Kontrakt na vyrovnání rozdílu (CFD) – spread, swapové body, finanční páka

kontrakt-na-vyrovnani-rozdilu

Kontrakt na vyrovnání rozdílu (též zvaný CFD) je finanční nástroj, s nímž se obchoduje na mimoburzovním trhu, a je založen na takových aktivech, jako jsou měny, komodity, či burzovní indexy. Kontrakt na vyrovnání rozdílu poskytuje stejné finanční příležitosti a rizika jako při skutečném vlastnictví podkladového aktiva – s výjimkou hlasovacích práv u akcií.

Spread je rozdíl mezi poptávkovou (Bid) a nabídkovou (Ask) cenou. Spread se udává v bodech. Nejoblíbenější trhy mají zpravidla nejnižší spready z důvodu vysoké likvidity způsobené zájmem investorů.

Swapové body představují hodnotu připisovanou k tíži nebo k dobru v souvislosti s otevřenými pozicemi u nástrojů CFD drženými přes noc. Odrážejí rozdíl mezi úrokovými sazbami a ostatními souvisejícími náklady měnového páru nebo jiných aktiv.

Finanční páka umožňuje uzavřít transakce s poměrně vysokou nominální hodnotou za podmínky poskytnutí omezeného množství peněžních prostředků jako zálohy.

Mezi kontrakty na vyrovnání rozdílu a burzovními nástroji je několik rozdílů, protože s CFD se obchoduje na decentralizovaných mimoburzovních trzích, s některými se obchoduje 24 hodin denně, např. s měnami, jež tvoří trh forex.

Běžnou chybou je spojovat termín „krátká pozice“ s časovým horizontem transakce. Tento název je možná zavádějící, ale je důležité si zapamatovat, že výraz „krátká pozice“ se týká směru obchodu – nejprve prodej aktiva a poté zisk v případě, že trh poklesne, a utrpění ztráty v opačném případě.

Kontrakty na vyrovnání rozdílu jsou flexibilní ve vztahu k podkladovým trhům dostupným pro obchodníky. Ať již jde o euro vyjádřené v amerických dolarech nebo nějaké jiné měně, zlato, ropu a další komodity nebo nějaký burzovní index.

© 2023 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang