OBV – On Balance Volume – ukazatel

Ukazatel OBV vychází z myšlenky, že objem trhu předchází tržním cenám. Jeho nominální hodnoty sice nemají žádný význam, OBV však může sloužit jako předstihový ukazatel, protože jeho trend a možné úrovně podpory a odporu mohou podat užitečné náznaky budoucího vývoje pohybů na trhu

Ukazatel On Balance Volume, vyvinutý Joem Granvillem, zachycuje tlak poptávky a nabídky. Jeho vzorec se podobá indexu Akumulace/Distribuce, protože oběma ukazateli se měří příliv kapitálu na trh a jeho odliv z trhu.

obv_on_balance_volume-4381392

Konstrukce ukazatele OBV vychází z poměru mezi objemem trhu a změnami cen. Jeho vzorec je celkem jednoduchý – pokud je aktuální zavírací cena vyšší než předchozí zavírací cena, přičte se aktuální objem trhu k předchozí hodnotě OBV. Zatímco pokud je aktuální zavírací cena nižší než předchozí cena, aktuální objem trhu se od předchozí hodnoty OBV odečte.

Signály ukazatele On Balance Volume lze interpretovat na základě divergencí mezi pohybem ceny a ukazatelem. Pokud se OBV pohybuje stejným směrem jako podkladový trh, je pohyb trhu potvrzen, kdežto rozpory snižují význam tržních pohybů a signalizují, že trh by se mohl obrátit směrem naznačeným ukazatelem OBV.

© 2022 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang