OBV – On Balance Volume – ukazatel

Ukazatel OBV vychází z myšlenky, že objem trhu předchází tržním cenám. Jeho nominální hodnoty sice nemají žádný význam, OBV však může sloužit jako předstihový ukazatel, protože jeho trend a možné úrovně podpory a odporu mohou podat užitečné náznaky budoucího vývoje pohybů na trhu.

On Balance Volume (OBV) je ukazatel technické analýzy vyvinutý Josephem Granvillem v roce 1963 pro sledování vztahu mezi objemy a cenami akcií. Ukazatel stavu na rovnováze (OBV) ukazuje souvislost mezi objemem a pohybem cen akcií na trhu.

On Balance Volume

On Balance Volume (OBV) je technická analýza finančních trhů, která sleduje objem změn v tržních cenách. Každá změna ceny akcií je porovnávána s objemem obchodů v daném dni. Pokud je cena akcií vyšší než cena předchozího dne, objem se započítává.

Pokud je cena nižší, objem se odečte. Tato metoda je obecně používána k určení trendu. Ukazatel se odhaduje tím, že se sčítají objemy při růstu cen akcií (protože více investorů kupuje akcie) a odečítají se objemy při poklesu cen akcií (protože více investorů prodává akcie).

Ukazatel stavu na rovnováze je měřítkem růstu a poklesu objemu obchodování akcií. Pokud se cena akcie zvýší, objem obchodování se zvýší také, protože více investorů kupuje akcie. Pokud se cena akcie sníží, objem obchodování se také sníží, protože více investorů prodá akcie.

OBV

Ukazatel stavu na rovnováze ukazuje, zda je objem akcií v souladu s cenou akcií. Ukazatel stavu na rovnováze se obyčejně zobrazuje na grafu jako čára, která se pohybuje nad a pod nulou. Pokud se čára pohybuje nad nulou, OBV ukazuje, že objem obchodování akcií se zvýšil, když se cena akcie zvýšila.

Pokud se čára pohybuje pod nulou, znamená to, že objem obchodování akcií se snížil, když se cena akcií snížila. Ukazatel stavu na rovnováze může investorům pomoci identifikovat vzorce v objemu obchodování akcií, což může být užitečné při rozhodování o nákupu a prodeji akcií.

Například vysoký stav na rovnováze by mohl naznačovat, že investorům se líbí cena akcie a že je to dobrý signál k nákupu. Naopak, nízký stav na rovnováze by mohl znamenat, že investorům se nelíbí cena akcie a že je to signál k prodeji.

Použití OBV

On Balance Volume je technická analýza používaná k identifikaci trendů a posuzování síly trhu. Jedná se o techniku, která porovnává objemy obchodů s konkrétním akciím s vývojem ceny akcie. Pomocí On Balance Volume mohou obchodníci odhalit náznaky nárůstu nebo poklesu poptávky po jedné akcii.

On Balance Volume (OBV) je technickou analýzou, která se používá k identifikaci trendů v cenové hladině. Tento nástroj se zaměřuje na vztah mezi objemem obchodovaných akcií a cenou, což pomáhá investorům identifikovat akciové trhy a akcie, které mají potenciál zvýšit nebo snížit cenu.

Tento nástroj se používá hlavně k určení tržního trendu, který je určován pomocí rozdílu mezi objemem akcí, které byly koupeny a prodané. Tato technická analýza se často používá k identifikaci výkyvů trhu, které mohou být užitečné pro odhadování budoucích cen akcií.

Ukazatel On Balance Volume – jak funguje

Ukazatel On Balance Volume, vyvinutý Joem Granvillem, zachycuje tlak poptávky a nabídky. Jeho vzorec se podobá indexu Akumulace/Distribuce, protože oběma ukazateli se měří příliv kapitálu na trh a jeho odliv z trhu.

Konstrukce ukazatele OBV vychází z poměru mezi objemem trhu a změnami cen. Jeho vzorec je celkem jednoduchý – pokud je aktuální zavírací cena vyšší než předchozí zavírací cena, přičte se aktuální objem trhu k předchozí hodnotě OBV.

Zatímco pokud je aktuální zavírací cena nižší než předchozí cena, aktuální objem trhu se od předchozí hodnoty OBV odečte. Signály ukazatele On Balance Volume lze interpretovat na základě divergencí mezi pohybem ceny a ukazatelem.

Pokud se OBV pohybuje stejným směrem jako podkladový trh, je pohyb trhu potvrzen, kdežto rozpory snižují význam tržních pohybů a signalizují, že trh by se mohl obrátit směrem naznačeným ukazatelem OBV.

Jak využít ukazatel On Balance Volume

Nejprve je třeba pochopit, jak se ukazatel měří. Ukazatel On Balance Volume je vypočítán vyčíslením denního objemu obchodování cenných papírů a jeho porovnáním s cenou. Pokud je cena vyšší než cena z předchozího dne, znamená to, že objem obchodování je pozitivní a jeho hodnota se zvyšuje.

Pokud je cena nižší než cena z předchozího dne, znamená to, že objem obchodování je negativní a jeho hodnota se snižuje.

  • On Balance Volume (OBV) je technický ukazatel, který se používá k sledování změn směřujících k objemu obchodování na trhu.
  • Ukazatel OBV sleduje, jak se mění celkový objem obchodování s aktivem v průběhu času.
  • Je to užitečný nástroj pro analyzování trendů a konkrétních situací na trhu.
  • Můžete použít OBV k identifikaci divergencí a potenciálních signálů pro nákup a prodej.
  • OBV může být také použit k identifikaci potenciálních změn ve směru trendu.
  • Ukazatel OBV vám může pomoci identifikovat klíčové změny v dynamice trhu a dát vám náskok před ostatními obchodníky.
  • Můžete použít ukazatel OBV k hodnocení objemu obchodování s aktivem a jak se liší od vývoje cen.
  • Zjistíte, jak se mění objem obchodování s aktivem v závislosti na cenových změnách a jak se objem obchodování liší od pohybu cen.
  • Můžete použít ukazatel OBV k vyhledávání dlouhodobých tendencí a k identifikaci významných změn v dynamice trhu.
  • OBV je užitečným nástrojem pro identifikaci potenciálních obchodních příležitostí a pro časování obchodů.

Když obchodníci využívají ukazatel OBV, sledují změny v hodnotě ukazatele. Pokud hodnota ukazatele roste, obchodníci se domnívají, že cena akcií nebo jiných cenných papírů se bude také zvyšovat. Pokud hodnota ukazatele klesá, obchodníci se domnívají, že cena akcií nebo jiných cenných papírů klesne.

Ukazatel trendů

Kromě toho mohou obchodníci využívat ukazatel OBV k porozumění trendům na trhu. Pokud hodnota ukazatele roste, obchodníci se domnívají, že na trhu panuje růstový trend. Pokud hodnota ukazatele klesá, obchodníci se domnívají, že na trhu panuje poklesový trend.

Nakonec mohou obchodníci využít ukazatel On Balance Volume k porozumění, jak se trh chová vůči jiným faktorům, jako jsou fundamentální faktory, psychologické faktory nebo časové faktory. Pokud hodnota ukazatele klesá, obchodníci se domnívají, že trh reaguje na tyto faktory.

V závěru lze říci, že ukazatel On Balance Volume je užitečným nástrojem pro obchodníky, kteří se snaží porozumět trhu. Ukazatel umožňuje obchodníkům sledovat změny objemu obchodování cenných papírů, odhadnout budoucí trendy a porozumět tomu, jak trh reaguje na jiné faktory.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang