Klouzavý průměr – Moving average – MA

technicka-analyza-trend-moving-averages-cz-7500666

Klouzavý průměr je nejjednodušší z dlouhé řady nástrojů používaných pro určení trendu. Zachycuje dynamiku průměrné tržní ceny za určitý časový úsek.

Počet zahrnutých pozorování závisí na zavedeném nastavení. Například pohyblivý průměr s parametrem 30, zapisovaný též ve tvaru MA(30), je prostým průměrem posledních 30 pozorování. Změny hodnoty klouzavého průměru odrážejí změny trendu podkladového trhu.

moving_average-7402184

Čím delší je zvolené období, tím vyhlazenější je klouzavý průměr a tím širší je časové měřítko, k němuž se určený trend vztahuje. Signály klouzavých průměrů s vyššími parametry mívají na druhou stranu větší časový skluz než při kratším časovém úseku.

Klouzavé průměry se snadno používají, vyznačují se však určitými omezeními, protože informace o aktuálním trendu a jeho zvratu jsou vzhledem ke skutečným pohybům trhu obvykle zpožděné.

K překonání tohoto problému bylo vytvořeno několik variant klouzavých průměrů s různými vzorci, jejichž účelem je co nejlépe zachytit skutečný směr vývoje trhu. K nejběžnějším obměnám patří vážené a exponenciální klouzavé průměry, které přikládají větší důležitost nejnovějším pozorováním.

Nejvýznamnější metodou uplatnění klouzavých průměrů při určování trendu je spojení dvou z nich – dlouhodobého a krátkodobého. Takový nástroj je schopen signalizovat nadcházející vzestupný (nákupní signál) či sestupný (prodejní signál) trend.

Obvykle je nákupní signál vydán, když krátkodobý MA protne dlouhodobý MA směrem nahoru. S prodejním signálem je to právě naopak, může být vydán, když krátkodobý MA přetne dlouhodobý MA směrem dolů. Místo krátkodobého MA lze použít aktuální tržní cenu.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang