Těžba zlata – jak investovat do akcií těžařů

Akcie těžebních společností jsou akcie společností, které se zabývají průzkumem, těžbou nebo zpracováním nerostných surovin a jiných přírodních zdrojů. Obvykle jsou součástí sektoru materiálů, který zahrnuje společnosti vyrábějící kovy, minerály a energetické produkty.

Akcie těžebních společností mohou investorům poskytnout expozici vůči cenám komodit a také potenciál zhodnocení kapitálu, pokud společnost objeví cenný zdroj.

Investice do akcií těžařů

Jak investovat do akcií těžařů:

 1. Průzkum těžebních společností: Před investicí do akcií těžebních společností je důležité provést průzkum. Hledat společnosti s dobrou ziskovostí a solidní rozvahou.
 2. Hledat společnosti s diverzifikovanými těžebními operacemi: Investice do společností, které mají diverzifikované těžební operace, jako je těžba zlata, stříbra, železné rudy a dalších nerostných surovin, mohou snížit riziko investic.
 3. Investovat do ETF a podílových fondů: Investice do burzovně obchodovaných fondů (ETF) a podílových fondů, které se specializují na akcie těžebních společností, mohou být dobrým způsobem, jak diverzifikovat své portfolio, aniž by investor musel zkoumat jednotlivé společnosti.
 4. Zvážit rizikové faktory: Těžební akcie mohou být volatilní a rizikové, proto je důležité před investicí porozumět rizikům a být připraven je akceptovat.
 5. Sledovat své investice: Jakmile obchodník investuje do těžebních akcií, je důležité je pečlivě sledovat. Změny cen komodit mohou mít významný vliv na hodnotu vložených investic.

Investování do akcií těžebních společností může být riskantní, protože ceny těchto akcií jsou často volatilní a mohou podléhat nepředvídatelným tržním podmínkám. Před investicí do jakékoliv akcie těžební společnosti je důležité provést vlastní průzkum, porozumět obchodnímu modelu společnosti a posoudit potenciální rizika a výnosy.

Názor Blogera: Vyrostou akcie těžaře zlata Barrick Gold

Na trhu se objevila zajímavá příležitost. V minulosti jsem měl investiční úspěch se společností, která těží zlato – Barrick Gold. Je to silný hráč, firma má kapitalizaci 29 miliard USD.

 • Graf Barrick Gold
 • Dalším silným hráčem pro porovnání je firma Goldcorp

Ty dva grafy těchto firem si schválně prohlédněte a zjistíte, že mají nápadně podobný průběh. Má to svůj důvod. Jde o to, že obě firmy jdou v ruku v ruce s cenou zlata. Zlato prošlo výraznou korekcí a od úrovní 1900 kleslo až k 1570.

Pokles zlata považuji za zdravou korekci a současně si myslím, že situace v Evropě a USA nenahrává dalším velkým poklesům zlata. Západní svět je stále v docela značné nejistotě a to ceně zlata střednědobě nahrává.

TIP: Vše podstatné o pákovém efektu je uvedeno zde.

Abych to tedy vyjádřil jednoduše, proběhla krásná korekce na zlatě a díky tomu i na akciích těžařů zlata. Pokles u těžařů téměř o 25 % považuji za dostatečný a nyní očekávám, že by se to mohlo již odrážet od těchto úrovní a dojít k nárůstu o, dejme tomu, 25-30 % a to v horizontu 6-12 měsíců.

Z oněch dvou hlavních hráčů se mi líbí více Barrick a to z těchto důvodů:

 • dominantní hráč na trhu
 • dlouhodobě rostoucí dividenda, nyní na úrovni 2,76 %
 • odhad forward p/e 6,33 (to by znamenalo, že je firma podhodnocená)
 • firmu dlouhodobě sleduji

Podívejte se na vývoj tržeb za 13 let:

 • 2000 – 1,35 mld USD
 • 2005 – 2,34
 • 2007 – 6,01
 • 2008 – 7,61
 • 2009 – 8,13
 • 2010 – 11
 • 2011 – 14,23
 • 2012 – 14,54 mld USD
 • nárůst jejich byznysu tedy nepřehlédnutelný

Byznys se zlatem má výsadní postavení – lidé zlatou berou jako něco co nikdy neztratí hodnotu. Já zlatu říkám „uchovávadlo“ hodnoty, rozhodně ho ale neberu jako klasickou investici. Proto se mi více líbí investovat do firem, které se zlatu věnují a ne do zlata jako takového.

Abych to tedy shrnul. Líbí se mi firma Barrick a to dlouhodobě. A navíc bych ještě nyní využil korekci na zlatě a tedy i na těžařích zlata s tím, že by to mohlo znamenat celkem rychlý růst o dejme tomu 30 % během 6-12 měsíců. Plus dividenda 2,76 % k tomu.

Proč investovat do akcií těžebních společností?

Existuje několik důvodů, proč se rozhodnout investovat do akcií těžebních společností:

 1. Potenciál vysokých výnosů: Těžební společnosti mohou generovat značné zisky, pokud úspěšně těží a prodávají cenné nerostné suroviny. Vzhledem k tomu, že poptávka po kovech, jako je zlato, stříbro, měď a lithium, neustále roste, může investice do těžebních společností poskytnout příležitost k významným finančním ziskům.
 2. Diverzifikace: Zařazení akcií těžebních společností do investičního portfolia může diverzifikovat riziko. Výkonnost akcií těžebních společností je ovlivněna různými faktory, jako jsou ceny komodit, úspěšnost průzkumu, geopolitický vývoj a celkové ekonomické podmínky. Diverzifikací investic do různých odvětví, včetně těžebního, mohou investoři potenciálně zmírnit dopad rizik jednotlivých společností nebo odvětví.
 3. Expozice vůči komoditám: Těžební společnosti se přímo podílejí na těžbě a produkci komodit. Investováním do akcií těžebních společností získávají investoři expozici vůči cenovým pohybům podkladových komodit, což jim umožňuje využít potenciálního růstu cen komodit.
 4. Dividendový příjem: Některé těžební společnosti rozdělují část svých zisků akcionářům ve formě dividend. Investice do těžebních akcií může zajistit pravidelný tok příjmů ve formě výplaty dividend, což nabízí alternativu k tomu, aby se návratnost investice spoléhala pouze na zhodnocení kapitálu.
 5. Zajištění proti inflaci: V období inflace mají ceny komodit tendenci růst. Inflace snižuje kupní sílu tradičních měn, ale těžební společnosti mohou těžit z vyšších cen komodit, což může pomoci ochránit kupní sílu investora v čase.

Je však důležité si uvědomit, že investice do akcií těžebních společností s sebou nese také rizika, jako jsou provozní problémy, kolísání cen komodit, environmentální a sociální aspekty a změny v regulaci. Investorům se doporučuje, aby před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí pečlivě prozkoumali a posoudili jednotlivé těžební společnosti.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang