Akcie – kdy nakoupit, signály k nákupu

Nákup akcií je jednou z nejlepších investic, jaké můžete udělat. Jsou to však také rizikové transakce a je důležité mít správný čas pro nákup akcií.

Neexistuje jediný správný čas pro nákup akcií, ale existují určité faktory, které byste měli zvážit před tím, než se rozhodnete nakoupit akcie.

 • Zvažte dlouhodobou finanční strategii. Doporučuje se investovat do akcií s dlouhodobým horizontem (nejméně pět let).
 • Vyhledejte akcie s vysokou návratností a nízkou volatilitou.
 • Zvažte technickou analýzu. Pomůže vám identifikovat trendy a identifikovat optimální čas pro nákup.
 • Sledujte zprávy o trhu a zprávy o společnosti. To vám pomůže získat přehled o situaci na trhu a názor na společnost.
 • Ujistěte se, že je společnost schopná generovat stabilní zisk.
 • Dodržujte svůj finanční plán. Investujte jen tolik, kolik si můžete dovolit ztratit.
 • Vyhledejte radu od odborníka, pokud nejste jisti.

První, co byste měli udělat, je provést výzkum. Musíte se podívat na finanční zprávy, historii akcie, tržní očekávání a další faktory, které mohou mít vliv na cenu akcií. To vám pomůže určit, zda je akcie schopná poskytovat dlouhodobou hodnotu.

Dalším krokem by mělo být sledování zpráv. Sledování zpráv může být užitečné, protože vám pomůže zjistit, zda je akcie v současné době ve výhodné pozici. To vám pomůže zjistit, zda je čas nakupovat akcie, nebo zda byste měli počkat na lepší čas.

Dalším krokem by měla být analýza trhu. Měli byste studovat trh a vyhodnocovat jeho dynamiku. Musíte také zvážit, zda se cena akcie zvýší nebo sníží. Když se ceny akcií zvýší, může to být dobrý čas na nákup akcií.

Konečně, byste měli mít na paměti, že není žádný dokonalý čas na nákup akcií. Je to o tom, jak se cítíte o určité akcii a o tom, jakým způsobem se rozhodnete nakupovat. Musíte se také ujistit, že jste si vědomi rizika spojená s nákupem akcií, abyste se vyhnuli zbytečným ztrátám.

Co jsou to signály k nákupu akcií

Signály k nákupu akcií jsou ukazatele, které investorům pomáhají určovat, kdy je vhodné koupit akcie. Existuje mnoho různých typů signálů k nákupu akcií, které se mohou použít k identifikaci akcií, které by mohly poskytnout vyšší výnos.

 • Signály k nákupu akcií jsou informace nebo události, které jsou používány pro určení, zda je vhodné investovat do akcií.
 • Signály k nákupu akcií se mohou zaměřit na fundamentální nebo technickou analýzu; fundamentální analytik hledá informace o společnosti, zatímco technický analytik hledá informace o historických trendech cen akcií.
 • Signály k nákupu akcií mohou zahrnovat analýzu trhu a informace o konkurenčním prostředí, stávajících aktivech, úrovni dividend, finančních výsledcích, změnách na trhu, dividendách a vývoji cen akcií.
 • Analýza trhu může zahrnovat sledování konkurence, prozkoumávání průmyslových trendů, průzkum trhu a sledování veřejného mínění.
 • Finanční výsledky zahrnují zprávy o zisku a ztrátě, bilance a peněžní toky.
 • Technická analýza se může zaměřit na vývoj cen akcií, obchodní objemy a technické indikátory jako je trendová linie nebo RSI.
 • Signály k nákupu akcií mohou být také založeny na zprávách o obchodních a ekonomických událostech, jako jsou zprávy o zaměstnanosti nebo měnové politice.

Technické analýzy jsou jedním z nejčastějších typů signálů k nákupu akcií. Tato metoda zahrnuje studium historických dat akcií, aby se vytvořily předpovědi o budoucích výkonech. Investoři se mohou spoléhat na technické ukazatele jako je například průměrná cena, cenové grafy a další, aby určili, kdy je vhodné koupit akcie.

Fundamentální analýza je dalším častým typem signálu k nákupu akcií. Tato metoda se zaměřuje na ekonomickou situaci společnosti, včetně výkonu, schopnosti generovat zisk a finančních závazků. Investoři se mohou obrátit na fundamentální analýzy, aby zjistili, zda je akcie výhodná k nákupu.

Dalším druhem signálů k nákupu akcií jsou analytické studie. Tyto studie jsou založeny na vyhodnocení finančních zpráv a dalších informací o společnosti, aby se zjistilo, zda vynaložení peněz na akcie bude pro investory přínosem. Analytici se mohou obrátit na takové faktory, jako je výkonnost podniku, příjmy a zisk, aby zhodnotili potenciál akcie.

V neposlední řadě existují také emocionální signály k nákupu akcií. Tyto signály se zaměřují na psychologii trhu a jsou založeny na předpokladu, že investorům se dostane dobrého zhodnocení jejich peněz, pokud se rozhodnou koupit akcie v situaci, kdy je trh optimistický. Takové signály se mohou objevovat ve formě pozitivních zpráv o společnosti nebo ve formě zpráv, že trh je vysoko.

Jaký je problém časování nákupu akcií

Nákup akcií ve správnou dobu je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného obchodování s akciemi. Časování nákupu akcií může být pro začátečníky obtížné, protože existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu. Když obchodníci kupují akcie, musí se rozhodnout, kdy je správný čas, aby se pokusili získat co nejvíce za své peníze.

 • Nákup akcií je časově velmi náročný proces, který vyžaduje důkladnou analýzu trhu.
 • Nákup akcií vyžaduje většinou rychlou reakci, aby se investor mohl ujistit, že se nedostane do situace, kdy bude akcie propadat.
 • Nákup akcií může být velmi riskantní, a proto investoři často potřebují spolehlivý zdroj informací o trhu.
 • Nemusí být snadné získat potřebné informace v dostatečném čase, aby se investor mohl rozhodnout správně.
 • Nákup akcií může být také časově náročný, protože často vyžaduje opakované nákupy a prodeje.
 • Často je zapotřebí zohlednit mnoho faktorů, aby se předešlo ztrátě v případě špatného časování nákupu.
 • Nákup akcií může být velmi náročný na čas, protože je nutné vytvořit přesnou strategii a sledovat trh.

Existuje několik možností časování nákupu akcií, ale jedna z nejdůležitějších je vyhledávat akcie, které jsou podhodnocené. To znamená, že akcie jsou dostupné za cenu, která je nižší, než je jejich skutečná hodnota. Obchodníci musí identifikovat akcie, které jsou podhodnocené, a následně nakupovat akcie za nižší cenu.

Dalším důležitým aspektem časování nákupu akcií je vybrat správný okamžik, kdy je trh aktivní a obchodníci se snaží kupovat a prodávat akcie. Obchodníci musí sledovat trh a vybrat správný okamžik, kdy se ceny akcií zvedají a klesají. Když se ceny akcií zvedají, obchodníci mohou nakupovat akcie za vyšší cenu a získat vyšší zisk.

Navíc je důležité se zaměřit na fundamentální analýzu akcie, čímž se zkoumá finanční zdraví společnosti. Obchodníci musí sledovat finanční výsledky společnosti a analyzovat je, aby mohli rozhodnout, zda je akcie podhodnocena nebo nadhodnocena.

Aby bylo možné dosáhnout úspěchu při obchodování s akciemi, je důležité dobře časovat nákup akcií. Obchodníci musí vyhledávat akcie, které jsou podhodnocené, analyzovat fundamentální analýzu akcie a vybrat správný okamžik, aby koupili akcie za optimální cenu.

Co se děje v situacích, když padají americké akcie

Co se děje v situacích, když padají americké akcie. Když například nejsledovanější index Wall Street spadl o více než pět procent.

Jeho propad byl dáván za reakci na pokles čínských trhů. Čínské akciové trhy se ve čtvrtek propadly o více než sedm procent už podruhé v tomto týdnu a na zbytek dne bylo obchodování zastaveno.

Signál k nákupu?

Někdo to může vidět jako signál k nákupu, avšak já bych tak optimistický nebyl. Podle řady oceňovacích metod jsou akcie v současnosti nadhodnocené o 75-100 %. Faktem je, že ceny akcií mají ve zvyku navracet se k průměru, a to mnohdy velice prudce.

Alternativní média ohlašují krach

Alternativní ekonomická média jsou zaplavena články o přicházejícím krachu. Jelikož vycházejí z reálných dat místo ekonomické propagandy, není se čemu divit. Překvapivě se přidávají i běžná finanční média.

Pokles globální úrovně obchodu

To, že něco není v pořádku naznačuje i značný pokles globální úrovně obchodu. Baltic Dry Index, měřící cenu, za kterou jsou pronajímány různé typy námořních lodí k přepravě surovin, se propadl od srpna o více než polovinu a dostal se na nejnižší hladinu za posledních 30 let!

Jaké překvapení, když vývoz z Číny a hlavně dovoz do Číny neustále klesají. Dovozy do Číny za měsíc září poklesly o více než 20 % oproti minulému roku.

Pamatujete si, co se dělo na konci srpna

Tento článek původně vyšel po devalvaci čínské měny v polovině srpna minulého roku. Avšak popisované problémy jsou stále aktuální, včetně aktuální devalvace čínského jüanu (a.k.a renminbi). Čínské akcie po devalvaci klesly za jeden týden téměř o 25 %. Pokles zastavila až mimořádná intervence čínské národní banky.

Seznamte se prosím Plunge Protection Team

Během stejného týdne propadly i burzy v USA o více než 5 %. Propad amerických indexů zastavila až intervence mysteriozní entity zvané Plunge Protection Team.

Že vám to nic neříká? Jestli chcete být na trzích, tak byste rozhodně měli znát entitu, která má největší vliv na jejich vývoj.

Dočkáme se opět intervence PPT? Je to vcelku pravděpodobné. Spíše záleží, jak krátce vydrží výsledek této intervence, než jej trhy vyruší.

Krach nebo přechod na nový systém?

Také Charles Eisenstein ve své velice inspirativní knize Posvátná ekonomie uvádí spousty dalších souvislostí, proč se musí systém brzy změnit.

V této situaci jsou opravdu jen dva reálné scénáře vývoje. Buď brzká (v řádu měsíců) imploze západního finančního systému nebo přechod na nový finanční systém, který se snaží prosadit státy sjednocené kolem aliance BRICS.

Podle informací z mnoha různých zdrojů, tento nový finanční systém má být založen na reálných hodnotách a zlato i stříbro v něm budou hrát významnou roli. Přesně jak to předpovídal Mike Maloney. To, že se nový finanční systém blíží naznačuje i fakt, že Švýcarsko nedávno schválilo referendum o zákazu bankám tvořit peníze z ničeho.

Achillova pata současného finančního systému

Veškeré informace o projednávaném přechodu na nový finanční systém samozřejmě západní média tají nebo bagatelizují, protože fyzické stříbro je Achillovou patou současného finančního systému.

Zveřejnění těchto informací by přineslo větší zájem o nákup drahých kovů. Jejich cena by pak vystřelila až do stratosféry, což by tento přechod jen značně urychlilo. Pak by asi mnoho lidí přestalo důvěřovat kreativně upraveným statistikám.

To, jak správně chápete, rozhodně není v zájmu bankovního kartelu. Proto tyto informace v běžných médiích nenajdete, přestože v Číně se o nutnosti přechodu na nový systém mluví i na veřejnosti.

Dáte na slova ekonomky Šichtářové?

Vypůjčím si část textu z nedávného článku Markéty Šichtářové: „Doba je na finančním trhu vše, jen ne typická. Nejsme někdy v ještě celkem „normálním“ roce 2000 nebo 2005. Dnes jsou akcie krutě přehřáté (indexy jsou výš než v přehřátém předkrizovém roce 2008), dluhopisy ještě víc (koupě některých českých dluhopisů či německých dluhopisů přinese nulový výnos), peněžní trh to samé v bledě modrém (vklady reálně úspory znehodnocují).

A nutno si uvědomit, že fondy, ať už penzijní či podílové, jsou vlastně jen variantou kolektivního investování do akciového, dluhopisového a peněžního trhu. Jenomže v tomto prostředí vysokých rizik, ale nízkých výnosů, penzijní ani podílové fondy prostě nemají technicky možnost úspory klientů rozumně zhodnotit.“

Jak s těmito informacemi naložíte

Kde budete mít uloženy své úspory Vy? V akciích a dluhopisech, které jsou dnes značně nadhodnocené? Necháte je v bance, kde již nejsou Vaše. Nebo je přesunete do aktuálně nejvíce podhodnocených aktiv, jimiž jsou fyzické zlato a ještě více stříbro?

Při aktuálním vývoji mi dává velký smysl rada finančního analytika s velmi úspěšnými předpovědmi, Jima Willieho aka Golden Jackass:

„Prodávejte aktiva, jejichž cena je uměle udržována a nakupujte místo nich ta, u kterých je cena naopak potlačována.“

Navíc ceny drahých kovů jsou aktuálně nejníže za posledních 6 let.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang