Klouzavý průměr – Moving average – MA

technicka-analyza-trend-moving-averages-cz-7500666

Klouzavý průměr je nejjednodušší z dlouhé řady nástrojů používaných pro určení trendu. Zachycuje dynamiku průměrné tržní ceny za určitý časový úsek.

Počet zahrnutých pozorování závisí na zavedeném nastavení. Například pohyblivý průměr s parametrem 30, zapisovaný též ve tvaru MA(30), je prostým průměrem posledních 30 pozorování. Změny hodnoty klouzavého průměru odrážejí změny trendu podkladového trhu.

Čím delší je zvolené období, tím vyhlazenější je klouzavý průměr a tím širší je časové měřítko, k němuž se určený trend vztahuje. Signály klouzavých průměrů s vyššími parametry mívají na druhou stranu větší časový skluz než při kratším časovém úseku.

Klouzavé průměry se snadno používají, vyznačují se však určitými omezeními, protože informace o aktuálním trendu a jeho zvratu jsou vzhledem ke skutečným pohybům trhu obvykle zpožděné.

K překonání tohoto problému bylo vytvořeno několik variant klouzavých průměrů s různými vzorci, jejichž účelem je co nejlépe zachytit skutečný směr vývoje trhu. K nejběžnějším obměnám patří vážené a exponenciální klouzavé průměry, které přikládají větší důležitost nejnovějším pozorováním.

Nejvýznamnější metodou uplatnění klouzavých průměrů při určování trendu je spojení dvou z nich – dlouhodobého a krátkodobého. Takový nástroj je schopen signalizovat nadcházející vzestupný (nákupní signál) či sestupný (prodejní signál) trend.

Obvykle je nákupní signál vydán, když krátkodobý MA protne dlouhodobý MA směrem nahoru. S prodejním signálem je to právě naopak, může být vydán, když krátkodobý MA přetne dlouhodobý MA směrem dolů. Místo krátkodobého MA lze použít aktuální tržní cenu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang