Investice do akcií – postup, ověřené strategie

investice-do-akcii-2

V případě investicí do akcií musí být člověk připraven nést zodpovědnost za zhodnocování svých vložených financí. Investice do akcií totiž mohou mít vysoký výnos, ovšem je zde také velké riziko ztráty. Dobré na těchto investicích je, že lze počítat s možností vysokého zhodnocení.

Velkou výhodou může také být to, že si člověk může sám řídit svoje portfolio, a je zde také možnost on-line kontroly a financování.

Investovat lze s různým časovým horizontem (hodin, dnů, týdnů). Samozřejmě čím více se bude investovat, tím větší může být výnosnost. Je třeba počítat s tím, že investování do akcií s sebou nese velké riziko a také časovou náročnost.

Člověk může investovat sám nebo využít rad odborníků, kteří investováním do akcií provedou krok po kroku. Pokud člověk investujete sám, musí nastudovat všechny důležité informace. Kompletně se s problematikou akciových trhů seznámit a porozumět různým trendům.

Investovat lze také na delší dobu. Výnosnost zde může být několik desítek procent ročně, nicméně je zde také velké riziko ztráty. Dlouhodobé investice do akcií nejsou příliš časově náročné, stačí i jednou týdně zjistit veškeré potřebné informace. Na internetu jsou dostupné různé analýzy, ukázková portfolia investování do akcií a další užitečné informace.

Osobní makléř

Investoři mohou využít služeb osobního makléře. Je nutné počítat s tím, že různé poplatky a vstupní parametry mohou být u různých firem odlišené.

Háček je v tom, že počáteční investice jsou poměrně hodně vysoké (mohou být v řádech několika milionů korun). Samozřejmě, že takový makléř následně podává i informace o vývoji (měsíčně, ročně nebo dle domluvy).

Investování do akcií má svá velká rizika, je to však do jisté míry i zábava. Člověk si může zvolit nabídku, která se mu líbí, a má možnost ovlivňovat svoje investice. Investování do akcií určitě se dá vyzkoušet, nicméně ze začátku se vyplatí držet rad odborníků, kteří se vším poradí a pomohou.

Proč začít s investováním?

Investování může být výhodné z několika důvodů:

 • Zhodnocení peněz – Investování může pomoci zvýšit hodnotu peněz v čase. Například při investici do akcií lze očekávat vysoké výnosy v dlouhodobém horizontu, protože ceny akcií obvykle rostou s časem. Při investici do nemovitostí lze očekávat pravidelný příjem z nájemného a případné zvýšení hodnoty nemovitosti v budoucnu.
 • Diverzifikace portfolia – Investování může pomoci snížit riziko portfolia. Pokud jsou investice v různých oblastech, například v akciích, dluhopisech, komoditách nebo nemovitostech, snižuje se riziko ztráty peněz v případě, že jeden trh klesne.
 • Inflační ochrana – Investování může pomoci ochránit peníze před inflací. Pokud člověk neinvestuje a drží jen hotovost, může inflace snížit hodnotu peněz v čase.
 • Dosažení finančních cílů – Investování může pomoci dosáhnout finančních cílů. Pokud člověk například investuje do penzijního fondu, může si zajistit finanční stabilitu v důchodu.
 • Zlepšení ekonomiky – Investování může pomoci zlepšit ekonomiku. Investice do společností pomáhá vytvářet pracovní místa a podporuje hospodářský růst.

V každém případě je důležité si uvědomit, že investování zahrnuje riziko. Investoři by měli být obezřetní a měli by mít realistická očekávání ohledně výnosů a rizik svých investic.

Co je to investiční strategie

Investiční strategie je plán nebo postup, který investoři používají k dosažení svých investičních cílů. Investiční strategie může být různá pro různé investory a může se lišit podle jejich investičních cílů, časového horizontu a tolerance k riziku.

Investiční strategie může být pasivní nebo aktivní. Pasivní strategie se obvykle soustředí na investice do širokého spektra aktiv, jako jsou například indexové fondy, které sledují celkový vývoj trhu, a které mohou být vhodné pro investory, kteří chtějí minimalizovat rizika a náklady spojené s investováním.

Aktivní strategie se na druhé straně soustředí na výběr konkrétních aktiv, které by mohly být v budoucnosti úspěšné a mohou nabízet lepší výnosy než průměr trhu. Tyto strategie obvykle vyžadují více času a úsilí při výzkumu a analýze jednotlivých aktiv.

Další faktory, které mohou ovlivnit investiční strategii, zahrnují investiční cíle, časový horizont, tolerance k riziku, daňové důsledky a celkovou finanční situaci investora.

Investiční strategie by měla být důkladně promyšlena a přizpůsobena individuálním potřebám investora. Měla by být pružná a měla by se přizpůsobovat vývoji trhu a změnám v osobních finančních cílech a prioritách investora.

Nejlepší tipy pro začínající investory

Zde jsou některé tipy pro začínající investory:

 • Vzdělávání – dostatečné znalosti a porozumění investičním produktům a trhům, čtení knih, článků, navštěva seminářů a kurzů.
 • Investiční cíle – co je třeba investicemi dosáhnout a jaký je investiční horizont. To pomůže určit správnou strategii investování.
 • Rozumný rozpočet – je třeba mít dostatek peněz pro základní výdaje a nouzový fond, pak je rozumné začít investovat.
 • Diverzifikovat portfolio – rozložte rizika investováním do různých oblastí.
 • Sledovat investice – sledovat výkonnost investic a rekapitulovat investiční cíle.
 • Vyhledávat rady – poradit se s finančním poradcem nebo s někým, kdo má zkušenosti s investováním.
 • Trpělivost – investování je dlouhodobý proces a výsledky mohou trvat několik let. Investoři musí být trpěliví a neztrácet nervy při výkyvech na trhu.
 • Nepodléhat emocím – investování by mělo být založeno na racionálních rozhodnutích, nikoli na emocích. Rozhodnutí musí ovlivnit analýza dat a faktů, nikoli strach nebo chamtivost.
 • Začít co nejdříve – čím se dříve začnete investovat, tím dříve se dá plánovat finanční budoucnost. Čas je pro investování klíčový faktor, a tak čím dříve investor začne, tím větší má šanci na dosažení svých cílů.

Tyto tipy mohou pomoci začít investovat a dosáhnout investičních cílů. Nicméně, investice peněz je vždy spojena s riziky, takže je důležité mít realistická očekávání.

Na co si dát při investování pozor?

Při investování je důležité si dát pozor na následující věci:

 • Rizika – Všechny investice jsou spojeny s určitým rizikem. Před investicí je třeba důkladně prozkoumat a zhodnotit rizika dané investice a rozhodnout se, zda jsou přijatelné.
 • Peníze – Investovat pouze peníze, které je možné ztratit. Nikdy se nesmí investovat peníze, které jsou nutné pro základní výdaje nebo nouzový fond.
 • Nepřehánět – Diverzifikovat investice a neinvestovat příliš mnoho peněz do jednoho aktiva nebo trhu.
 • Podvodníci – Pozor na podvodné investiční produkty a nabídky, které slibují vysoké výnosy s nízkým rizikem.
 • Daňové důsledky – Investiční zisky jsou často zdaněny. Je třeba zvážit daňové důsledky investic a zohlednit je při plánování.
 • Nízké náklady – Minimalizovat náklady na investování. Vyšší náklady mohou snižovat výnosy.

Tyto faktory by měly být zohledněny při investování. Investice jsou vždy spojeny s určitým rizikem a žádná investice není zcela bez rizika. Důkladná příprava a plánování mohou pomoci minimalizovat rizika a dosáhnout investičních cílů.

Upozornění k CFD: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 73 až 89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

© 2024 Vpenize.cz | Nakódoval Leoš Lang