnávat ceny, aby se domácnosti ujistily, že dostávají nejlepší nabídku pro své energetické potřeby. To pravděpodobně povede k nižšímu účtu za elektřinu, takže každý měsíc zůstanou domácnosti v kapse další peníze.
 • Ekologičtější zdroje energie: Mnoho dnešních dodavatelů energií nabízí řešení, která využívají obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie. Přechod k ekologickému dodavateli energie znamená udělat něco dobrého pro životní prostředí – a pro své svědomí.
 • Lepší zákaznický servis: Při změně dodavatele elektřiny má domácnost také možnost přejít k firmě, která nabízí lepší zákaznický servis. Když odběratel volá dodavateli energie, nechcete strávit celý den skákáním přes obruče. Dobrý zákaznický servis zajistí, že domácnost dostane potřebnou pomoc včas.
 • Výhody a odměny: Mnoho dodavatelů energií nabízí pobídky a odměny za přechod k jejich službám, včetně slev na účty za energie nebo vrácení peněz za registraci. Jedná se o skvělé výhody, díky kterým se přechod k novému dodavateli energií ještě více vyplatí.
 • Hlas v energetickém průmyslu: Tím, že si domácnost všímá, odkud energie pochází a kdo ji dodává, vysílá energetickému průmyslu silný signál. Říká jim totiž, že záleží na čistších zdrojích energie a že chce lepší ceny a zákaznické služby.

To je jen několik důvodů, proč by domácnosti měly zvážit změnu dodavatele elektřiny. Pokud současný dodavatel elektřiny účtuje příliš vysoké poplatky za spotřebu energie nebo pokud jednoduše chce domácnost udělat něco dobrého pro životní prostředí, je změna dodavatele skvělou volbou. S trochou průzkumu a úsilí může najít ekologičtější a úspornější energetická řešení – taková, která ušetří peníze a přinesou změnu k lepšímu.

Dodavatelé elektřiny v České republice

Dodavatelé elektřiny v České republice mají zajímavou a dlouhou historii. Nejvýznamnější rozvoj elektřiny začal na konci 19. století, kdy se v zemi začalo intenzivně investovat do nových technologií pro rozvoj a dodávky elektřiny. Koncem 20. století vyráběly elektřinu v České republice především státní elektrárny.

Koncem 90. let 20. století došlo na českém trhu s elektřinou k zásadní změně, když vláda země odstranila řadu omezení, která byla na výrobu a dodávky elektřiny uvalena. To umožnilo zavést privatizované elektrárny a dodavatelům elektřiny začít soutěžit o zákazníky. To umožnilo výrazný pokles cen pro veřejnost, protože překážky vstupu na trh byly mnohem nižší.

Po liberalizaci trhu s elektřinou nastal v České republice velký příliv dodavatelů elektřiny. Většina těchto společností byli zahraniční investoři, kteří chtěli využít nových příležitostí. To zvýšilo konkurenci na trhu s elektřinou a umožnilo mnoha místním podnikům konkurovat.

Finanční krize v roce 2008 měla na českou energetiku velký dopad, protože se výrazně zvýšily ceny fosilních paliv. To vedlo k přechodu na více obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny a biomasa. Tím se změnila konkurence na trhu s elektřinou a vývojáři obnovitelných zdrojů energie se mohli na trhu více prosadit.

V České republice dnes působí řada dodavatelů elektřiny, od těch, kteří se spoléhají především na tradiční zdroje elektřiny, až po ty, kteří se zaměřují na obnovitelné zdroje energie. Tato konkurence vedla ke snížení cen elektřiny pro občany a také k většímu výběru dodavatelů elektřiny. Díky tomu se Česká republika stala jednou z energeticky nejúčinnějších zemí na světě.

Historie vývoje samotné elektřiny

Elektřina byla od svého vynálezu před stovkami let významnou hybnou silou v rozvoji společností na celém světě. Od malých experimentů s elektřinou až po rozsáhlé využívání rozvodných sítí poskytla elektřina lidstvu bohaté znalosti, příležitosti a pohodlí.

První známé pokusy s elektřinou lze vysledovat již ve starověkém Řecku na řeckých ostrovech kolem roku 600 před naším letopočtem. Starověcí řečtí vědci experimentovali se statickou elektřinou, což demonstrovali třením tyče z jantaru látkou a následným pozorováním přitažlivosti předmětů, kterých se látka dotýkala. Tento jev nazývali „elektron“. Tento objev dal vzniknout první teorii elektřiny, známé jako „magnetismus“, která předpokládala, že elektřina je neviditelná síla prostupující celým materiálem.

Po několik následujících století se na elektřinu nadále pohlíželo jako na tajemný jev s různými jedinečnými vlastnostmi. K poznání elektřiny přispělo mnoho významných vědců, například středověcí fyzikové, kteří vytvořili koncept „přírodní elektřiny“. V 18. století bylo provedeno mnoho pokusů s elektřinou a začal se šířit humbuk ohledně jejího možného využití, přičemž se o elektřině mluvilo jako o „jiskře života“ nebo „italské víle“.

Významný obrat v chápání a využití elektřiny nastal po vynálezu voltaického článku v roce 1799, který byl dílem italského chemika Alessandra Volty. Tento vynález posunul elektřinu ze záhadného jevu na vědecký fenomén. Vědci pokračovali ve zdokonalování, například britský chemik John Frederic Daniell vynalezl baterii.

Po vynálezu různých typů baterií následoval na počátku 19. století vynález elektromotoru. Tím byla zahájena nová vlna vývoje, která trvala více než sto let. V této době bylo vynalezeno elektrické osvětlení a byly vybudovány první komerční elektrické sítě. Tento vývoj vyvrcholil koncem 19. století vynálezem střídavého elektrického proudu, který umožnil přenos elektřiny na větší vzdálenosti.

Od té doby se elektřina využívá s velkým úspěchem různými způsoby po celém světě. Napájí naše hospodářství, zajišťuje dopravu a komunikaci. Stále utváří životy neuvěřitelnými způsoby, které by před sto lety byly nemožné. Historie elektřiny je dlouhá a fascinující cesta, která lidstvu umožnila dosáhnout neuvěřitelných nových výšin vyspělosti.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang