Termínované vklady – jak fungují, srovnání 2023

Pro ty, kdo hledají způsob, jak si odložit peníze stranou a nechat je zhodnotit, se nabízí spoustu různých finančních produktů. Jedním z nich jsou tzv. termínované vklady. Pro koho se termínované vklady nejvíce hodí, co je důležité si o nich zjistit a jaké jsou nejlepší termínované vklady?

Termínované vklady se řadí do kategorie finančních produktů zajišťujících bezpečné zhodnocení peněz. Často tak bývají srovnávány se spořicími účty.

Hlavním rozdílem mezi termínovanými vklady a spořicími účty však je, že s penězi uloženými do termínovaného vkladu nemůže klient volně disponovat – jsou na nějakou dobu uzamčeny. Obecně platí, že čím vyšší je tato doba, tím vyšší je i zhodnocení peněz.

Co je termínovaný vklad

Jedná se o finanční produkt zpravidla poskytovaný bankovními společnostmi. Funguje velmi jednoduše: klient zrealizuje jednorázový vklad finančních prostředků a po sjednané lhůtě mu banka prostředky vrátí i s předem domluveným úrokem.

Termínované vklady se většinou pyšní vyššími úroky než spořicí účty.

Pokud se člověk rozhodne pro výběr prostředků před datem splatnosti, obvykle je mu za to účtována sankce. Někteří poskytovatelé předčasný výběr dokonce ani neumožňují.

Výše úroku se liší podle daného poskytovatele. Obecně však lze říci, že na čím delší dobu si nechá klient své peníze „zmrazit“, na tím vyšší úrok může dosáhnout.

Termínované vklady lze rozdělit podle lhůty splatnosti na

 1. krátkodobé – několik týdnů až jeden rok
 2. střednědobě – jeden rok až čtyři roky
 3. dlouhodobé – čtyři a více let

Není běžné, aby banky nabízely termínované vklady sjednané na více než 5 let. Výjimkou jsou tzv. revolvingové vklady, o nichž bude řeč níže.

Jak vybrat nejvýhodnější termínovaný vklad

Při výběru termínovaného vkladu záleží především na těchto parametrech:

 • výše úroku
 • minimální výše vkladu
 • požadavek na vedení běžného bankovního účtu u poskytovatele

Minimální vklad se povětšinou pohybuje v řádech desítek tisíc korun. To může některé zájemce odradit. Další komplikací pak může být zmíněná nutnost vlastnit (anebo si založit) u poskytovatele vkladu také běžný účet.

Při sjednávání termínovaného vkladu má klient v některých případech možnost zvolit si mezi jednorázovým a revolvingovým vkladem. Jednorázový vklad je po vypršení sjednané doby vyplacen klientovi.

Oproti tomu vklad revolvingový se – nedojde-li v den splatnosti k jeho výběru – automaticky obnoví. Úroková sazba je pak nastavena stejně jako předtím, anebo podle aktuálně platných podmínek.

Výše úrokové sazby

Úroková sazba může být buďto fixní, nebo variabilní. Fixní sazba je po celou dobu stejná, zatímco ta variabilní se mění v závislosti na situaci na trhu či na vývoji sazeb České národní banky.

Výše úrokové sazby se odvíjí především od hodnoty vkladu. Dále závisí také na době splatnosti nebo na typu klienta (tedy například na tom, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu).

Tertmínované vklady do 100 000 euro jsou ze zákona pojištěny. Klient se tedy nemusí bát, že v případě zkrachování poskytovatele o své prostředky přijde.

U termínovaných vkladů je potřeba si uvědomit, že z úroku se odvádí 15procentní daň z příjmu. Nicméně, o to by se měla postarat banka; klientovi se obvykle připisuje až čistý úrok po zdanění.

Výhody a nevýhody termínovaných vkladů

Mezi hlavní výhody termínovaných vkladů patří:

 • snadná dostupnost a jednoduché sjednání
 • bezpečnost díky pojištění vkladů
 • zhodnocení peněz na základě úroku
 • většinou nulové poplatky za založení a vedení
Termínované vklady poskytuje většina bankovních společností.

Termínované vklady mají ovšem i své nevýhody, jako například:

 • obtížný předčasný výběr prostředků – buď sankcionovaný, nebo zcela nemožný
 • stanovena minimální výše vkladu
 • úrok zdaněný 15% sazbou

Pro někoho může být nevýhodou i již zmiňovaná nutnost založit si u poskytovatele běžný bankovní účet, což je u některých bank podmínkou pro sjednání termínovaného vkladu.

Porovnání termínovaných vkladů

Zde je srovnání termínovaných vkladů aktuálně:

Termínovaný vkladMaximální dosažitelná úroková sazba
J & T banka Termínovaný vklad3,3 %
Expobank IQ Maxi vklad2,8 %
Raiffeisenbank eKonto Garant2,75 %
Sberbank Termínovaný vklad2,7 %
ČSOB Termínovaný vklad2,55 %
MONETA Money Bank Termínovaný vklad2,5 %
Equa bank Termínovaný vklad2,5 %
Banka Creditas Termínovaný vklad2,1 %

Je ovšem nutno mít na paměti, že nejvyšší úrok termínovaného vkladu je v některých případech závislí třeba na výší vkladu.

Zhodnocení peněz

Termínované vklady se hodí především pro ty, kdo mají k dispozici obnos peněz ve výši alespoň několika desítek tisíc korun a jsou si jisti, že tento obnos nebudou v horizontu několika let potřebovat. Člověk, který tato kritéria nesplňuje, by o založení termínovaného vkladu vůbec neměl uvažovat.

Termínované vklady jsou prostředkem pro bezpečné zhodnocení peněz. Většinou sice nabízejí vyšší úrokovou sazbu než spořicí účty, avšak pravděpodobně nebudou dostatečným prostředkem na ochranu před inflací, a už vůbec ne na to, aby se člověk stal rentiérem. Banky zvyšují úroky spoření, inflace však tuto snahu o lepší zhodnocení minimalizuje.

Do čeho investovat pro dosažení vyšší hodnoty? Odpovědí jsou aktiva jako akcie, kryptoměny, ETF fondy či dluhopisy.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang