Paušální poplatky u elektřiny nebo plynu – jak snížit, minimální odběr

Kdo ignoruje svoje finanční výdaje, zaplatí hodně za nic. Vlastníte opuštěný byt nebo dům, ve kterém je nahlášen odběr elektřiny či plynu? Doufáte, že minimální spotřeba stojí zanedbatelnou částku? Raději zbystřete, aby vás pasivita nepřišla draho!

Elektrická rozvodná síťpodzemní zásobníky zemního plynu mají omezenou kapacitu. Každé odběrné místo má proto rezervovaný adekvátní počet kilowatthodin. I když nakonec během zúčtovacího období nevyužijeme ze „zamluvené“ energie vůbec nic, stejně musíme uhradit paušální měsíční poplatky.

Nejedno odběrné místo je celoročně opuštěné, a má proto mizivou spotřebu. Majitel je tím pádem osvobozen od plateb, které jsou účtované za odebranou kilowatthodinu elektřiny nebo plynu.

Co má podniknout, aby ani za rezervovanou kapacitu energie, údržbu sítě a administrativu neodvedl vyšší měsíční paušály, než je nutné? Řešení si ukažme na dvou příkladech.

D01d – ideální distribuční sazba pro nízkou spotřebu

Ostravská nebo plzeňská rodina žije na distribučním území ČEZ. Pravděpodobně kupuje tarif elektřiny Comfort D-Standard od stejné energetické společnosti. Předpokládejme, že rodina zdědí pěknější nemovitost, a proto nechá svůj starý byt po celý rok opuštěný.

Přesto bude muset uhradit celkem 1 815 Kč na paušálních měsíčních poplatcích, přičemž většina připadne distributorovi! Jak náklady minimalizovat, pokud nechceme odběr elektřiny zcela odhlásit?

Roční vyúčtování za elektřinu při nulové spotřebě

Distribuční sazba, dodavatel: produktD02d, ČEZ: ComfortD01d, RWE: eStart
Součet měsíčních poplatků pro dodavatele
(„za odběrné místo“)
600 Kč120 Kč
Součet měsíčních poplatků pro distributora
(„za rezervovaný příkon“)
900 Kč180 Kč
DPH315 Kč63 Kč
Celkem1 815 Kč363 Kč
Úspora1 452 Kč (80 %) 

Pozn.: Příklad jsme spočetli pro největší distribuční oblast, kterou spravuje ČEZ (celé tuzemsko kromě Prahy, jižních Čech a jižní Moravy). Velikost hlavního jističe je 3×25 A.

Pro malou spotřebu je určena distribuční sazba D01d. Součet paušálních měsíčních poplatků za distribuci (neboli za rezervovaný příkon) potom klesne na 180 Kč. Dále nechť si domácnost vybere výhodnější tarif.

Například s elektřinou eStart zaplatí alternativnímu dodavateli – společnosti RWE na měsíčních paušálních poplatcích pouze 120 Kč. Započtěme obě složky ceny, přiražme i DPH a vyjde nám roční vyúčtování 363 Kč.

Postačí tedy dva formální kroky, a domácnost sníží výdaje za nulovou spotřebu elektřiny pětinásobně – na relativně přijatelnou úroveň.

ČEZ nabízí nulové měsíční paušály za dodávku plynu

Odběratelé zemního plynu nejsou rozděleni do distribučních sazeb, záleží pouze na spotřeběvybraném dodavateli. Čím menší předpokládanou spotřebu uvedeme do smlouvy, a především čím méně kilowatthodin reálně odebereme, tím nižší paušální poplatky bychom teoreticky měli zaplatit. 

Prakticky je situace poněkud složitější, jak uvidíme na příkladu dvou pražských bytů, jejichž majitelé žijí celoročně na jiné adrese.

Roční vyúčtování za zemní plyn při nulové spotřebě

Dodavatel: produktPražská plynárenská: PlynČEZ: Praktik
Součet měsíčních poplatků pro dodavatele
(„za odběrné místo“)
600 Kč0 Kč
Součet měsíčních poplatků pro distributora
(„za kapacitu“)
617,64 Kč617,64 Kč
DPH256 Kč130 Kč
Celkem1 474 Kč748 Kč
Úspora726 Kč (49 %) 

Pozn.: Příklady jsme spočetli pro Prahu. Oba zákazníci mají ve smlouvě uvedeno, že odeberou méně než 1 890 kWh/rok (kategorie „Vařím“).

V celé metropoli spravuje plynovody distributor, který je zároveň dominantním dodavatelem neboli majoritním prodejcem energie: Pražská plynárenská. Účtuje si zhruba stejné paušální měsíční poplatky za distribucidodávku.

Existuje přijatelnější alternativa? Hledáme přesně to, co nabízí společnost ČEZ v tarifu Praktik: Měsíční paušál za odběrné místo domácnostem odpouští po dobu 24 měsíců od zahájení dodávky. Vyúčtování za zemní plyn tím pádem klesá takřka na polovinu.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang