Sloupcové grafy – Jak na to?

technicka-analyza-sloupcovy-graf-9032014

V technické analýze se používají různé druhy grafů, které zobrazují pohyb ceny v průběhu daného období. Výběr grafu záleží na investorovi. Nejrozšířenější jsou čárové grafy – nejčastěji se používají v médiích k zobrazení pohybů průměrných cen.

Dalšími v pořadí jsou sloupcové  grafy a japonské svíčky  (též známé jako  svíčkové grafy), kterým investoři i obchodníci dávají přednost pro jejich všestrannost a množství podaných informací. Dalšími typy grafů jsou lesní graf, graf point and figure atd.

Čárové grafy jsou pro svou jednoduchost přednostně využívány médii. Zobrazují cenu (obvykle průměrnou nebo zavírací) aktiv (např. komodit nebo měn) během předem stanoveného, např. tříměsíčního období. Jsou užitečné pro rychlé získání přehledu o střednědobém či dlouhodobém trendu aktiva.

technicka-analyza-carove-a-sloupcove-grafy-5178596

Sloupcové grafy, někdy nazývané též OHLC (open-high-low-close), jsou grafickým vyjádřením cenových úrovní za určité období. Jsou znázorněny jednou svislou čárou a dvěma vodorovnými krátkými čárkami z každé strany svislé čáry, v místě, kde svislá čára představuje pohyb ceny za časovou jednotku (např. 1, 5, 10 minut).

technicka-analyza-sloupcovy-graf-m-4390173

V počátečním okamžiku časové jednotky je uvedena „otevírací“ úroveň/cena a vodorovná čárka se zobrazí na levé straně svislé čáry. „Zavírací“ úroveň/cena se zobrazí stejným způsobem (ale na pravé straně svislé čáry) a může být vyšší nebo nižší než otevírací cena.

technicka-analyza-sloupcovy-graf-9032014

Během zmíněného období se zobrazují maximální („High“) a minimální („Low“) ceny, na nichž závisí délka svislé čáry, protože „Low“ se nachází v nejnižší části čáry (nejnižší cenová úroveň v dané časové jednotce) a „High“ se nalézá v nejvyšší části čáry (nejvyšší cenová úroveň v dané časové jednotce).

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang