Jaká je cena za plyn – vliv burzy na cenu, zdražování, růst ceny

Zemní plyn je jedním z nejdůležitějších energetických zdrojů na celém světě. Je to obnovitelný zdroj, který je oblíbený pro svou dostupnost a pohodlí. Jaká je cena plynu? A jaký vliv má burza na cenu plynu?

Zemní plyn je ekologicky šetrný zdroj energie. Používáním zemního plynu místo jiných fosilních paliv lze snížit produkci oxidu uhličitého o 20 až 30 %. Používání zemního plynu je šetrnější k životnímu prostředí.

Jaké jsou další výhody zemního plynu? A z čeho se skládá cena plynu?

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je druh fosilního paliva, který se těží z hlubokých zemských vrstev. Zemní plyn je skládá z plynu, vodíku, uhlovodíků a ethanu. Jeho hlavní složkou je metan, který tvoří více než 80 % celkového obsahu.

Zemní plyn je často používaný pro výrobu elektřiny, vytápění domů a průmyslových budov. Díky svým vlastnostem je zemní plyn jedním z nejrozšířenějších a nejdůležitějších energetických zdrojů po celém světě.

Je to čistší palivo než uhlí, což znamená, že produkuje méně skleníkových plynů než uhlí. To znamená, že jeho použití může pomoci snížit potenciální dopad globálního oteplování. Zemní plyn je také cenově dostupný, byť cena zemního plynu roste.

K čemu se využívá plyn?

Zemní plyn je obnovitelný zdroj energie, který se často používá pro výrobu elektrické energie, tepla i jako palivo v dopravních prostředcích. Díky jeho vysoké výhřevnosti je zemní plyn jedním z nejdůležitějších fosilních paliv vysoce využívaných v energetice.

Kromě toho se zemní plyn používá k výrobě tepla pro domácnosti a průmyslové účely. Zemní plyn je velmi oblíbeným palivem pro vytápění domácností.

Zemní plyn je také populární palivem pro automobily. Je to čistý a účinný palivový zdroj, který produkuje méně oxidu uhličitého a dalších škodlivých emisí než fosilní paliva.

Používá se také k výrobě elektrické energie. Zemní plyn je jedním z nejčastěji využívaných paliv pro elektrárny po celém světě. V poslední době se vyvinuly nové technologie, které umožňují využívat zemní plyn i jinak než pro výrobu tepla a elektrické energie.

Zemní plyn se nyní také využívá pro výrobu bioplynu a syntetických paliv. Zemní plyn má široké využití a stává se stále populárnějším zdrojem energie. Ačkoli existují i jiné obnovitelné zdroje energie, zemní plyn je jedním z nejdůležitějších zdrojů energie pro světovou ekonomiku.

Cena za plyn – z čeho se skládá?

Cena plynu se skládá ze dvou složek – regulované a neregulované. První z nich může korigovat Energetický regulační úřad a změnou dodavatele si zákazník nijak nepomůže.

Naopak neregulovaná složka se může u dodavatelů lišit, protože si jí určují sami. Kdo chce na energiích ušetřit, měl by zkoumat právě tuto složku a dodavatele případně změnit.

Regulovaná složka ceny plynu

Regulovaná složka ceny plynu je u všech dodavatelů plynu v dané lokalitě stejná. Patří do ní daň z plynu a poplatky za distribuci plynu. Tedy za to, že plyn doputuje ke spotřebiteli domů. Jejich výši určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). 

Do regulované složky ceny plynu patří:

  • poplatek za distribuci plynu, 
  • poplatek za přepravu plynu,
  • poplatek pro operátora trhu (OTE),
  • daň z plynu (tu určuje zákon). 

Neregulovaná složka ceny plynu

Do neregulované složky spadají všechny poplatky spojené s dodávkou plynu. Jejich výši si dodavatelé určují sami a mohou je měnit kdykoliv v průběhu roku. Na této složce tak lze změnou dodavatele výrazně ušetřit.  

Mezi neregulované poplatky patří:

  • cena za dodávku zemního plynu
  • poplatek dodavateli

Zhruba tři čtvrtiny ceny plynu tvoří neregulovaná složka. Její výši ovlivňuje především cena plynu na burze a marže obchodníka.

Jaká je cena za plyn?

S plynem se obchoduje na energetických burzách. Základní obchodovatelnou jednotkou zemního plynu je megawatthodina. Cena plynu na burze se v současné době pohybuje kolem 9 až 10 dolarů za megawatthodinu.

K této ceně za plyn je třeba ještě připočíst další náklady. K těm patří průmyslové zpracování, např. přidání vonné složky tak, aby byl plyn při úniku čichem rozpoznatelný, doprava a rozvody plynu a především prodejní marže.

Vliv burzy na cenu plynu

Stejně jako ostatní energetické komodity se i zemní plyn obchoduje na burze. Ceny plynu se neustále mění s ohledem na kapacitu těžby nebo výroby.

Jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje ceny plynu, je také aktuální poptávka. Pokud je plynu přebytek, obchoduje se za nižší ceny. A naopak.

Na ceny zemního plynu má vliv rovněž to, jak tuhá byla zima. Plyn se totiž skladuje v zásobnících a pokud se po zimě vyprázdní, vzroste poptávka. Tím rostou i ceny zemního plynu.

Cena plynu na burze se tedy neustále mění. Pokud má však zákazník fixovanou smlouvu s dodavatelem, na jeho ceně se vliv burzy neprojeví. Dodavatelé totiž svým zákazníkům garantují fixní cenu po smluvenou dobu bez ohledu na vývoj cen na trhu.

Pokud by dodavatel zvýšil cenu za plyn u smlouvy na dobu neurčitou, má spotřebitel právo od smlouvy bezplatně odstoupit.  

Významný vliv na cenu plynu má rovněž bezpečnostní a politická situace ve světě a také vztahy mezi zeměmi, které se podílejí na produkci plynu nebo jsou jeho největšími odběrateli.

Proč dochází ke zdražování ceny plynu?

Zdražování plynu bývá častým tématem debat. Příčinou může být více faktorů. Nejdůležitějším faktorem je cena plynu na trhu. Cena plynu se mění v závislosti na celosvětovém trhu s energetickými zdroji.

To znamená, že zvyšování ceny plynu může být vyvoláno ostatními energetickými zdroji, jako je ropa nebo zemní plyn. U nich dochází k nárůstu ceny v důsledku geopolitických faktorů a faktorů trhu.

Dalším faktorem může být inflace. Pokud se inflace zvyšuje, ceny energií se také zvyšují, aby se udržela rovnováha mezi poptávkou a nabídkou.

V neposlední řadě může být zdražování plynu způsobeno náklady na jeho zpracování. Náklady na výrobu plynu se mohou zvýšit v důsledku změn v legislativě, vyšších nákladů na suroviny nebo vyšších nákladů na energetické zdroje.

Ke zdražování ceny plynu došlo v posledních letech v důsledku energetické krize a také napadení Ukrajiny Ruskem. Například v dubnu 2021 1 MWh stála 11 dolarů a na podzim roku 2021 se cena plynu vyšplhala až ke 22 dolarům za megawatthodinu.

Pomyslné maximum bylo dosaženo v červnu a srpnu 2022, kdy se cena plynu zastavila na 33 dolarech za 1 MWh. Od té doby cena plynu na burze opět klesá.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang