Termínované vklady – jak fungují, srovnání 2024

Pro ty, kteří hledají způsob, jak si odložit peníze stranou a nechat je zhodnotit, se nabízí mnoho různých finančních produktů. Jedním z nich jsou tzv. termínované vklady. Co jsou vlastně termínované vklady a jak fungují? Pro koho se termínované vklady nejvíce hodí a co je důležité si o nich zjistit? Který termínovaný vklad je nejlepší? Na tyto i další otázky odpoví následující článek.

Termínované vklady se řadí do kategorie finančních produktů zajišťujících bezpečné zhodnocení peněz. Často jsou termínované vklady srovnávány se spořicími účty.

Hlavním rozdílem mezi termínovanými vklady a spořicími účty však je, že s penězi uloženými do termínovaného vkladu nemůže klient volně disponovat – jsou na nějakou dobu uzamčeny. Obecně platí, že čím vyšší je tato doba, tím vyšší je i zhodnocení peněz.

Co je termínovaný vklad

Mnoho lidí neví, co jsou termínované vklady ani to, jak termínované vklady fungují. Termínovaný vklad představuje jednu z možností spoření. Jeho podstatou je sjednání na dobu určitou, během které nelze peníze vybrat, převádět ani s nimi jinak manipulovat.

Před uzavřením smlouvy musí být vždy jasné, jaká je úroková sazba. Ta bývá většinou výhodnější než u běžného spořicího účtu, což plyne právě z podmínky nedostupnosti peněz po dobu trvání smlouvy.

Jedná se o finanční produkt zpravidla poskytovaný bankovními společnostmi. Termínovaný vklad funguje velmi jednoduše: klient zrealizuje jednorázový vklad finančních prostředků na termínovaný účet a po sjednané lhůtě mu banka prostředky vrátí i s předem domluveným úrokem.

Pokud se člověk rozhodne pro výběr prostředků před datem splatnosti, obvykle je mu za to účtována sankce. Někteří poskytovatelé předčasný výběr dokonce ani neumožňují.

Výše úroku se liší podle daného poskytovatele. Obecně však lze říci, že na čím delší dobu si nechá klient své peníze „zmrazit“, na tím vyšší úrok může dosáhnout.

Termínované vklady lze rozdělit podle lhůty splatnosti na

 1. krátkodobé – několik týdnů až jeden rok
 2. střednědobé – jeden rok až čtyři roky
 3. dlouhodobé – čtyři a více let

Není běžné, aby banky nabízely termínované vklady sjednané na více než 5 let. Výjimkou jsou tzv. revolvingové vklady, o nichž bude řeč níže.

Jak vybrat nejvýhodnější termínovaný vklad

Při výběru termínovaného vkladu záleží především na těchto parametrech:

 • výše úroku z vkladu
 • minimální výše vkladu
 • požadavek na vedení běžného bankovního účtu u poskytovatele

Minimální vklad se povětšinou pohybuje v řádech desítek tisíc korun. To může některé zájemce odradit. Další komplikací pak může být zmíněná nutnost vlastnit (anebo si založit) u poskytovatele vkladu také běžný účet.

Při sjednávání termínovaného vkladu má klient v některých případech možnost zvolit si mezi jednorázovým a revolvingovým vkladem. Jednorázový vklad je po vypršení sjednané doby vyplacen klientovi.

Oproti tomu vklad revolvingový se – nedojde-li v den splatnosti k jeho výběru – automaticky obnoví. Úroková sazba je pak nastavena stejně jako předtím, anebo podle aktuálně platných podmínek.

Výše úrokové sazby u termínovaných vkladů

Úroková sazba může být buďto fixní, nebo variabilní. Fixní sazba je po celou dobu stejná, zatímco ta variabilní se mění v závislosti na situaci na trhu či na vývoji sazeb České národní banky.

Výše úrokové sazby se odvíjí především od hodnoty vkladu. Dále závisí také na době splatnosti nebo na typu klienta (tedy například na tom, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu).

Termínované vklady do 100 000 € jsou ze zákona pojištěny. Klient se tedy nemusí bát, že v případě zkrachování poskytovatele o své prostředky přijde.

U termínovaných vkladů je potřeba si uvědomit, že z úroku se odvádí 15% daň z příjmu. Nicméně, o to by se měla postarat banka; klientovi se obvykle připisuje až čistý úrok po zdanění.

Výhody a nevýhody termínovaných vkladů

Mezi hlavní výhody termínovaných vkladů patří:

 • snadná dostupnost a jednoduché sjednání
 • bezpečnost díky pojištění vkladů
 • zhodnocení peněz na základě úroku
 • většinou nulové poplatky za založení a vedení

Termínované vklady mají ovšem i své nevýhody, jako například:

 • obtížný předčasný výběr prostředků – buď sankcionovaný, nebo zcela nemožný
 • stanovena minimální výše vkladu
 • úrok zdaněný 15% sazbou

Pro někoho může být nevýhodou i již zmiňovaná nutnost založit si u poskytovatele běžný bankovní účet, což je u některých bank podmínkou pro sjednání termínovaného vkladu.

Doporučuje se využití kalkulačky termínovaných účtů, které nabídnou přehledné srovnání termínovaných vkladů.

Srovnání termínovaných vkladů

BankaRoční úrokPodmínky využití
Artesa spoř. družstvo7,00 %min. vklad 20 000 Kč; 12 měsíců; úrok vyplacený předem
NEY spoř. družstvo7,00 %min. vklad 20 000 Kč; 6 měsíců
CREDITAS5,80 %min. vklad 5 000 Kč; 6 měsíců
J&T Banka6,25 %min. vklad 1 000 000 Kč; 12/15 měsíců
Max banka5,81 %min. vklad 100 000 Kč; 6 měsíců
Komerční banka5,50 %min. vklad 5 000 Kč; 12 měsíců
MONETA5,50 %min. vklad 40 000 Kč; 6 měsíců
Oberbank5,10 %min. vklad 30 000 Kč; 12 měsíců
Fio banka5,10 %min. vklad 3 000 Kč; 6 měsíců
ČSOB5,00 %min. vklad 5 000 Kč; 6 měsíců
Raiffeisenbank4,80 %min. vklad 10 000 Kč; 12 měsíců
UniCredit Bank4,75 %min. vklad 30 000 Kč; 6 měsíců
Česká spořitelna4,50 %min. vklad 5 000 Kč; 6/12 měsíců
Termínované vklady – srovnání

Aktuálně se s ohledem na srovnání termínovaných vkladů výše jako nejlepší termínovaný vklad jeví Artesa spoř. družstvo, je ovšem nutné mít na paměti, že nejvyšší úrok z termínovaného vkladu je v některých případech závislí na výší vkladu (např. Artesa spoř. družstvo vklad 20 000 Kč a ČSOB termínovaný vklad 5 000 Kč).

Podrobnější rozepsání termínovaných vkladů vybraných společností

Co se týče dalších velkých bank, které na trhu zastávají významné postavení, jejich podmínky termínovaných vkladů jsou v mnoha ohledech podobné.

Termínovaný vklad Raiffeisenbank

Termínované vklady Raiffeisenbank v České republice nabízí vklady pro jednotlivce i firmy. Termínované vklady Rb nabízí nejčastěji na 12 měsíců. Roční úroková sazba za standardní typ vkladu od 10 000 do 10 000 000 Kč činí 4,8 %. Nad tuto částku nabízí roční zúročení u Rb termínovaného vkladu 5,3 %.

Terminovaný vklad ČSOB

Termínovaný vklad ČSOB v České republice nabízí úroky v rozmezí 3,5 až 5 % p. a. v závislosti na době uložení peněz. V současné době nabízí nejvýhodnější zúročení termínovaného vkladu ČSOB po dobu 6 měsíců, a to 5 %. Období 3 měsíců odmění ČSOB své termínované vklady 3,5 % a jako zlatou střední cestu mají 4,5 % za období 12 měsíců.

Termínovaný vklad České spořitelny

Termínovaný vklad Česká spořitelny nabízí 4 varianty. Česká spořitelna termínované vklady umožňuje následovně:

Doba uložení vkladu1 měsíc3 měsíce6 měsíců12 měsíců
Úroková sazba5,10 %3,70 %4,50 %4,50 %
Tabulka zúročení termínovaného vkladu u České spořitelny.

Stejně jako u produktů jiných bank i zde úrok závisí na délce vkladu.

Termínovaný vklad Fio Banky

Termínovaný vklad Fio Banky existuje pro fyzické i právnické osoby s pevnou úrokovou sazbou vázanou na období v rozmezí od 1 týdne po 5 let. Nejvyšší úrok v současnosti má termínovaný vklad Fio Banky v čase trvání 6 měsíců, a to 5,1 % p. a.

Termínovaný vklad Kb

Termínovaný vklad Komerční banky existuje v současné době v několika variantách. Buď jako termínovaný účet s úrokem 6 % p. a. na dobu 3 měsíců, anebo 5,5 % na 1 rok. Další variantou je termínovaný účet v kombinaci s investicí. Zde banka nabízí výnos až 7 %. Tento Kb termínovaný vklad se nejběžněji nabízí na období 6 měsíců a nejnižší částka je 5 000 .

Termínovaný vklad CREDITAS

Termínovaný vklad CREDITAS nabízí klientům v České republice ukládání peněz na dobu až 10 let. Tyto vklady se od běžných účtů v bance liší tím, že zajistí vyšší úrokovou sazbu a pravidelnou výplatu. Zákazník si může zvolit dobu a výši úročení z připravené nabídky. Úroková sazba je závislá na době trvání termínovaného vkladu CREDITAS. Doba trvání je od 6 do 120 měsíců.

J&T Banka termínovaný vklad

Termínované vklady u J&T Banka jsou kombinací vysokých výnosů a možnosti uvolnění úspor v daném bodě času. Lze si vybrat mezi terminovanými vklady, které jsou založeny na dobu 3 měsíců až po dobu 10 let. J&T Banka termínovaný vklad zaručuje stálou úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti. Minimální částkou pro J&T Banka termínovaný vklad je 1 000 000 Kč.

Nejlepší termínovaný vklad je tedy vždy individuální volbou každého klienta. Někdo preferuje vyšší úrok z vkladu a někdo spíše zohledňuje délku vyplacení.

Které banky termínované vklady nenabízejí?

Srovnání termínovaných vkladů neobsahují termínovaný vklady některých bank, konkrétně se jedná o:

 • Equa Bank, která se v červnu 2023 spojila s Raiffeisenbank. Nyní je tedy termínovaný vklad Equa bank srovnatelný s termínovaným vkladem Raiffeisenbank. Úroková sazba termínovaného vkladu Equa bank se pohybuje kolem 5,3 %.
 • Srovnání neobsahuje ani termínovaný vklad Air Bank. Pojem termínovaný vklad Air Bank na svých stránkách nemá. Nicméně v záložce investice nabízí produkty pracující jako termínované vklady. Klienti Air Bank mají možnost si objednat takovou službu s obdobím od 6 měsíců až do 3 let.

Vzhledem k vysoké konkurenci bankovních i nebankovních institucí v České republice je na trhu mnoho nabídek a je tak poměrně těžké najít ten nejlepší termínovaný vklad.

Zhodnocení peněz

Termínované vklady se hodí především pro ty, kteří mají k dispozici obnos peněz ve výši alespoň několika desítek tisíc korun a jsou si jisti, že tento obnos nebudou v horizontu několika let potřebovat. Člověk, který tato kritéria nesplňuje, by o založení termínovaného účtu vůbec neměl uvažovat.

Termínované vklady jsou prostředkem pro bezpečné zhodnocení peněz. Většinou sice nabízejí vyšší úrokovou sazbu než spořicí účty, avšak pravděpodobně nebudou termínované účty dostatečným prostředkem na ochranu před inflací, a už vůbec ne na to, aby se člověk stal rentiérem.

Banky zvyšují úroky spoření, inflace však tuto snahu o lepší zhodnocení minimalizuje, přesto je možné využít kalkulačku termínovaných vkladů k ověření aktuální situace na trhu.

Do čeho investovat pro dosažení vyšší hodnoty? Odpovědí jsou aktiva jako akcie, kryptoměny, ETF fondy či dluhopisy.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 51 až 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang